GİRİŞ/KAYIT

Sağlık Bilgisi 1 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi, birinci basamak tedavi hizmetleri kapsamında değerlendirilir?

 • A) Sağlık Ocakları
 • B) Entegre ilçe hastaneleri
 • C) Eğitim ve araştırma hastaneleri
 • D) Kamu kurumlarına ait tıp merkezleri
SORU 2

I. Psikolog
II. Fizyoterapist
III. Fizik tedavi uzmanı
Yukarıdakilerden hangileri, rehabilitasyon tedavisi ekibinde bulunan kişilerdendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi, sağlık hizmeti almak için sağlık kuruluşuna başvuranların sahip olduğu haklardan biri değildir?

 • A) Bilgi talep edebilme hakkı
 • B) Refakatçi bulundurma hakkı
 • C) Hastane malzemelerine zarar verme hakkı
 • D) İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret hakkı
SORU 4

Bir takvim yılında görülen ölüm sayısını, o ülkenin yıl ortası nüfusuna bölümünün bin ile çarpımına ne ad verilir?

 • A) Ana ölüm hızı
 • B) Nüfus artış hızı
 • C) Kaba ölüm hızı
 • D) Bebek ölüm hızı
SORU 5

Büyüme ile Gelişme kavramları arasındaki temel farklarla ilgili olarak, tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

 • A) I. doğru, II. yanlış
 • B) I. yanlış, II. doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Her ikisi de yanlış
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, sağlıklı bir bebeğin 6. ayında görülebilen davranışlardandır?

 • A) Emeklemesi
 • B) Kendi başına yürümesi
 • C) Bir eşyayı tutup kendine çekerek ayağa kalkması
 • D) Mama sandalyesinde oturup sallanan nesneyi yakalaması
SORU 7

Yaşlılık döneminde; iskelet-kas, solunum ve dolaşım sistemine ait belirgin değişiklikler ortaya çıkar. .
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi solunum sistemine ait değişikliklerdendir?

 • A) Kalp atışının yavaşlaması
 • B) Kalp kaslarının zayıflaması
 • C) Göğüs kafesinin daralması
 • D) Kan basıncının yükselmesi
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, okul çağındaki çocuklar için beslenme önerilerindendir?

 • A) Açıkta satılan besinlerin satın alınması
 • B) Kahvaltı yapma alışkanlığının edinilmesi
 • C) Tuvalet ve genel kullanıma açık çeşmelerden su içilmesi
 • D) Ders çalışırken açlık hissedildiğinde cips gibi yağlı ve tuzlu besinlerin tüketilmesi
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi, yeterli ve dengeli beslenen kişilerin sahip olduğu özelliklerden biri değildir?

 • A) Çalışmaya istekli kişilik
 • B) Pürüzlü ve kuru bir cilt
 • C) Kuvvetli, gelişimi normal kaslar
 • D) Boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığı
SORU 10

Kişinin aç kalarak, kilosunu olması gereken en düşük vücut ağırlığının altına düşürecek kadar aşırı kilo kaybetmesine neden olan yeme bozukluğuna ne ad verilir?

 • A) Obezite
 • B) Gingivitis
 • C) Bulimia nervoza
 • D) Anoreksiya nervoza
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi, ayakkabı seçiminde dikkat edilecek hususlardandır?

 • A) Topuk yüksekliğinin 2-2,5 cm olması
 • B) Yalnızca sağ ayakta denenerek alınması
 • C) Sivri burunlu ayakkabıların tercih edilmesi
 • D) Başparmakla ayakkabı burnu arasında hiç boşluk olmaması
SORU 12

Ağız ve diş sağlığının korunması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • A) Dişlerin sert cisimlerle karıştırılması
 • B) Kabuklu yiyeceklerin dişlerle kırılması
 • C) Aşırı tatlı ve şekerli yiyeceklerin tüketilmesi
 • D) Yılda en az iki kez diş hekimine muayene olunması
SORU 13

Özellikle yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde toplumsal çatışmalar, kaygı ve stresin yaşanması, sinir sistemine bağlı değişiklikler gibi çeşitli nedenlerden dolayı kişinin ruh sağlığı bozulabilir.
Verilen bilgi ruh sağlığını etkileyen kişisel faktörlerden hangisiyle ilgilidir?

 • A) Yaş
 • B) Meslek
 • C) Cinsiyet
 • D) Medeni durum
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi, sınav kaygısının fizyolojik belirtilerindendir?

 • A) Korku
 • B) Dikkatsizlik
 • C) Kalp çarpması
 • D) Konsantrasyon kaybı
SORU 15

I. İletişimin yargılayıcı olması
II. Uygun zaman ve mekânın seçilmesi
III. Kaynağın ve alıcının iletişimde isteksiz olması
Yukarıdakilerden hangileri, etkili iletişim için gerekli hususlardandır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I, II ve III
SORU 16

Sevgi göstermeme, aşağılama, devamlı eleştirme, kıskançlık, reddetme gibi eylemlerin yer aldığı şiddet türüne ne ad verilir?

 • A) Cinsel şiddet
 • B) Fiziksel şiddet
 • C) Duygusal istismar
 • D) Ekonomik istismar
SORU 17

Madde kullanımının bırakılmasına, etkisinin başka bir madde tarafından engellenmesine ya da madde miktarının azaltılmasına bağlı olarak vücutta bazı fizyolojik etkilerin ortaya çıkması durumudur.
Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tolerans gelişimi
 • B) Fiziksel bağımlılık
 • C) Psikolojik bağımlılık
 • D) Yoksunluk sendromu
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi alkolün sindirim sistemine etkilerindendir?

 • A) Ülser
 • B) Baş dönmesi
 • C) Benmerkezcilik
 • D) Çift ve bulanık görme
SORU 19

Keyif alma duygusunun ön planda olduğu, istenildiği zaman uyuşturucunun bırakılabileceğinin düşünüldüğü ve vücutta kalıcı bir fiziksel hasarın olmadığı madde bağımlılığı dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bıkma dönemi
 • B) Alışma dönemi
 • C) Doyma dönemi
 • D) Düşkünlük dönemi
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi, sigara bağımlılığının tedavisinde yapılması önerilen uygulamalardandır?

 • A) Sigarayı birden bırakmak
 • B) Fiziki aktiviteleri en aza indirmek
 • C) Bırakmak için en uygun günü aramak
 • D) Sigara içmeye sebep olan yerlere gitmek
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCCBDCBBDADACBCDABA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler