GİRİŞ/KAYIT

Sağlık bilgisi 2 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi etkili ebeveynlerin özelliklerindendir?

  • A) Çocuklarının hatalarını anlayışla kabul etmeleri
  • B) Çocuklarla ilgili kararlarda yalnızca babanın söz sahibi olması
  • C) Çocuklarının yetenek ve gelişimlerinin üstünde beklentiler içine girmeleri
  • D) Çocuklarının bakımı ve yetiştirilmesinde yalnızca annenin sorumluluk alması
SORU 2

Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakılamayan çocukların, kısa veya uzun süreli olarak bakımlarını üstlenen aile ya da kişilere koruyucu aile denilmektedir. .
Buna göre, verilenlerden hangisi koruyucu aile olabilmek için gerekli koşullardan biri değildir?

  • A) 25-65 yaş aralığında bulunmak
  • B) En az üniversite mezunu olmak
  • C) Türkiye’de sürekli ikamet etmek
  • D) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi, aile planlamasının amaçlarından biri değildir?

  • A) Doğum yaşının ayarlanması
  • B) İstenmeyen gebeliklerin önlenmesi
  • C) Çocuk sahibi olmayan ailelere yardımcı olunması
  • D) Ailelerin, istedikleri cinsiyette çocuk sahibi olmalarının sağlanması
SORU 4

I. Anne sütünü etkilemediği için emziren kadınlar da kullanabilir.
II. Kadında doğal olarak bulunan kadınlık hormonlarından yalnızca birini (progesteron) içerir.
Genel koruma yöntemlerinden “mini hap” ile ilgili verilenler için ne söylenebilir?

  • A) Yalnız I doğru
  • B) Yalnız II doğru
  • C) Her ikisi de doğru
  • D) Her ikisi de yanlış
SORU 5

Gebeliğin, kaçıncı haftadan önce sona ermesi “düşük” olarak adlandırılır?

  • A) 20.
  • B) 25.
  • C) 30.
  • D) 35.
SORU 6

Gebeliğin son döneminde, yetersiz beslenmenin de içinde bulunduğu birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan gebelik zehirlenmesinde, aşağıdakilerden hangisi görülür?

  • A) Kan basıncının düşmesi
  • B) İdrarla D vitamininin atılması
  • C) Plasenta dolaşımının iyi olması
  • D) El ve ayaklarda ağır ödem oluşması
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi, gebe kadınlarda diyabetin görülme riskini artıran faktörlerindendir?

  • A) Şişmanlık
  • B) İki kez gebelik geçirmiş olmak
  • C) Ailesinde kanser geçmişi olmak
  • D) 25 yaş sonrasında gebe kalmak
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, “lohusalık humması (al basması)” olarak bilinen hastalıktan korunmak için yapılması gereken uygulamalardandır?

  • A) Şerbet içmek
  • B) Kurdele bağlamak
  • C) Su içmekten kaçınmak
  • D) Temizlik kurallarına dikkat etmek
SORU 9

Anne sütü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

  • A) Bebekte alerjik reaksiyonları artırır.
  • B) Bebeği bağırsak enfeksiyonlarından korur.
  • C) Doğumdan sonra gelen ilk süt, bebek için zararlıdır.
  • D) Elzem yağ asitleri bakımından inek sütü, anne sütünden daha zengindir.
SORU 10

Türkiye’de çocuklara uygulanan zorunlu aşı takvimine göre; doğumda, 1. ve 6. ayın sonunda yaptırılması gereken aşı, aşağıdakilerden hangisidir?

  • A) BCG
  • B) KKK
  • C) Hep B
  • D) OPA
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi, kanserde erken tanının önemini artıran sebeplerdendir?

  • A) Tedaviyi zorlaştırması
  • B) Tedavi şansını azaltması
  • C) Tedavi giderlerini artırması
  • D) Doku ve organ kaybını önlemesi
SORU 12

Diyabet hastaları, ev dışına tek başlarına çıkıyorlarsa üzerlerinde diyabet tipinin ve acil durumlarda iletişime geçilecek kişilerin telefon numaralarının yazılı olduğu bir kart bulundurmalıdırlar.
Bu uygulamanın diyabet hastalarına sağladığı fayda, aşağıdakilerden hangisidir?

  • A) Şeker oranını dengede tutması
  • B) Sağlam kişilere hastalığı bulaştırmasını önlemesi
  • C) Rahatsızlandığında tedavisinin daha çabuk yapılması
  • D) Etrafındakilere diyabetten korunma yollarını öğretmesi
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi, kolesterolü normal değerlerde tutarak oluşabilecek kalp ve damar hastalıklarını önlemeye yardımcı davranışlardandır?

  • A) Kilonun azaltılması
  • B) Egzersizden kaçınılması
  • C) Katı yağların tercih edilmesi
  • D) Aşırı kalorili yiyeceklerin tüketilmesi
SORU 14

Aşağıda akdeniz anemisi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

  • A) Kalıtımsal geçiş gözlenmez.
  • B) Hastaların iştahları artmıştır.
  • C) Diğer bir ismi de demir eksikliği anemisidir.
  • D) Bu hastalığa sahip çocuk, doğduğunda normaldir.
SORU 15

• Pıhtılaşma bozukluğu oluşturan bir kan hastalığıdır.
• Faktör 8 ve 9 pıhtılaşma faktörlerinin eksikliği veya yokluğu nedeniyle ortaya çıkar.
Yukarıda bazı özellikleri verilen hastalık, aşağıdakilerden hangisidir?

  • A) Dizanteri
  • B) Hemofili
  • C) Akdeniz ateşi
  • D) Hipertansiyon
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi, kronik akciğer hastalarının yaşam kalitesini düşürür?

  • A) Düzenli uyumak
  • B) Doğru beslenmek
  • C) Hekim kontrolünü yaptırmak
  • D) Sigara içilen ortamlarda bulunmak
SORU 17

I. Temas
II. Kalıtım
III. Su ve besinler
Verilenlerden hangileri, bulaşıcı hastalıkların bulaşma yollarındandır?

  • A) I ve II
  • B) I ve III
  • C) II ve III
  • D) I, II ve III
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi, bulaşıcı hastalıklardan korunmak için kaynağa yönelik olarak alınan önlemlerdendir?

  • A) Kemoproflaksi
  • B) İmmünizasyon
  • C) Filiasyon arama
  • D) Sağlamların eğitimi
SORU 19

Enfeksiyon etkenlerinin sağlam kişilere bulaşmasında rol oynayan eklem bacaklılara vektör denilmektedir. .
Buna göre, verilenlerden hangisi vektörlerle bulaşan hastalıklardandır?

  • A) Sıtma
  • B) Kuduz
  • C) Brusella
  • D) Kuş Gribi
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi, evde hasta bakımında dikkat edilmesi gereken uygulamalardan biri değildir?

  • A) Hastaya ait atıkların kurallara uygun şekilde imha edilmesi
  • B) Solunum güçlüğü çeken hastanın baş tarafının yüksekte tutulması
  • C) Hastaya fayda sağlayabilecek ilaçların hekime sorulmadan belirlenip verilmesi
  • D) Hastanın yatak çarşaflarının sık aralıklarla değiştirilip yatağının havalandırılması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABDCADADBCDCADBDBCAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler