GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sanat Tarihi 1 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Yaş ince duvar sıvası üzerine kireç suyunda eritilmiş madenî boyalarla yapılan resme ne ad verilir?

 • A) Fresko
 • B) Portre
 • C) Peyzaj
 • D) Bordür
SORU 2

Aşağıdaki mesleklerden hangisinin uğraşı alanını kısaca “yapı tasarlamak” şeklinde tanımlayabiliriz?

 • A) Operet
 • B) Balet
 • C) Mimar
 • D) Heykeltıraş
SORU 3

Anadolu’nun en eski köy yerleşim yeri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Truva
 • B) Çayönü
 • C) Hacılar
 • D) Kültepe
SORU 4

Lise son sınıf öğrencisi Semavi, müze ziyareti sırasında iki taraflı taş baltaların, kemiklerden yapılmış kesici – delici aletlerin, mızrak uçlarının ve okların sergilendiği bir odaya girer.
Sizce Semavi müzede hangi döneme ait eşyaların sergilendiği odaya girmiştir?

 • A) Mezolitik
 • B) Neolitik
 • C) Kalkolitik
 • D) Paleolitik
SORU 5

Kazılarda ele geçen “Üçayaklı Tunç Kazanlar”, özellikle aşağıdaki İlk Çağ Anadolu uygarlığından hangisine ait madenî ürünlerdendir?

 • A) Urartu
 • B) Lidya
 • C) Hitit
 • D) Frig
SORU 6

“_______ mimarisinin en önemli eserleri çok katlı ve kule şeklinde inşa edilen zigguratlardır.”
Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Dor
 • B) Sümer
 • C) Roma
 • D) Hitit
SORU 7

Konya İvriz kaya kabartmaları, günümüze hangi İlk Çağ uygarlığından kalmadır?

 • A) Bizans
 • B) Mısır
 • C) Hitit
 • D) Frig
SORU 8

Yılanlar tarafından sarılan Laokoon ve oğullarının mücadelesinin anlatıldığı “Laokoon Heykel Grubu”, Yunan heykel sanatının hangi dönemine aittir?

 • A) Dor
 • B) Arkaik
 • C) Klasik
 • D) Helenistik
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi üç boyutludur?

 • A) Resim
 • B) Fresko
 • C) Rölyef
 • D) Fotoğraf
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Bizans dinî mimarisine ait ögelerden değildir?

 • A) Portik
 • B) Narteks
 • C) Apsis
 • D) Atrium
SORU 11

“Orta Çağ sanatlarından olan Roman ve Gotik sanatları _________ ’da ortaya çıkmışlardır.”
Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Almanya
 • B) Fransa
 • C) İtalya
 • D) İspanya
SORU 12

Rönesans mimarisinde daha çok hangi malzemeler kullanılmıştır?

 • A) Taş – Kerpiç
 • B) Taş – Mermer
 • C) Tuğla – Ahşap
 • D) Tuğla – Mermer
SORU 13

Gotik mimarisinin en önemli katedrallerinden biri olan “Notre Dame Katedrali” günümüzde aşağıdaki şehirlerin hangisindedir?

 • A) Viyana
 • B) Londra
 • C) Roma
 • D) Paris
SORU 14

• Resimlerde ideal güzellik ve doğaya uygunluk vardır.
• Resimlerde yer alan figürler uyumlu ve durgundur.
• Perspektifin resimlerdeki etkisi artmıştır.
• Sıcak ve pırıltılı renkler kullanılmıştır.
• Dinî konuların yanında doğa motifleri, güncel konular ve mitolojik hikâyeler de resme girmiştir.
Yukarıda hangi sanat akımının resim özelliklerinden bahsedilmektedir?

 • A) Barok
 • B) Rönesans
 • C) Realizm
 • D) Neoklasik
SORU 15

Tek mekândan oluşan küçük kiliselere ne ad verilir?

 • A) Katedral
 • B) Havra
 • C) Höyük
 • D) Şapel
SORU 16

İki duvarı ya da ayağı birbirine bağlayan ve üzerine gelen duvar ağırlığını yanlardaki ayaklara bindiren mimari ögeye ne ad verilir?

 • A) Kemer
 • B) Korniş
 • C) Kiriş
 • D) Kripta
SORU 17

Çiçek ve meyvelerin belirli bir düzende yer aldığı natürmort tarzı resimler, aşağıdaki hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

 • A) Fovizm
 • B) Soyut Resim
 • C) Barok
 • D) Sürrealizm
SORU 18

Aşağıdaki sanat akımlarından hangisi Barok ve Rokoko akımlarına tepki olarak doğmuştur?

 • A) Empresyonizm
 • B) Metafizik resim
 • C) Neoklasisizm
 • D) Romantizm
SORU 19

Realizmin önderi ve en önemli ismi olarak kabul edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Van Gogh
 • B) Francisco Goya
 • C) Antonio Canova
 • D) Gustave Courbet
SORU 20

Aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin sanatçıları toplum dışına itilmişleri, yoksulları, akıl hastalarını ve onların iç dünyalarındaki fırtınaları, kaygıları ve korkuları eserlerine taşımışlardır?

 • A) Dadaizm
 • B) Soyut Resim
 • C) Empresyonizm
 • D) Ekspresyonizm
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBDABCDCABBDBDACCDD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?