Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmiştir?

 • Hz. Muhammed’in Taif yolculuğu
 • Akabe görüşmelerinin başlaması
 • Müslümanlara uygulanan boykotun sona ermesi
 • Hz. Ömer ve Hz. Hamza’nın müslüman olması
Soru 2

Hz. Muhammed (sav.) ticaret için Busra’ya kimin himayesinde gitmiştir?

 • Abdülmuttalip
 • Wo / dem
 • Ebu Talip
 • Zübeyr
Soru 3

Hz. Hatice ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İlk Müslümanlardan biridir.
 • Hz. Peygamber’in ilk eşidir.
 • Mekke’de vefat etmiştir.
 • Hz. Ebu Bekir’in kızıdır.
Soru 4

Peygamberimizin Hz. Hatice’den olmayan çocuğu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kasım
 • İbrahim
 • Abdullah
 • Ümmü Gülsüm
Soru 5

Aşağıdaki gazvelerin hangisinde savaş gerçekleşmiştir?

 • Sevik
 • Hamrâülesed
 • Tebük
 • Beni Mustalik
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki olaylardan hangisi, İslam’ın hızlı bir şekilde yayılmasında etkili olmamıştır?

 • Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman olmaları
 • Hudeybiye Antlaşması’nın yapılması
 • Uhud Savaşı’nın gerçekleşmesi
 • Mekke’nin fethedilmesi
Soru 7

İfk Olayı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Zan ile hareket etmenin yanlışlığına güzel bir örnektir.
 • Müreysi Gazvesi dönüşünde meydana gelmiştir.
 • İnananların denendiği kritik bir imtihandır.
 • Hz. Fatıma’ya atılan bir iftiradır.
Soru 8

Aşağıdaki olaylardan hangisi Mekke’nin fethinden sonra gerçekleşmiştir?

 • Hudeybiye antlaşması
 • Akabe Biatları
 • Tebük Seferi
 • Recî’ Olayı
Soru 9

“Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü saldırıdan korunmuştur…”
Hz. Muhammed (sav.) bu konuşmayı ne zaman yapmıştır?

 • Veda Haccı’nda
 • Mekke’nin Fethinde
 • Medine’ye hicretten önce
 • Hudeybiye Antlaşmasından sonra
Soru 10

Allah inancı ve bu inançtan kaynaklanan sorumluluk duygusu sebebiyle kötü, ahlak dışı ve günah olan şeylerden kaçınmak demektir.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İhsan
 • Şükür
 • Mübah
 • Haya
Soru 11

Peygamberimiz, bir cenaze namazına katılmıştı. Cenazenin toprağa verilme işlemi sırasında, kabirde bir hata olduğu fark edildi. Bir taraf eğri görünüyordu. Peygamberimiz, bunun hemen düzeltilmesini istedi. Orada bulunanlar: “Bu durum ölüyü rahatsız mı eder?” diye sordular. Peygamberimiz onlara: “Hayır böyle şeyler ölüyü ne sıkar, ne de rahatlık verir. Fakat bu sağ olanların gözüne güzel görünmesi için gereklidir.” diye cevap verdi.
Bu olay Hz. Muhammed (sav.)’in aşağıdaki özelliklerinden hangisine işaret etmektedir?

 • Sabır ve cesaretine
 • Tertip ve düzenine
 • Şefkat ve merhametine
 • Müsamaha ve hoşgörüsüne
Soru 12

“Doğru yolu tutunuz, işleriniz ve ibadetlerinizde aşırıya kaçmayınız… Amellerin Allah’a en sevimli olanı, az olsa bile devamlı yapılanıdır.”
Bu hadiste verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 • İş ve ibadetlerde ölçülü hareket edilmelidir.
 • İbadetlerde gösterişten uzak olunmalıdır.
 • Salih amel işlemek imanın bir gereğidir.
 • Dünya işleri ibadete engel olmamalıdır.
Soru 13

Peygamber Efendimiz, cuma günleri ve kendisiyle görüşmeye gelen elçileri karşılayacağı zaman daha da güzel giyinmeye özen gösterirdi.
Peygamberimizin bu davranışı aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturmaz?

 • Estetik anlayışa
 • Muhataba verilen değere
 • Gösterişe olan düşkünlüğe
 • Kişisel bakıma verilen öneme
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz tarafından uygun görülmeyen davranışlardan biridir?

 • Güzel koku sürünmek
 • İnsanlara karşı ön yargılı olmak
 • Özel hayatın gizliliği prensibine uymak
 • Komşuluk ilişkilerine riayet etmek
Soru 15

Yiyecek ve giyecekle ilgili aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin tutumlarından biri değildir?

 • Sadelik ve temizlik
 • İhtiyacı karşılama
 • Tertip ve düzen
 • Lüks ve tamah
Soru 16

“Sizler tek hurmanın yarısı ile, bunu da bulamazsanız, güzel bir sözle de olsa ateşten korununuz!”
Verilen hadisten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 • İyi ve güzel davranışlar insanı cehennemden uzaklaştırır.
 • Maddi yardımlar zenginler tarafından yapılmalıdır.
 • Yapılan en küçük bir iyilik de sadakadır.
 • Her insan gücü ölçüsünde sorumludur.
Soru 17

Hz. Peygamber’i doğru anlamış bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

 • Kötülüğe aynısıyla karşılık vermesi
 • Şahitliği Allah için yapması
 • Bütün işlerinde duyarlı davranması
 • Allah’ın kendisini gözettiği bilinciyle hareket etmesi
Soru 18

• “Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma.”
(İsrâ suresi, 26. ayet)
• “Sevdiğini ölçülü sev, günün birinde düşmanın olabilir. Düşmanını ölçülü sev, günün birinde dostun olabilir.”
(Hadis-i Şerif)
Verilen ayet ve hadisin ortak mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İffetli olmak
 • Ölçülü davranmak
 • İşleri güzel yapmak
 • Tertipli ve düzenli yaşamak
Soru 19

“(Yapacağınız hayırlar,) kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler, iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir.”
(Bakara suresi, 273. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayette tavsiye edilen davranışlardan biri değildir?

 • Dilenmek
 • İffetli olmak
 • Sadaka vermek
 • Takva sahibi olmak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in başlattığı uygulamalardan biridir?

 • Mevlit okutulması
 • Vefat ilanının salâ ile duyurulması
 • Ramazan ayında mukabele okunması
 • Teravih namazının cemaatle yirmi rekât kılınması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCDBDCDCADBACBDBABAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?