Seçmeli Sanat Tarihi 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Yaş ince duvar sıvası üzerine kireç suyunda eritilmiş madenî boyalarla yapılan resme ne ad verilir?

 • Fresko
 • Portre
 • Peyzaj
 • Bordür
Soru 2

Aşağıdaki mesleklerden hangisinin uğraşı alanını kısaca “yapı tasarlamak” şeklinde tanımlayabiliriz?

 • Operet
 • Balet
 • Mimar
 • Heykeltıraş
Soru 3

Anadolu’nun en eski köy yerleşim yeri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Truva
 • Çayönü
 • Hacılar
 • Kültepe
Soru 4

Lise son sınıf öğrencisi Semavi, müze ziyareti sırasında iki taraflı taş baltaların, kemiklerden yapılmış kesici – delici aletlerin, mızrak uçlarının ve okların sergilendiği bir odaya girer.
Sizce Semavi müzede hangi döneme ait eşyaların sergilendiği odaya girmiştir?

 • Mezolitik
 • Neolitik
 • Kalkolitik
 • Paleolitik
Soru 5

Kazılarda ele geçen “Üçayaklı Tunç Kazanlar”, özellikle aşağıdaki İlk Çağ Anadolu uygarlığından hangisine ait madenî ürünlerdendir?

 • Urartu
 • Lidya
 • Hitit
 • Frig
REKLAM
Soru 6

“_______ mimarisinin en önemli eserleri çok katlı ve kule şeklinde inşa edilen zigguratlardır.”
Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Dor
 • Sümer
 • Roma
 • Hitit
Soru 7

Konya İvriz kaya kabartmaları, günümüze hangi İlk Çağ uygarlığından kalmadır?

 • Bizans
 • Mısır
 • Hitit
 • Frig
Soru 8

Yılanlar tarafından sarılan Laokoon ve oğullarının mücadelesinin anlatıldığı “Laokoon Heykel Grubu”, Yunan heykel sanatının hangi dönemine aittir?

 • Dor
 • Arkaik
 • Klasik
 • Helenistik
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi üç boyutludur?

 • Resim
 • Fresko
 • Rölyef
 • Fotoğraf
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Bizans dinî mimarisine ait ögelerden değildir?

 • Portik
 • Narteks
 • Apsis
 • Atrium
Soru 11

“Orta Çağ sanatlarından olan Roman ve Gotik sanatları _________ ’da ortaya çıkmışlardır.”
Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Almanya
 • Fransa
 • İtalya
 • İspanya
Soru 12

Rönesans mimarisinde daha çok hangi malzemeler kullanılmıştır?

 • Taş – Kerpiç
 • Taş – Mermer
 • Tuğla – Ahşap
 • Tuğla – Mermer
Soru 13

Gotik mimarisinin en önemli katedrallerinden biri olan “Notre Dame Katedrali” günümüzde aşağıdaki şehirlerin hangisindedir?

 • Viyana
 • Londra
 • Roma
 • Paris
REKLAM
Soru 14

• Resimlerde ideal güzellik ve doğaya uygunluk vardır.
• Resimlerde yer alan figürler uyumlu ve durgundur.
• Perspektifin resimlerdeki etkisi artmıştır.
• Sıcak ve pırıltılı renkler kullanılmıştır.
• Dinî konuların yanında doğa motifleri, güncel konular ve mitolojik hikâyeler de resme girmiştir.
Yukarıda hangi sanat akımının resim özelliklerinden bahsedilmektedir?

 • Barok
 • Rönesans
 • Realizm
 • Neoklasik
Soru 15

Tek mekândan oluşan küçük kiliselere ne ad verilir?

 • Katedral
 • Havra
 • Höyük
 • Şapel
Soru 16

İki duvarı ya da ayağı birbirine bağlayan ve üzerine gelen duvar ağırlığını yanlardaki ayaklara bindiren mimari ögeye ne ad verilir?

 • Kemer
 • Korniş
 • Kiriş
 • Kripta
Soru 17

Çiçek ve meyvelerin belirli bir düzende yer aldığı natürmort tarzı resimler, aşağıdaki hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

 • Fovizm
 • Soyut Resim
 • Barok
 • Sürrealizm
Soru 18

Aşağıdaki sanat akımlarından hangisi Barok ve Rokoko akımlarına tepki olarak doğmuştur?

 • Empresyonizm
 • Metafizik resim
 • Neoklasisizm
 • Romantizm
Soru 19

Realizmin önderi ve en önemli ismi olarak kabul edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Van Gogh
 • Francisco Goya
 • Antonio Canova
 • Gustave Courbet
Soru 20

Aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin sanatçıları toplum dışına itilmişleri, yoksulları, akıl hastalarını ve onların iç dünyalarındaki fırtınaları, kaygıları ve korkuları eserlerine taşımışlardır?

 • Dadaizm
 • Soyut Resim
 • Empresyonizm
 • Ekspresyonizm
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDABCDCABBDBDACCDD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?