Tarih 2 – Test 7 2016-1. Dönem

SORU 1

I. Hattiler
II. Himyeriler
III. Tedmürlüler
IV. Samaniler
Verilen devletlerden hangileri Arap Yarımadası’nda kurulmuştur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, III ve IV
SORU 2

Hz. Muhammed’in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve şeriatın koruyuculuğunu yapmakla görevli olan kimseye ne ad verilir?

 • Emir
 • Kadı
 • Sultan
 • Halife
SORU 3

İslam Devleti’nde ilk hazine (Beyt’ül Mal), aşağıdaki hangi halife döneminde kurulmuştur?

 • Hz. Ali
 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
 • Hz. Ebu Bekir
SORU 4

Endülüs Emevi Devleti, aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?

 • İtalya
 • Mısır
 • İspanya
 • Fransa
SORU 5

İslam Devleti’ne, aşağıdaki şehirlerden hangisi başkentlik yapmamıştır?

 • Şam
 • Medine
 • Bağdat
 • Semerkant
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Ali’nin halifeliği döneminde meydana gelmiştir?

 • Hicret
 • Hakem Olayı
 • Zatü’s Zavari Savaşı
 • İran’ın fethinin tamamlanması
SORU 7

Araplar, aşağıdaki hangi uygarlığın rakamlarını matematik biliminde kullanmışlardır?

 • Hint
 • Çin
 • İran
 • Yunan
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin Emevilerle savaşmalarının sonuçlarından biridir?

 • Türklerin İslam ile tanışmalarının gecikmesi
 • Kök Türklerin Orhun Yazıtları’nı dikmesi
 • Türklerin Orta Asya’dan göç etmeleri
 • Uygurların yerleşik hayata geçmesi
SORU 9

Abbasi halifesi Memun tarafından Bağdat’ta kurulan “Beytü’l – Hikme” (Hikmet Evi) denilen kurumda “tercüme bürosu”nun bulunması, aşağıdakilerden hangisine kanıttır?

 • Okumaya önem verildiğine
 • Ülkeler arası ticaretin geliştiğine
 • Başka dillerde yazılmış eserlerin Arapçaya çevrildiğine
 • Halk arasında okuryazar oranını yükseltmek istendiğine
SORU 10

Karahanlıların aşağıdaki özelliklerinden hangisi onların “ulusçu” bir devlet anlayışına sahip olduklarının bir göstergesidir?

 • Medreseler açmaları
 • Kervansaraylar inşa etmeleri
 • İslamiyet’i devlet dini olarak benimsemeleri
 • Türkçeyi devlet ve toplum hayatında kullanmaları
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyet’i benimsemelerinin sebeplerinden biri olamaz?

 • Ahiret inancının var olması
 • Tek tanrı inancının bulunması
 • Yönetimde dinî kuralların etkili olması
 • Türk ahlaki değerlerinin İslam ahlak değerlerine benzemesi
SORU 12

• Batı kaynaklarında “Alfarabus” adıyla anılır.
• Mantık, felsefe, matematik, tıp ve musiki alanlarında önemli eserler vermiştir.
• Aristo’nun eserlerini inceleyip yeni yorumlar getirdiği için ikinci öğretmen anlamına gelen “Muallim-i Sani” unvanı verilmiştir.
Hakkında bilgi verilen bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Farabî
 • Bîrûni
 • Taberî
 • Harezmî
SORU 13

Büyük Selçuklu Devleti’nde bulunan aşağıdaki divanlardan hangisinin başında bulunan kişiye “Tuğrai” denirdi?

 • Divan-ı Arz
 • Divan-ı İnşa
 • Divan-ı İstifa
 • Divan-ı Mezalim
SORU 14

“Bundan gayrı divanda, dergâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.”
diyerek Türkçeyi devlet dili hâline getiren Türkmen beyi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Danişment Ahmet Gazi
 • Dilmaçoğlu Mehmet Bey
 • Karamanoğlu Mehmet Bey
 • Kutalmışoğlu Süleyman Şah
SORU 15

Türkiye Selçuklu Devleti’nde ticaretle uğraşanlar arasında sıkı bir iş birliği ve dayanışma olduğunun göstergesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Atabeylik uygulaması
 • İmarethaneler
 • İkta Sistemi
 • Ahi Teşkilatı
SORU 16

Türkleri denizlerle kaynaştıran ilk öncü Türk beyi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çağrı Bey
 • Çaka Bey
 • Çubuk Bey
 • Sökmen Bey
SORU 17

Türkiye Selçuklu hükümdarı I. Kılıç Arslan’ın, devlet merkezini İznik’ten Konya’ya taşımasına sebep olan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. Haçlı Seferi
 • II. Haçlı Seferi
 • Kösedağ Savaşı
 • Koyunhisar Savaşı
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangileri Türkiye Selçuklularının “tersane” şehirlerindendir?

 • Sinop – Alaiye
 • Trabzon – Kırım
 • Sinop – Trabzon
 • İzmir – İskenderun
SORU 19

• Anadolu’da Moğol baskısı arttı.
• Devlet, Moğolların himayesine girdi.
• Türkiye Selçuklu Devleti iyice zayıfladı.
• Yönetimde Türkiye Selçuklu sultanlarının etkisi azaldı.
Verilen bilgiler, aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçları arasında yer alır?

 • Pasinler
 • Kösedağ
 • Malazgirt
 • Miryokefalon
SORU 20

Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Anadolu’nun Türk yurdu olmasına katkı sağladığı savunulabilir?

 • II. Kılıç Arslan’ın ülke topraklarını oğulları arasında paylaştırması
 • Topluma hizmet amacıyla dinî, sosyal ve ticari nitelikte mimari eserlerin yaptırılması
 • II. Rükneddin Süleyman Şah’ın Erzurum’u alarak Saltuklulara son vermesi
 • Devlette bilim dili olarak Arapça, edebiyat dili olarak da Farsçanın kullanılması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBCDBAACDCABCDBAABB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Tarih 2 Online Test 7

Açık lise Test çöz 2016 Tarih 2 testimiz 02 - 03 ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Tarih 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Tarih 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Tarih 2 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 02 - 03 ocak 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Tarih 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Tarih 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Tarih 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 02 - 03 ocak 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Tarih 2 dersi için geçme notu nedir ?

Tarih 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Tarih 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Tarih 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Tarih 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Tarih 2 2016 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Tarih 2 soruları toplamda 2 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Tarih 2 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Tarih 2 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 2 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Tarih 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Tarih 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?