Tarih 4 – Test 7 2016-1. Dönem

SORU 1

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Dakya Projesi’ni hazırlayan devletler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • Fransa – Rusya
 • Almanya – İtalya
 • İngiltere – Fransa
 • Rusya – Avusturya
SORU 2

“Aydınlanma Çağ’ı” adı verilen yüzyıl, aşağıdakilerden hangisidir?

 • XVI. yüzyıl
 • XVII. yüzyıl
 • XVIII. yüzyıl
 • XIX. yüzyıl
SORU 3

Karadeniz’in Osmanlıya ait olduğunu belirten en son antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ziştovi Antlaşması
 • Belgrat Antlaşması
 • Ayastefanos Antlaşması
 • Küçük Kaynarca Antlaşması
SORU 4

Osmanlı Devleti’ndeki azınlık ayaklanmalarının çıkmasında, Avrupa’da yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur?

 • Rönesans
 • Fransız ihtilali
 • Sanayi inkılabı
 • Reform Hareketleri
SORU 5

Osmanlı Devleti, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu aşağıdaki hangi antlaşma ile kabul etmiştir?

 • Yaş
 • Prut
 • Ziştovi
 • Küçük Kaynarca
SORU R
SORU 6

Osmanlı Devleti’nde ilk Türk matbaası hangi yıl açılmıştır?

 • 1717
 • 1727
 • 1730
 • 1740
SORU 7

Getirdiği değişikliklerle Yakın Çağ’ın başlangıcı sayılan tarihî gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fransız ihtilali
 • Kavimler Göçü
 • Sanayi inkılabı
 • İstanbul’un fethi
SORU 8

Boğazlar, aşağıdakilerden hangisi ile ilk defa uluslararası bir statü kazanmıştır?

 • Sevr Barış Antlaşması
 • Hünkâr İskelesi Antlaşması
 • Londra Boğazlar Sözleşmesi
 • Montrö Boğazlar Sözleşmesi
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi padişah III. Selim Dönemi gelişmelerinden değildir?

 • Avrupa devletlerinin önemli merkezlerinde daimî elçiliklerin açılması
 • Rusya ile Yaş Antlaşması’nın imzalanması
 • Nizamıcedit ordusunun kurulması
 • İlk Türk matbaasının açılması
SORU 10

Avusturya, aşağıdaki hangi antlaşmadan sonra Osmanlı Devleti’yle barış politikası izlemeye karar vermiştir?

 • Ziştovi
 • Vasvar
 • Belgrad
 • Pasarofça
SORU 11

Yurt dışına çıkışlarda pasaport uygulamasını başlatan Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • II. Osman
 • III. Selim
 • II. Mahmut
 • II. Abdülhamit
SORU 12

Kırım Savaşı sonunda imzalanan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Berlin
 • Paris
 • Edirne
 • Hünkâr İskelesi
SORU 13

Mora’nın elden çıkması, Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki hangi sorunun ortaya çıkmasına sebep olmuştur?

 • Şark Sorunu
 • Azınlıklar Sorunu
 • Kutsal Yerler Sorunu
 • Mehmet Ali Paşa Sorunu
SORU 14

Milliyetçilik hareketleri sonucunda Osmanlı Devleti’nde imtiyaz elde eden ilk toplum, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Arnavutlar
 • Sırplar
 • Yunanlılar
 • Bulgarlar
SORU 15

Avrupa’da yeniden düzenlemek anlamına gelen, 1815’ten 1827’ye kadar süren dönem, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?

 • Restorasyon Dönemi
 • Aydınlanma Dönemi
 • Fetret Devri
 • Lale Devri
SORU 16

Osmanlı Devleti, Dömeke Meydan Savaşı’nı aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapmıştır?

 • İran
 • Ermenistan
 • Yunanistan
 • Bulgaristan
SORU 17

Avrupa gezisine çıkan ilk Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Abdülaziz
 • Abdülmecit
 • Vahdettin
 • II. Abdülhamit
SORU R
SORU 18

Osmanlı Devleti’nde çıkarılan ilk kadın dergisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Demet
 • Volkan
 • Şükufezar
 • Terakki-i Muhadderat
SORU 19

İstanbul Üniversitesi’nin temelini, aşağıdaki okullardan hangisi oluşturmuştur?

 • Darülfünun
 • Darülmaarif
 • Mekteb-i Mülkiye
 • Mühendishane-i Bahri-i Hümayun
SORU 20

I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan aşağıdaki hangi antlaşma ile Macaristan’ın bir kısım toprakları Yugoslavya, Romanya ve Çekoslovakya’ya verilmiştir?

 • Versay
 • Sen Jermen
 • Nöyyi
 • Triyanon
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCBBABACDACBDBACADAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Tarih 4 Online Test 7

Açık lise Test çöz 2016 Tarih 4 testimiz 02 - 03 ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Tarih 4 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Tarih 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Tarih 4 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 02 - 03 ocak 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 4 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Tarih 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Tarih 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Tarih 4 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 02 - 03 ocak 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Tarih 4 dersi için geçme notu nedir ?

Tarih 4 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 4 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Tarih 4 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Tarih 4 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Tarih 4 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Tarih 4 2016 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Tarih 4 soruları toplamda 23 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Tarih 4 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Tarih 4 testinin başarı yüzdesi %67. Sınava katılan 23 öğrenci arasından sadece 16 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 6.52 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Tarih 4 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Tarih 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?