GİRİŞ/KAYIT

Temel Dini Bilgiler 1 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

İslam’ı doğru anlayan bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

 • İnsanlara faydalı olan işleri yapması
 • Anne ve babasına karşı saygılı olması
 • Toplumun yararına olan davranışlar sergilemesi
 • Komşuluk ilişkilerinde hak ve hukuktan uzaklaşması
SORU 2

Kabile dinleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Belirli bir inanç sistemi ve kutsal kitapları yoktur.
 • Ait oldukları kabilenin adıyla anılırlar.
 • Kişi istediği zaman din değiştirebilir.
 • Ahiret inancına sahip değildirler.
SORU 3

Konfüçyanizm’e tepki olarak ortaya çıkan din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şintoizm
 • Taoizm
 • Hinduizm
 • Caynizm
SORU 4

Yahudiliğin sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ağlama duvarı
 • Sinagog ve havralar
 • Hz. Süleyman mabedi
 • Yedi kollu şamdan ve altı köşeli yıldız
SORU 5

Melekler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Çok hızlı hareket ederler.
 • Allah’a asla isyan etmeyen varlıklardır.
 • Erkekleri olduğu gibi dişileri de vardır.
 • Varlıklarını kutsal kitaplar haber vermektedir.
SORU 6

Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden sonra yaptığı ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Müslümanlar arasında kardeşlik antlaşması yapmak
 • Hudeybiye Barış Antlaşması’nı yapmak
 • Evs ve Hazreç kabilelerini barıştırmak
 • Medine’de nüfus sayımı yaptırmak
SORU 7

Müslüman olacak bir kimsenin öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

 • Kelime-i Şehadet getirmesi
 • Müftülükten izin alması
 • Gusül abdesti alması
 • İsmini değiştirmesi
SORU 8

“Kıyam bi nefsihi’’ sıfatının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Allah’ın varlığının bir başlangıcı yoktur.
 • Allah dilediği işi yapar, dilediğini yaratır.
 • Allah’ın var olmak için başkasına ihtiyacı yoktur.
 • Allah yarattığı varlıkların hiçbirine benzemez.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarından biridir?

 • Vücud
 • Kıdem
 • Bekâ
 • İrade
SORU 10

Hristiyanlıkla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hz. İsa’nın tekrar dünyaya geleceğine inanılır.
 • Doğan her çocuğun günahkâr olduğuna inanılır.
 • Tevrat ve Zebur da kutsal kitap olarak kabul edilir.
 • Hristiyan olmak için Hristiyan bir anne ve babadan doğmak gereklidir.
SORU 11

Bir insanın Kur’an-ı Kerim dışındaki ilahi kitaplara inanmaması aşağıdaki sonuçlardan hangisine sebep olur?

 • Günahkâr bir mümin olmasına
 • Münafık olmasına
 • Dinden çıkmasına
 • Müşrik olmasına
SORU 12

Allah, insanı aşağıdaki durumların hangisinden sorumlu tutmaz?

 • Başkasının malına el koymasından
 • Gayrimüslim bir ailede dünyaya gelmesinden
 • Ailesinin geçimini haram yollardan sağlamasından
 • İnançsız olan anne-babasına kötü sözler söylemesinden
SORU 13

“Namazı önemsemeden, gösteriş yapmak için kılanlara yazıklar olsun.’’
(Maûn suresi, 4 – 6. ayetler)
Bu ayetlerde verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 • Namaz kılmak her Müslümana farzdır.
 • Namaz, insanlarda iç huzuru temin eder.
 • Namaz, insanları kötülüklerden alıkoyar.
 • Namaz, samimi ve içtenlikle kılınmalıdır.
SORU 14

Aşağıda verilen durumların hangisinden sonra gusül abdesti almak şart değildir?

 • Cünüplükten
 • Bayıldıktan
 • Lohusalıktan
 • Âdet halinden
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir?

 • Ağza ve burna su vermek
 • Enseyi meshetmek
 • Kulakları temizlemek
 • Yüzü yıkamak
SORU 16

Aşağıdaki davranışlardan hangisi salih amel olarak değerlendirilemez?

 • Yapılan kötülüğe aynısıyla karşılık vermek
 • Namazdan sonra yapılan tesbihatlar
 • Ağaç dikmek ve çeşme yaptırmak
 • Haramlardan uzak durmak
SORU 17

Mazeretinden dolayı oruç tutamayanların her bir oruç karşılığında vermesi gereken fidye miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yedi fakire en az bir öğün yemek yedirmek
 • Bir fakirin sabah ve akşam yemeğini karşılamak
 • Bir kişiye sadece bir öğün yemek yedirmek
 • İki yoksulun sabah ve akşam yemeklerini karşılamak
SORU 18

Kişi aşağıdakilerin hangisine zekâtını verebilir?

 • Annesine
 • Eşine
 • Dedesine
 • Amcasına
SORU 19

“Hac, Arafat’tır.’’
Bu hadis aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

 • Vakfe
 • Tavaf
 • Sa’y
 • Şeytan taşlama
SORU 20

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Her insanın eşit olarak yaşama, eğitim, inanç, ibadet gibi hakları vardır.
 • Hakların özgür olarak kullanılması, kişinin sorumluluğunu kaldırır.
 • Doğuştan gelen haklar vazgeçilmez ve dokunulmazdır.
 • Hakların kullanımı, belli kurallara bağlıdır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCBDCAACDDCBDBDABDAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler