GİRİŞ/KAYIT

Temel Dini Bilgiler 1 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

İslam’ı doğru anlayan bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

 • A) İnsanlara faydalı olan işleri yapması
 • B) Anne ve babasına karşı saygılı olması
 • C) Toplumun yararına olan davranışlar sergilemesi
 • D) Komşuluk ilişkilerinde hak ve hukuktan uzaklaşması
SORU 2

Kabile dinleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Belirli bir inanç sistemi ve kutsal kitapları yoktur.
 • B) Ait oldukları kabilenin adıyla anılırlar.
 • C) Kişi istediği zaman din değiştirebilir.
 • D) Ahiret inancına sahip değildirler.
SORU 3

Konfüçyanizm’e tepki olarak ortaya çıkan din aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Şintoizm
 • B) Taoizm
 • C) Hinduizm
 • D) Caynizm
SORU 4

Yahudiliğin sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ağlama duvarı
 • B) Sinagog ve havralar
 • C) Hz. Süleyman mabedi
 • D) Yedi kollu şamdan ve altı köşeli yıldız
SORU 5

Melekler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Çok hızlı hareket ederler.
 • B) Allah’a asla isyan etmeyen varlıklardır.
 • C) Erkekleri olduğu gibi dişileri de vardır.
 • D) Varlıklarını kutsal kitaplar haber vermektedir.
SORU 6

Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden sonra yaptığı ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Müslümanlar arasında kardeşlik antlaşması yapmak
 • B) Hudeybiye Barış Antlaşması’nı yapmak
 • C) Evs ve Hazreç kabilelerini barıştırmak
 • D) Medine’de nüfus sayımı yaptırmak
SORU 7

Müslüman olacak bir kimsenin öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

 • A) Kelime-i Şehadet getirmesi
 • B) Müftülükten izin alması
 • C) Gusül abdesti alması
 • D) İsmini değiştirmesi
SORU 8

“Kıyam bi nefsihi’’ sıfatının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Allah’ın varlığının bir başlangıcı yoktur.
 • B) Allah dilediği işi yapar, dilediğini yaratır.
 • C) Allah’ın var olmak için başkasına ihtiyacı yoktur.
 • D) Allah yarattığı varlıkların hiçbirine benzemez.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarından biridir?

 • A) Vücud
 • B) Kıdem
 • C) Beka
 • D) İrade
SORU 10

Hristiyanlıkla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Hz. İsa’nın tekrar dünyaya geleceğine inanılır.
 • B) Doğan her çocuğun günahkâr olduğuna inanılır.
 • C) Tevrat ve Zebur da kutsal kitap olarak kabul edilir.
 • D) Hristiyan olmak için Hristiyan bir anne ve babadan doğmak gereklidir.
SORU 11

Bir insanın Kur’an-ı Kerim dışındaki ilahi kitaplara inanmaması aşağıdaki sonuçlardan hangisine sebep olur?

 • A) Günahkâr bir mümin olmasına
 • B) Münafık olmasına
 • C) Dinden çıkmasına
 • D) Müşrik olmasına
SORU 12

Allah, insanı aşağıdaki durumların hangisinden sorumlu tutmaz?

 • A) Başkasının malına el koymasından
 • B) Gayrimüslim bir ailede dünyaya gelmesinden
 • C) Ailesinin geçimini haram yollardan sağlamasından
 • D) İnançsız olan anne-babasına kötü sözler söylemesinden
SORU 13

“Namazı önemsemeden, gösteriş yapmak için kılanlara yazıklar olsun.’’
(Maûn suresi, 4 – 6. ayetler)
Bu ayetlerde verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Namaz kılmak her Müslümana farzdır.
 • B) Namaz, insanlarda iç huzuru temin eder.
 • C) Namaz, insanları kötülüklerden alıkoyar.
 • D) Namaz, samimi ve içtenlikle kılınmalıdır.
SORU 14

Aşağıda verilen durumların hangisinden sonra gusül abdesti almak şart değildir?

 • A) Cünüplükten
 • B) Bayıldıktan
 • C) Lohusalıktan
 • D) Âdet halinden
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir?

 • A) Ağza ve burna su vermek
 • B) Enseyi meshetmek
 • C) Kulakları temizlemek
 • D) Yüzü yıkamak
SORU 16

Aşağıdaki davranışlardan hangisi salih amel olarak değerlendirilemez?

 • A) Yapılan kötülüğe aynısıyla karşılık vermek
 • B) Namazdan sonra yapılan tesbihatlar
 • C) Ağaç dikmek ve çeşme yaptırmak
 • D) Haramlardan uzak durmak
SORU 17

Mazeretinden dolayı oruç tutamayanların her bir oruç karşılığında vermesi gereken fidye miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yedi fakire en az bir öğün yemek yedirmek
 • B) Bir fakirin sabah ve akşam yemeğini karşılamak
 • C) Bir kişiye sadece bir öğün yemek yedirmek
 • D) İki yoksulun sabah ve akşam yemeklerini karşılamak
SORU 18

Kişi aşağıdakilerin hangisine zekâtını verebilir?

 • A) Annesine
 • B) Eşine
 • C) Dedesine
 • D) Amcasına
SORU 19

“Hac, Arafat’tır.’’
Bu hadis aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

 • A) Vakfe
 • B) Tavaf
 • C) Sa’y
 • D) Şeytan taşlama
SORU 20

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Her insanın eşit olarak yaşama, eğitim, inanç, ibadet gibi hakları vardır.
 • B) Hakların özgür olarak kullanılması, kişinin sorumluluğunu kaldırır.
 • C) Doğuştan gelen haklar vazgeçilmez ve dokunulmazdır.
 • D) Hakların kullanımı, belli kurallara bağlıdır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCBDCAACDDCBDBDABDAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?