GİRİŞ/KAYIT

Trafik ve İlk Yardım 1 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı, trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu kara yolu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Otoyol
 • Tali yol
 • Geçiş yolu
 • Bağlantı yolu
SORU 2

Kara yolunda araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

 • Bağlantı yollarında geri gitmesi
 • Tek yönlü yola ters yönden girmesi
 • Diğer sürücüleri tedirgin edecek şekilde araç kullanması
 • Tali yoldayken ana yoldaki araçlara ilk geçiş hakkını vermesi
SORU 3

I. Hoşgörülü olunması
II. Bencillikten uzak durulması
III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi
Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

 • Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
 • Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması
 • Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
 • Araç içinde daha kısık sesle müzik dinlenmesi
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?

 • Alkol ve madde bağımlılığı
 • Uzun yolculuklar ve yorgunluk
 • Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı
 • Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması
SORU 6

• Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

 • Ülke ekonomisini
 • Kasko sigortasının önemini
 • Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
 • Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
SORU 7

Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi “daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı” anlamındadır?

SORU 8

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?

 • Kırmızı oklu ışık
 • Yaya figürlü yeşil ışık
 • Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
 • Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
SORU 9

Ebru, Murat ve Hasan’ın trafik işaret levhalarıyla ilgili görüşleri yukarıdaki gibidir.

Buna göre, hangilerinin verdiği bilgi trafik işaret levhalarının görevi ile ilgilidir?

 • Ebru ve Hasan
 • Ebru ve Murat
 • Hasan ve Murat
 • Ebru, Murat ve Hasan
SORU 10

I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi
Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 11

Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

 • Trafik kazalarının
 • Trafik işaret levhalarının
 • Trafikteki görevli sayısının
 • Kaza anında ölüm ve yaralanmaların
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi, güvenli seyahat için alınması gereken önlemlerdendir?

 • Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi
 • Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
 • Seyir esnasında elde cep telefonu ile konuşulması
 • Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi
SORU 13

Taşıt sürücüleri ve yayalar, trafiği düzenleyen bir yetkili yoksa aşağıdakilerden hangisine uymak zorundadır?

 • Kendi kurallarına
 • Yolcuların isteklerine
 • Diğer sürücülerin kurallarına
 • Işıklı ve sesli trafik işaretlerine
SORU 14

Yaya ve okul geçitlerine yaklaşan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 • Hızını azaltması
 • Daha dikkatli olması
 • Öndeki aracı geçmesi
 • Takip mesafesini koruması
SORU 15

Sürücülerin dönel kavşaklardaki dönüşlerde, aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 • Orta ada etrafında dönerken şeridini muhafaza etmesi
 • Sola dönecekse orta adaya bitişik şeritten kavşağa girmesi
 • Sağa dönecekse orta adaya bitişik şeritten kavşağa girmesi
 • Geriye dönecekse orta adaya bitişik şeritten kavşağa girmesi
SORU 16

Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?

 • Park etme
 • İşaretleme
 • Trafik kazası
 • Trafikten men
SORU 17

Alaca karanlık ve gece karanlığında, yaya yolu bulunmayan yollarda yürümek zorunda kalan yayaların, aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir?

 • Kendi gidiş yönlerine göre yolun sol tarafındaki bankette yürümesi
 • Uyarıcı açık renk elbise giymesi veya ışık taşıması
 • Üzerlerinde yansıtıcı aksesuar bulundurması
 • Trafik yoğunluğu az olan şeritte yürümesi
SORU 18

Taşıt yolunun karşı tarafına geçmek isteyen yayalar, aşağıdakilerden hangisini kullanmaları hâlinde kazalara neden olabilir?

 • Okul geçitlerini
 • Yolun en geniş kesimini
 • Kavşak giriş ve çıkışlarını
 • Trafik ışıklarının bulunduğu yerleri
SORU 19

I. Olay yerinden uzaklaşmak
II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçmekte olanlar, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 20

Hangi durumda bir aracın tescil belgesi geçersiz sayılır?

 • Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
 • Tescil belgesi araçta bulundurulmadığında
 • Bakımı düzenli olarak yapılmadığında
 • Muayene süresi geçirildiğinde
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBCDAACBADBDCCADBCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler