GİRİŞ/KAYIT

Trafik ve İlk Yardım 2 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir. .
Buna göre, 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak
 • Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak
 • Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek
 • Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

 • Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
 • Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
 • Araç LPG’li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
 • Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
SORU 3

Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;
I. Bebeklerde kol atardamarından,
II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Yalnız I doğru
 • Yalnız II doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
SORU 4

İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, _________ ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Bak-Dinle-Hisset yöntemi
 • Heimlich manevrası
 • Turnike uygulaması
 • Şok pozisyonu
SORU 5

Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

Yetişkin -- > Bebek

 • 3 -- > 2
 • 4 -- > 2
 • 5 -- > 4
 • 7 -- > 6
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

 • Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine, sırt üstü yatırılması
 • Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
 • Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 1 dakika süre ile kontrol edilmesi
 • Solunum yoksa ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilip ağız dolusu nefes verilmesi
SORU 7

I. 18 yaşını doldurmamış kişiler
II. Organlarının karşılığında maddi kazanç şartı koşan kişiler
III. Doku ve organlarını bağışlamayı sağlığındayken belgelendirdikten sonra hayatını kaybetmiş kişiler
Verilenlerden hangileri, yasal olarak doku ve organ bağışında bulunabilir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I, II ve III
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, hava yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?

 • Konuşabilmesi
 • Nefes alamaması
 • Renginin morarması
 • Acı çekip ellerini boynuna götürmesi
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması
 • Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması
 • Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması
 • Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi
SORU 10

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.
Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

 • Mide
 • Akciğer
 • Böbrek
 • Bağırsak
SORU 11

I. Ateşli silah yaraları
II. Dikişleri ayrılmış yaralar
III. Isırma ve sokma ile oluşan yaralar
Verilenlerden hangileri, yüksek enfeksiyon riski taşıyan yaralardandır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 12

Delici karın yaralanmalarında uygulanan ilk yardıma ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Yaşam bulgularının sık sık izlenmesi
 • Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması
 • Ağızdan yiyecek ya da içecek bir şey verilmemesi
 • Isı kaybını önlemek için kazazedenin üzerinin örtülmesi
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi, göze yabancı bir cisim batması veya metal bir cisim kaçması durumunda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Gerekmedikçe kazazedenin yerinden oynatılmaması
 • Gözün ışığa doğru çevrilip alt göz kapağının içine bakılması
 • Nemli, temiz bir bezle çıkarılmaya çalışılması
 • Üst göz kapağının açık tutulması
SORU 14

Bulantısı olmayan ve bilinci açık kazazedeye, su ve tuz kaybını gidermek için 1 litre su, 1 çay kaşığı karbonat ve 1 çay kaşığı tuz karışımı içirilir.
Yukarıdaki ilk yardım uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilir?

 • Çıkık
 • Donma
 • Burkulma
 • Sıcak çarpması
SORU 15

Resimde görülen uygulama hangi kemik kırıklarının tespiti için yapılır?

 • Bacak kemiği
 • Ön kol kemiği
 • Üst kol kemiği
 • Köprücük kemiği
SORU 16

Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. .
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?

 • Öksürmek
 • Yutkunmak
 • İdrar kaçırmak
 • Sesli dürtülere tepki vermek
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi, sara (epilepsi) krizinin belirtilerinden biri değildir?

 • Tükürük salgısının azalması
 • Dokuların ve yüzün morarması
 • Yoğun ve genel adale kasılmalarının olması
 • Şiddetli ve ani bir şekilde bilincin kaybolması
SORU 18

Solunum yoluyla zehirlenmelere yol açabilen şofbenler genel olarak LPG ile çalışmakta ve sıcak su temini için birçok konutta kullanılmaktadır. .
Buna göre, şofben kullanılan banyolarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Banyonun içeriden kilitlenmesi
 • Şofbenin iyi çeken bir bacaya bağlanması
 • Şofbenin bulunduğu yere hava girişinin engellenmesi
 • Şofben ile tüp arasındaki hortumun 125 cm’den uzun olması
SORU 19

Kene, vücudunun bir bölümünü ısırdığı yerden deri içine sokar ve kan emer. .
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kene ısırması durumunda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Kenenin çıkarılmaya çalışılması
 • Kene üzerine kimyasal madde dökülmesi
 • Kenenin bulunduğu bölgenin çamaşır suyu ile yıkanması
 • Kene kendiliğinden çıkmışsa hasta ile beraber sağlık kuruluşuna götürülmesi
SORU 20

• Hafif yaralı ve yürüyebilecek durumdaki kazazedelerin taşınmasında kullanılır.
• Kazazedenin bir kolu ilk yardımcının boynuna dolanır, ilk yardımcı boşta kalan kolu ile de kazazedenin belini tutarak yardım eder.
Yukarıda uygulama basamakları verilen taşıma tekniği hangisidir?

 • Kucakta taşıma
 • Ellerin üzerinde taşıma
 • İlk yardımcının omzundan destek alarak taşıma
 • Kollar ve bacaklardan tutarak taşıma
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCACDCABBDBADCCABDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler