Türk Edebiyatı 2 – Test 7 2016-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde oluşan edebî metinlerden değildir?

 • Karagöz
 • Masal
 • Deneme
 • Destan
SORU 2

Hikâye türünün ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dekameron
 • Don Kişot
 • Ay Işığı
 • Sefiller
SORU 3

Türk edebiyatında _________ olay öyküsünün, _________ ve _________ durum hikâyesinin önemli temsilcilerindendir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

 • Sait Faik Abasıyanık – Ömer Seyfettin – Memduh Şevket Esendal
 • Memduh Şevket Esendal – Halit Ziya Uşaklıgil – Refik Halit Karay
 • Ömer Seyfettin – Halide Edip Adıvar – Refik Halit Karay
 • Ömer Seyfettin – Sait Faik Abasıyanık – Memduh Şevket Esendal
SORU 4

Aşağıdaki türlerin hangisinde olağanüstü olayların görülme olasılığı daha azdır?

 • Masal
 • Fabl
 • Hikâye
 • Destan
SORU 5

Masal türüyle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

 • Genel olarak masal tekerleme denen kalıplaşmış sözlerle başlar.
 • Masallarda olayların geçtiği zaman ve mekân bellidir.
 • Olayların anlatımı sırasında öğrenilen (duyulan) geçmiş zaman kipi kullanılır.
 • Masallar çocukların hayal dünyalarının geliştirilmesine yardımcı olur.
SORU R
SORU 6

Ulusların ulus oluşu sırasında gösterdikleri kahramanlık, savaş, göç, doğal afetler gibi önemli olayların etkisiyle söylenmiş uzun manzum hikâyelere _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Masal
 • Destan
 • Fabl
 • Roman
SORU 7

Türk edebiyatında Batılı anlamda roman ve hikâye Tanzimat’tan önce yoktu. Ancak Divan edebiyatında bu türleri karşılayan _________ vardı.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • gazeller
 • kasideler
 • rubailer
 • mesneviler
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi işledikleri konulara göre roman türlerinden biridir?

 • Natüralist roman
 • Realist roman
 • Macera romanı
 • Romantik roman
SORU 9

Tiyatro aşağıdaki medeniyetlerin hangisinde doğmuştur?

 • Eski Yunan medeniyeti
 • Roma medeniyeti
 • Hitit medeniyeti
 • Sümer medeniyeti
SORU 10

I. Aktör: Tiyatro oyununda erkek oyuncu
II. Jest: Rol gereği yapılan el, kol ve vücut hareketleri
III. Perde: Olayların gelişmesine göre oluşan bölümler
IV. Tuluat: Bir roman ya da öyküyü tiyatro türüne uyarlama işi
Numaralanmış cümlelerdeki tiyatro terimlerinden hangisi yanlış açıklanmıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 11

Karagöz oyununda oyunun asıl bölümüne ne ad verilir?

 • Giriş
 • Muhavere
 • Fasıl
 • Bitiş
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlardan biri değildir?

 • Alp Er Tunga Destanı
 • Şehname Destanı
 • Oğuz Kağan Destanı
 • Türeyiş Destanı
SORU 13

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi edebiyatımızda manzum hikâye türündeki eserleriyle tanınır?

 • Namık Kemal
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Cahit Sıtkı Tarancı
 • Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderildi.
SORU 14

Olay hikâyeciliğinin kurucusu aşağıdakilerin hangisidir?

 • P. Valery
 • A. Çehov
 • V. Hugo
 • G. Maupassant
SORU 15

Kurtuluş Savaşı yıllarında edebî eserlerde sürekli savaş temasının işlenmesi edebî metinle ilgili hangi kavramla ilişkilidir?

 • Kültür
 • Yapı
 • Zihniyet
 • Bakış açısı
SORU 16

Evimiz sokağın alt başında. Yatıp kalktığım odanın penceresinden bakınca bir baştan bir başa bütün sokağı görüyorum. Bir saat sonra yola çıkacağım. Odamda öteberi eşyamı bavuluma yerleştirmiş doğruluyordum ki sokaktan gelen bir çocuk ağlaması beni pencerenin önüne çekti.
Anlatmaya bağlı bir metinden alınan bu parçada hangi bakış açısı kullanılmıştır?

 • Kahraman anlatıcının bakış açısı
 • İlahi bakış açısı
 • Gözlemci anlatıcının bakış açısı
 • Sanatsal bakış açısı
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi öykü planında yer almaz?

 • Serim
 • Derleme
 • Düğüm
 • Çözüm
SORU R
SORU 18

• Toplumun gülünç yanlarını ortaya koymak amacıyla yazılır.
• Oyun kahramanları halktan kişilerdir.
• Söyleyişte kaba saba sözlere yer verilir.
Özellikleri verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dram
 • Trajedi
 • Absürt tiyatro
 • Komedi
SORU 19

Olmuş ya da olma olasılığı bulunan olayların bir büyük olayla örülerek ayrıntılı bir şekilde yer ve zaman gösterilerek anlatıldığı uzun yazılara _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Roman
 • Hikâye
 • Manzum hikâye
 • Masal
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi yapma destan örneği değildir?

 • Çılgın Orlando
 • Kurtarılmış Kudüs
 • Kaybolmuş Cennet
 • Ergenekon Destanı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADCBBDCADCBBDCABDAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 2 Online Test 7

Açık lise Test çöz 2016 Türk Edebiyatı 2 testimiz 02 - 03 ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Türk Edebiyatı 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Türk Edebiyatı 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Türk Edebiyatı 2 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 02 - 03 ocak 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Türk Edebiyatı 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Türk Edebiyatı 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Edebiyatı 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Edebiyatı 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Edebiyatı 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Türk Edebiyatı 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 02 - 03 ocak 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Türk Edebiyatı 2 dersi için geçme notu nedir ?

Türk Edebiyatı 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Edebiyatı 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Türk Edebiyatı 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Türk Edebiyatı 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 23 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Türk Edebiyatı 2 2016 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Türk Edebiyatı 2 soruları toplamda 9 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 2 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Türk Edebiyatı 2 testinin başarı yüzdesi %100. Sınava katılan 9 öğrenci arasından sadece 9 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 11.11 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Türk Edebiyatı 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Türk Edebiyatı 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler