Türk Edebiyatı 6 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun edebiyatının özelliklerinden değildir?

 • Dengeli davranmak
 • Şiirde hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Kulağa göre kafiye anlayışı benimsenmiştir.
 • Hikâye ve romanlarda realizm akımının etkisinde kalınmıştır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi’nde eser vermemiştir?

 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Mehmet Rauf
 • Hüseyin Cahit Yalçın
 • Garip hareketi
Soru 3

Aşağıdaki eserlerden hangisi Tevfik Fikret’e ait değildir?

 • Rübab-ı Şikeste
 • Hâluk’un Defteri
 • Tamat
 • Doksan Beşe Doğru
Soru 4

Sanatçı, Servetifünun sanatçılarının benimsediği edebiyat anlayışına bağlı kalmakla birlikte şiirde yapılan yeniliklerin belirli bir ölçüsü bulunması gerektiğini savunmuştur. Ruh-ı Kemal, Ordunun Defteri gibi eserleri bulunan sanatçıya göre şiir, bütün insanların duygularının tercümanıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ali Ekrem Bolayır
 • Tevfik Fikret
 • Cenap Şahabettin
 • Süleyman Nazif
Soru 5

Aşağıdaki eserlerden hangisi Cenap Şahabettin’e ait değildir?

 • Hac Yolunda
 • Avrupa Mektupları
 • Saray ve Ötesi
 • Tamat
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Rauf’un mensur şiir türünde yazdığı eseridir?

 • Son Emel
 • Cidal
 • Sansar
 • Siyah İnciler
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Fecriâti topluluğu için söylenemez?

 • “Sanat şahsi ve muhteremdir.” ilkesinden hareket etmişlerdir.
 • Doğal, süsten uzak bir anlatımla eserler vermişlerdir.
 • Aşırı ferdiyetçilikleri nedeniyle eleştirilmişlerdir.
 • Şiirde güzellik kavramını ön plana çıkarmışlardır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Fecriâti topluluğu sanatçılarından değildir?

 • Garip hareketi
 • Emin Bülent
 • Tahsin Nahit
 • Cenap Şahabettin
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Tahsin Nahit’in eserlerinden değildir?

 • Kösem Sultan
 • Firar
 • Mai ve Siyah
 • Hicranlar
Soru 10

Türk-Yunan Savaşı nedeniyle yazdığı “Cenge Giderken” adlı şiiriyle tanınan sanatçı halkın acılarını, dertlerini, ulusal bir duyarlılıkla dile getirmiştir. Hece ölçüsünü kullanmasına karşın halk şairlerinin kullandığı nazım biçimlerine yönelmemiş, alışılmışın dışında nazım biçimlerini kullanmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir?

 • Mehmet Emin Yurdakul
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderildi.
Soru 11

Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Namık Kemal-Tahrib-i Harâbât
 • Ziya Paşa – Harâbât
 • Recaizade Mahmut Ekrem – Sergüzeşt
 • Sami Paşazade Sezai – Küçük Şeyler
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden değildir?

 • Namık Kemal
 • Ömer Seyfettin
 • Ali Canip Yöntem
 • Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderildi.
Soru 13

Türk edebiyatını dönemlere ayıran, bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk araştırmacı kimdir?

 • Fuat Köprülü
 • Garip hareketi
 • Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderildi.
 • Ömer Seyfettin
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi’nin yayın organlarından biri değildir?

 • Türk Yurdu
 • Genç Kalemler
 • Büyük Doğu
 • Türk Derneği
Soru 15

Ulusal edebiyatımızın halk edebiyatı olduğunu, Türk edebiyatının Batı edebiyatı ile birleşmesi gerektiğini savunan _________ , hece ölçüsü ile yazdığı şiirlerinde düşünceyi ön plana almış ve halk masallarından, Türk mitolojisinden, Dede Korkut Hikâyeleri’nden yararlanmıştır. Türkçülüğün Esasları, Malta Mektupları eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Ömer Seyfettin
 • Fuat Köprülü
 • Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderildi.
 • Garip hareketi
Soru 16

İlk şiirlerini aruz vezni ile yazan sanatçı, Meşrutiyet’le birlikte “memleket edebiyatı” akımına ilgi duymuş ve hece veznine yönelmiştir. Konuşma dili ile yazı dili arasındaki ayrımı yok etmeye çalışan sanatçı Anayurt adlı dergiyi çıkarmış, Deli Ozan takma adıyla mizahi şiirler yazmıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir?

 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Mehmet Emin Yurdakul
 • Ali Canip Yöntem
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif Ersoy’un Safahat adlı eserinin bölümlerinden değildir?

 • Süleymaniye Kürsüsünde
 • Fatih Kürsüsünde
 • Türk Sazı
 • Hakk’ın Sesleri
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’in eseridir?

 • Handan
 • Efruz Bey
 • Yaban
 • Acımak
Soru 19

Reşat Nuri Güntekin’e ait eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır?

 • Yaprak Dökümü
 • Dudaktan Kalbe
 • Çalıkuşu
 • Anadolu Notları
Soru 20

Aşağıdaki eserlerden hangisi Yahya Kemal’in şiir türünde yazdığı eserlerinden biridir?

 • Aziz İstanbul
 • Eğil Dağlar
 • Kendi Gök Kubbemiz
 • Siyasi ve Edebî Portreler
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCACDBDCACAACCBCBDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler