Türk Edebiyatı 8 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerin hangisi öz şiir anlayışını sürdüren şairlerdendir?

 • Ahmet Muhip Dıranas
 • Tedavinin önemine
 • Orhan Veli Kanık
 • Ahmet Arif
Soru 2

Aşağıdaki eserlerin hangisi Necip Fazıl Kısakürek’e aittir?

 • Kaldırımlar
 • Kendi Gök Kubbemiz
 • Memleketimden İnsan Manzaraları
 • Hasretinden Prangalar Eskittim
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisi Garipçiler’in şiirdeki ilkelerinden biri değildir?

 • Şiirde konuşma dilinin özelliklerinden yararlanmak
 • Gülmece ve şaşırtmacadan yararlanmak
 • Ölçü, uyak gibi biçimsel kalıplara ve geleneğe bağlı kalmak
 • Yaşama sevincini ve yaşama hakkını konu edinmek
Soru 4

Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar;
Hatta çirkin yaratıldığından bile
O kadar müteessir değildi
Kundurası vurmadığı zamanlarda
Anmazdı ama Allah’ın adını,
Günahkâr da sayılmazdı.
Yazık oldu Süleyman Efendi’ye.

Orhan Veli Kanık
Yukarıda bir bölümü verilen Kitabe-i Seng-i Mezar adlı şiirin yayınlandığında büyük bir yankı uyandırmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Süleyman Efendi gibi önemli birini konu edinmesi
 • Süleyman Efendi gibi silik insanları ve onların dertlerini konu edinmesi
 • Divan şiiri geleneğine göre yazılması
 • Halk şiiri geleneğine göre yazılması
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisi Garipçiler içinde yer almaz?

 • Oktay Rıfat Horozcu
 • Orhan Veli Kanık
 • Melih Cevdet Anday
 • Orhan Seyfi Orhon
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisi İkinci Yeni şiirinin özelliklerinden değildir?

 • Bireyci şiir anlayışı hâkimdir.
 • Nükte, şaşırtmaca ve tekerlemelerden yararlanılır.
 • Sürrealizm akımının etkisi vardır.
 • İmgeye (hayale) önem verilmiştir.
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisi İkinci Yeni şairlerinden değildir?

 • Turgut Uyar
 • Edip Cansever
 • Attila İlhan
 • Cemal Süreya
Soru 8

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi şiir anlayışı bakımından diğerlerinden farklıdır?

 • Kemalettin Kamu
 • Ahmet Kutsi Tecer
 • Zeki Ömer Defne
 • Tedavinin önemine
Soru 9

Aşağıdaki topluluklardan hangisi diğerlerinden önce oluşan ve “Anadolucu” ya da “memleketçi” edebiyatı sürdüren bir topluluktur?

 • Beş Hececiler
 • Yedi Meşaleciler
 • Garipçiler
 • İkinci Yeni
Soru 10

Aşağıdakilerin hangisi şiirde ahengi sağlayan unsurlardan biri değildir?

 • Söyleyiş
 • Ölçü
 • Kafiye (uyak)
 • Konu
Soru 11

Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi halk şairlerinden değildir?

 • Bayburtlu Zihnî
 • Murat Çobanoğlu
 • Şeref Taşlıova
 • Yaşar Reyhani
Soru 12

Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?

 • Turgut Uyar- Divan
 • Cemal Süreya- Uçurumda Açan
 • Ülkü Tamer- İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür
 • Hilmi Yavuz- Tokat’a Doğru
Soru 13

Yerel sözcüklerle süslediği sade bir Türkçe ile şiirlerini geleneksel âşık şiiri nazım şekillerinden koşma, semai, destan şeklinde söyledi. Şiirlerini daha çok aşk, tasavvuf, hasret, tabiat ve hikmet temalarında söyledi. En yakın arkadaşı, sırdaşı sazıdır. “Dostlar Beni Hatırlasın” eserleri arasında yer alır.
Hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

 • Konyalı Âşık Mehmet Hüznî
 • Dadaloğlu
 • Âşık Veysel
 • Şeref Taşlıova
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki eserlerin hangisi modernizmi esas alan eserlerden değildir?

 • Tutunamayanlar
 • Küçük Paşa
 • Yeni Hayat
 • Kara Kitap
Soru 15

Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?

 • Turgut Uyar- Divan
 • Cemal Süreya- Uçurumda Açan
 • Ülkü Tamer- İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür
 • Hilmi Yavuz- Tokat’a Doğru
Soru 16

Aşağıdakilerin hangisi Anadolu’ya açılan, köyü ve köylüyü anlatan eserlerden değildir?

 • Karabibik
 • Havada Bulut
 • Küçük Paşa
 • Memleket Hikâyeleri
Soru 17

Aşağıdaki sanatçıların hangisi toplumcu gerçekçi çizgide eser verenler arasında yer almaz?

 • Kemal Bilbaşar
 • Samim Kocagöz
 • Orhan Kemal
 • Mehmet Rauf
Soru 18

Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi deneme- eleştiri yazarları arasında yer almaz?

 • Ahmet Rasim
 • Nurullah Ataç
 • Suut Kemal Yetkin
 • Cemil Meriç
Soru 19

Türk romanında modern anlatım teknikleri, ruhbilimsel ve bireyin iç dünyasına yönelik konuları ile dikkat çeken romancılardan biridir. Romanlarındaki amaç okuru, bilinçaltının gizemli ve karışık dünyasında dolaştırmak ve görünen ile görünmeyenin arka planındaki zıtlıklarını ortaya dökerek okurda şok etkisi yaratmaktır. Manisa’daki Anavatan Oteli ve onun kâtibinden esinlenerek yazdığı “Anayurt Oteli” adlı romanı kahramanın ruhsal dünyasının açığa çıkarılması üzerine şekillenir.
Hakkında bilgi verilen Cumhuriyet Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pınar Kür
 • Latife Tekin
 • Yusuf Atılgan
 • Bilge Karasu
Soru 20

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Arapça, yapı bakımından çekimli dil grubunda bulunur.
 • Türkçe, köken bakımından Ural-Altay dil ailesi içinde yer alır.
 • Japonca yapı bakımından eklemeli diller grubunda bulunur.
 • İngilizce, köken bakımından Hami-Sami dil ailesi içinde yer alır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
AACBDBCDADADCBDBDACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler