Biyoloji 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Bilimde tek bir bilimsel metot vardır.
II. Bilim insanı tarafından sunulan bilgiler sorgulanabilir olmalıdır.
III. Bilim mutlak doğrular içerdiği için değişken yapıya sahip değildir.
Bilim ve bilim insanı için verilenlerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 2

I. Bu arkadaşımız çok kiloludur.
II. Mehmet’in boyu 180 cm’dir.
III. Duvarın rengi yeşildir.
IV. Poşetteki domates üç kilodur.
Verilenler nitel ve nicel gözlem sonuçları şeklinde sınıflandırılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

Nitel Gözlem -- > Nicel Gözlem

 • I ve III -- > II ve IV
 • I ve IV -- > II ve III
 • Yalnız I -- > II, III ve IV
 • Yalnız II -- > I, III ve IV
Soru 3

Bozulmuş ekosistemleri doğal koşullarına geri döndürmeye yönelik çalışmalar yapan biyoloji alt bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Deniz biyolojisi
 • Kriminal biyoloji
 • Restorasyon Ekolojisi
 • Moleküler Biyoloji
Soru 4

I. Herbivor
II. Karnivor
III. Omnivor
Heterotrof canlılar besin çeşidine göre yukarıda verildiği gibi ayrılır.
Buna göre I, II ve III uygun örneklerle eşleştirilirse hangisi yanlış olur?

I -- > II -- > III

 • İnek -- > Kurt -- > İnsan
 • Keçi -- > Aslan -- > Evsıçanı
 • Fil -- > Kaplan -- > Ayı
 • Kedi -- > Köpek -- > Koyun
Soru 5

Eşeyli üremede gözlenen olaylar ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Mayoz bölünme yoluyla gametler oluşur.
 • Gametlerin birleşmesine döllenme denir.
 • Tür içinde yeni gen kombinasyonları oluşur.
 • Oluşan canlılar birbirleriyle aynı kalıtsal yapıda olur.
REKLAM
Soru 6

Mineraller için,
I. Enerji kaynağı olarak kullanılmazlar.
II. İnsanda en fazla bulunan besindir.
III. Bitkiler tarafından sentezlenir.
Verilenlerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 7

Aşağıda verilenlerden hangisi nin pH’sı 7-14 aralığında değildir?

 • Deniz suyu
 • Soda
 • Mide özsuyu
 • Amonyak
Soru 8

I. Fruktoz
II. Riboz
III. Glikoz
IV. Galaktoz
Verilen monosakkarit çeşitleri 5 C (karbon)’lu ve 6 C’lu olacak şekilde sınıflanırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

5 C’lu -- > 6 C’lu

 • Yalnız I -- > II, III ve IV
 • Yalnız II -- > I, III ve IV
 • I ve II -- > III ve IV
 • d -- > a -- > c -- > b
Soru 9

• Çok sayıda glikozun beta glikozit bağlarıyla bağlanması sonucu oluşur.
• Otçul hayvanların bağırsaklarında yaşayan mikroorganizmalarca sindirilir.
• Zincirler halinde birleşerek bitki hücre çeperini oluşturur.
Özellikleri verilen polisakkarit çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Selüloz
 • Nişasta
 • Kitin
 • Glikojen
Soru 10

Yağlarla ilgili olarak seçeneklerde verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Yapısındaki karbon ve hidrojen oranı fazla, oksijen oranı düşüktür.
 • Parçalanması zor olduğundan ikinci dereceden enerji verici olarak kullanılır.
 • Tek tip yağ asiti ve çok çeşitte olabilen gliserolün birleşmesiyle oluşur.
 • Deri altında depolandığında ısı yalıtımı ve mekanik etkilere karşı koruma özelliği vardır.
Soru 11

Yukarıda bir amino asidin şekli gösterişmiştir.
Buna göre a, b ve c ile ilgili hangisi doğru olur?

Amina gurubu -- > Radikal grup -- > Karboksil grubu

 • a -- > b -- > c
 • a -- > c -- > b
 • c -- > b -- > a
 • c -- > a -- > b
Soru 12

Reaksiyon hızına sıcaklığın etkisiyle ilgili verilen grafik incelendiğinde,

I. Düşük sıcaklık dereceleri enzimin etkinliğini azaltır.
II. Yüksek sıcaklıkta enzimin yapısı bozulduğundan görev yapamaz.
III. Enzimin en iyi çalıştığı değer, optimum değerdir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 13

DNA’nın görevleri ve yapısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır?

 • Protein sentezini kontrol edereki hücredeki metabolik olayları yönetir.
 • Hücre bölünmesi sırasında kendini eşleyerek kalıtsal özelliklerin aktarımını sağlar.
 • Baz, şeker ve fosfata kadar parçalanması için gerekli su miktarı n-2’dir.
 • Sentezlenirken bir pürin bazının karşısına daima bir pirimidin bazı gelir.
REKLAM
Soru 14

Bir hücrede enzim sentezi yapılırken aşağıdakilerden hangisinin miktarında artış olur?

 • DNA
 • Su
 • Amino asit
 • ATP
Soru 15

I. Robert Brown
II. T. Schwann
III. R. Virchow
Yukarıda verilen bilim insanlarından hangilerinin hücreyle ilgili çalışması olmuştur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I, II ve III
Soru 16

• Glikoprotein, glikolipit ve lipoproteinlerin sentezlenmesini sağlar.
• Bitkilerde ara lamel oluşumunu sağlar.
• Sindirim enzimi taşıyan lizozomu oluşturur.
Özellikleri verilen hücre orga neli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Endoplazmik retikulum
 • Golgi aygıtı
 • Sentrozom
 • Mitokondri
Soru 17

Kromoplasttaki renk pigmentleri bitkilere verdikleri renklerle eşleştirilirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

Ksantofil -- > Karoten -- > Likopen

 • Sarı -- > Turuncu -- > Kırmızı
 • Sarı -- > Kırmızı -- > Turuncu
 • Turuncu -- > Kırmızı -- > Sarı
 • Turuncu -- > Sarı -- > Kırmızı
Soru 18

Verilen tablo incelendiğinde hangi özellikler doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 19

I. Tübülin proteinlerinden oluşmuştur.
II. İçi boş çubuk şeklindeki yapılardır.
III. Hücre içinde sürekli oluşup ayrışabilir.
Verilenlerden hangisi hücre iskeleti elemanlarından olan mikrotübüller ile ilgilidir?

 • Yalnız I
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 20

Pasif geçiş olayları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Zamanla ortamlar arası yoğunluk farkı azalır.
 • Madde taşınırken enerji harcanmaz.
 • Madde taşınması sadece tek yönlüdür.
 • Difüzyon ve osmoz şeklinde gerçekleşir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDDACBACADCBDBAADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?