Biyoloji 3 – Test 8 2016-2. Dönem

SORU 1

Aşağıda verilenlerden hangisi hücre döngüsünün interfaz basamağında görülür?

 • DNA eşlenmesi
 • Sitokinez
 • Telofaz
 • Metafaz
SORU 2

• Mitozun ikinci evresidir.
• Kromozomlar kinetokorlarından iğ ipliklerine tutunmuştur.
• Kromozomların mikroskopta en belirgin görüldüğü evredir.
Özellikleri verilen mitoz bölünme evresi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Profaz
 • Anafaz
 • Metafaz
 • Telofaz
SORU 3

Kromozom sayısı 12 olan bir hücre arka arkaya dört mitoz bölünme geçirirse,
a) Oluşan hücre sayısı
b) Her bir hücrenin kromozom sayısı
değerleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a -- > b

 • 8 –- > 6
 • 8 -- > 12
 • 16 -- > 6
 • 16 -- > 12
SORU 4

Denizyıldızı için verilen eşeysiz üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bölünme ile
 • Rejenerasyon ile
 • Spor ile
 • Tomurcuklanma ile
SORU 5

Hidranın tomurcuklanması sonucu oluşan ve ana bireye bağlı kalarak yaşayan canlıya a, koloniden eşeysiz çoğalarak ayrılan ve serbest olarak yaşayan bireylere de b denildiğine göre, a ve b için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • a, poliptir.
 • b, medüzdür.
 • b, tomurcuklanarak çoğalır.
 • a ve b ana bireyle aynı genetik yapıya sahiptir.
SORU R
SORU 6

Bazı bitkilerin yan dallarının uçları toprakla örtülüp gelişmeye bırakılabilir. Toprak altında kalan dallardan yeni kökler meydana gelir ve gelişir. Yan dalların gelişimleri yeterli düzeye geldiğinde ana bitkiden kesilerek ayrılır.
Yukarıda anlatıldığı şekilde bir bitkinin vejetatif üremesi hangi yöntemle olur?

 • Daldırma
 • Aşılama
 • Çelikleme
 • Doku kültürü
SORU 7

I. Mayoz bölünmelerle gamet oluşturulur.
II. Döllenmeyle zigot oluşur.
III. Oluşan bireyler ata bireylerden farklı kalıtsal özelliklere sahiptir.

Verilenlerden hangileri bir canlının eşeysiz üremesi sırasında gözlenmez?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 8

a. Tetrat oluşması
b. Homolog kromozomların ayrılması
c. Kardeş kromatitlerin ayrılması
d. Kromozom sayısının sabit kalması
Verilenler Mayoz I ve Mayoz II’de gerçekleşenler şeklinde sınıflanırsa hangisi doğru olur?

Mayoz I -- > Mayoz II

 • a ve b -- > c ve d
 • a ve c -- > b ve d
 • b ve c -- > a ve d
 • b ve d -- > a ve c
SORU 9

Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik gözlenmesinin asıl nedeni verilenlerden hangisidir?

 • Cross-over’ın görülmesi
 • Homolog kromozomların ayrılması
 • İki aşamada gerçekleşmesi
 • Tek interfaz olması
SORU 10

Bakterilerde gözlenen konjugasyon olayı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Konjugasyonda görev yapan eşey piluslarının üretilmesi için gerekli bilgiyi taşıyan plazmite F plazmiti denir.
 • Konjugasyon olayında gen aktarımı F+’dan F-‘ye doğru tek yönlü gerçekleşir.
 • Konjugasyon ile ani sıcaklık değişimleri, besin yetersizliği, antibiyotik uygulaması gibi durumlara dirençli bakteriler oluşur.
 • Konjugasyon ile birey sayısı artırılarak bakteri türlerinin devamlılığı sağlanmış olur.
SORU 11

Arılarda gözlenen partenogenez olayı için,
I. Döllenmemiş yumurtalardan erkek arılar oluşur.
II. Erkek arıların kalıtsal yapısı birbirinin aynısıdır.
III. Kraliçe ve işçi arıların kalıtsal yapısında farklılık yoktur.
Verilenlerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
SORU 12

İnsan dişi üreme sisteminde döl yatağının iç kısmında bulunan ve mukus salgılayıp bol miktarda kan damarı taşıyan tabaka aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

 • Yumurtalık
 • Yumurta kanalı
 • Endometriyum
 • Serviks
SORU 13

Menstrual döngünün bu evresinde FSH’ın etkisiyle foliküllerden biri gelişir ve içinde yumurta hücresi olgunlaşır. Gelişen folikül hücreleri çok östrojen, az progesteron salgılar. Evre 10-14 gün arasında sürer.
Özellikleri verilen menstrual döngü evresi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Folikül evresi
 • Ovulasyon evresi
 • Korpus luteum evresi
 • Menstruasyon evresi
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi cinsel yolla bulaşan hastalıklardan biri değildir?

 • AIDS
 • Frengi
 • Dizanteri
 • HPV
SORU 15

İnsan embriyosunun büyüyerek gelişmesi aşağıdakilerden hangisi ile olur?

 • Mayoz bölünme
 • Mitoz bölünme
 • Döllenme
 • Aşılanma
SORU 16

I. Zigot
II. Blastomer
III. Morula
İnsan embriyosu gelişirken verilenler hangi sıraya göre oluşur?

 • I – II – III
 • I – III – II
 • II – I – III
 • II – III – I
SORU 17

Embriyonun tüm örtülerini en dıştan saran koruyucu zara ne ad verilir?

 • Amniyon
 • Vitellus
 • Koriyon
 • Allantoyis
SORU R
SORU 18

Amniyosentez yöntemi uygulanırken verilenlerden hangisine dikkat edilmez?

 • Hamileliğin 16. haftasında olmasına
 • Ayrıntılı ultrason yapıldıktan sonra uygulanmasına
 • Bebeğin rahim içindeki durumu tespit edildikten sonra yapılmasına
 • Embriyonun rahime tutunduğunun anlaşılmasından sonra uygulanmasına
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sistemiyle ilgili değildir?

 • Epididimis
 • Uterus
 • Seminifer tüpçük
 • Vas deferens
SORU 20

Menstruasyonun ovulasyon evresinde etkin olan hormon hangisidir?

 • Progesteron
 • Östrojen
 • FSH
 • LH
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACDBCADABDACACBACDBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Biyoloji 3 Online Test 8

Açık lise Test çöz 2016 Biyoloji 3 testimiz 19 - 20 mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Biyoloji 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Biyoloji 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Biyoloji 3 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 19 - 20 mart 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Biyoloji 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Biyoloji 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Biyoloji 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Biyoloji 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Biyoloji 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Biyoloji 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Biyoloji 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 19 - 20 mart 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Biyoloji 3 dersi için geçme notu nedir ?

Biyoloji 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Biyoloji 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Biyoloji 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Biyoloji 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Biyoloji 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 15 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Biyoloji 3 2016 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Biyoloji 3 soruları toplamda 4 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Biyoloji 3 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Biyoloji 3 testinin başarı yüzdesi %35. Sınava katılan 4 öğrenci arasından sadece 2 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 72.62 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Biyoloji 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Biyoloji 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler