GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 – Test 82016-2. Dönem

SORU 1

• Hammadde ve pazar sorunu
• Sanayi İnkılabı’nın etkisi
• Sömürgecilik
gibi gelişmeler, I. Dünya Savaşı’nın hangi nedenlerindendir?

 • A) Dinî
 • B) Coğrafi
 • C) Kültürel
 • D) Ekonomik
SORU 2

Paris Konferansı’nın toplanmasının temel amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) I. Dünya Savaşı’nda yenilen devletlerle yapılacak antlaşmaları görüşmek
 • B) Almanya’nın Alsas – Loren Bölgesi’ni Fransa’ya geri vermesini sağlamak
 • C) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü korumak
 • D) İstanbul merkezli Bizans Devleti’ni kurmak
SORU 3

I. Versay Antlaşması
II. Nöyyi Antlaşması
III. Sen Jermen Antlaşması
IV. Sevr Antlaşması
Yukarıda verilen I. Dünya Savaşı’nı bitiren antlaşmaların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru yapılmıştır?

 • A) I – II – III – IV
 • B) II – IV – III – I
 • C) I – III – II – IV
 • D) IV – III – I – II
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Lenin ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • A) Vladimir İlyiç Ulyanov ya da diğer adıyla Lenin, 21 Ocak 1924’te ölmüştür.
 • B) Ekim Devrimi’nin lideri ve Sovyetler Birliği’nin kurucusudur.
 • C) Ölümünden sonra yerine Nikita Kruşçev geçmiştir.
 • D) Rus sosyalist devrimcisi ve politikacısıdır.
SORU 5

1922 yılında Ürdün, aşağıdaki hangi devletin mandası olarak kurulmuştur?

 • A) Almanya
 • B) İngiltere
 • C) Fransa
 • D) İtalya
SORU 6

Mançurya toprakları üzerindeki Japon – Rus rekabeti hangi yıl savaşa dönüşmüştür?

 • A) 1904
 • B) 1914
 • C) 1931
 • D) 1961
SORU 7

• İtalya’da faşist bir parti kuran Mussolini’nin gizli örgüt mensuplarına verilen isimdir.
• 1922 yılında Napoli’den Roma’ya yürüyerek mevcut hükûmeti devirmiş ve Mussolini’nin iktidara gelmesini sağlamışlardır.
Hakkında kısa bilgi verilen örgüt, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Naziler
 • B) Basmacılar
 • C) Bolşevikler
 • D) Kara Gömlekliler
SORU 8

Atatürk Dönemi’nde Türkiye en çok aşağıdaki hangi devlet ile yakın ilişkiler kurmaya çalışmıştır?

 • A) ABD
 • B) Fransa
 • C) İngiltere
 • D) Sovyet Rusya
SORU 9

Aşağıdaki devletlerden hangisi “Müttefik” grubunda yer alır?

 • A) SSCB
 • B) İtalya
 • C) Almanya
 • D) Japonya
SORU 10

Almanya, 13 Mart 1938’de aşağıdaki ülkelerden hangisiyle birleştiğini ilan ederek bu ülkeyi ilhak etmiştir?

 • A) Belçika
 • B) Polonya
 • C) Avusturya
 • D) Çekoslovakya
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın çıkacağının önceden görülen belirtilerinden biri değildir?

 • A) Sovyetler Birliği’nin Türkiye’den Boğazları istemesi
 • B) Almanya’nın Ren Bölgesi’ne asker göndermesi
 • C) Japonya’nın Mançurya’ya saldırması
 • D) İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi
SORU 12

Almanya, aşağıdaki konferanslardan hangisinde dört işgal bölgesine ayrılmış ve bu bölgeler Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık (İngiltere), Fransa ve Sovyetler Birliği’nin yönetimine bırakılmıştır?

 • A) Tahran Konferansı
 • B) Moskova Konferansı
 • C) Potsdam Konferansı
 • D) Kazablanka Konferansı
SORU 13

“Tokyo Körfezi’nde demirli __________ Zırhlısı’nda yapılan görüşmeler sonrasında 2 Eylül 1945’te Başbakan Suzuki, Japonya’nın yönetimini General Mac Arthur’a devrini öngören antlaşmayı imzalamıştır.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Bouvet
 • B) Missouri
 • C) Maryland
 • D) New Jersey
SORU 14

Aşağıda ikili verilen devletlerden hangisi II. Dünya Savaşı sonunda dünya gücü olarak ortaya çıkmıştır?

 • A) İtalya – Almanya
 • B) Fransa – İngiltere
 • C) Almanya – Japonya
 • D) ABD – Sovyet Rusya
SORU 15

İstanbul Radyosu deneme yayınlarından sonra hangi yıl sürekli yayına geçmiştir?

 • A) 1923
 • B) 1938
 • C) 1943
 • D) 1955
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi, dünyanın kesin olarak iki bloğa ayrıldığının ve ABD – Rusya soğuk savaşının başladığının bir göstergesi olarak kabul edilir?

 • A) Marshall Planı
 • B) Truman Doktrini
 • C) Monroe Doktrini
 • D) Berlin Duvarı’nın örülmesi
SORU 17

Komünizmle idare edilen ülkeleri NATO’ya karşı korumak amacıyla, aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisi kurulmuştur?

 • A) Varşova Paktı
 • B) COMECON
 • C) Balkan Antantı
 • D) Cominform
SORU 18

• Stalin’in ölümünden sonra 1954’ten itibaren Yugoslavya’nın SSCB’ye tekrar yakınlaşması
• Türk – Yunan ilişkilerinin Kıbrıs meselesinden dolayı bozulması
Verilen gelişmeler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz etkilemiştir?

 • A) Bağdat Paktı’nı
 • B) Balkan Paktı’nı
 • C) Balkan Antantını
 • D) Afrika Birliği Teşkilatını
SORU 19

Birleşmiş Milletler Örgütü (BM), aşağıdaki savaşların hangisinden sonra kurulmuştur?

 • A) 93 Harbi
 • B) Balkan Savaşları
 • C) I. Dünya Savaşı
 • D) II. Dünya Savaşı
SORU 20

II. Dünya Savaşı sonrasında görülen Türk ekonomisindeki canlanma, aşağıdaki hangi yıl sona ermiştir?

 • A) 1947
 • B) 1951
 • C) 1954
 • D) 1971
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DACCBADDACACBDCBABDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?