Coğrafya 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

• Toprak
• Ana kaya
• Sıradağlar
Yukarıda verilenler hangi doğal ortamda yer almaktadır?

 • Atmosfer
 • Litosfer
 • Hidrosfer
 • Biyosfer
Soru 2

Alp, Himalaya ve And Dağları dünyadaki en önemli dağ kuşaklarıdır.
Bu dağların dağılış alanlarını incelemek isteyen bir öğrencinin, aşağıdaki harita türlerinin hangisinden yararlanması uygundur?

 • Fiziki harita
 • Beşeri harita
 • Siyasi harita
 • Ekonomi haritası
Soru 3

Koordinat sistemi üzerinde (●) ile gösterilen merkezin konumu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • 14° Güney paraleli 23° Batı meridyeni
 • 16° Kuzey paraleli 24° Doğu merdiyeni
 • 18° Kuzey paraleli 25° Doğu merdiyeni
 • 20° Güney paraleli 28° Batı meridyeni
Soru 4

Haritada verilen şehirlerden hangi ikisi arasında yerel saat farkı en azdır?

 • İzmir – Yozgat
 • Iğdır – Mardin
 • Zonguldak – Mardin
 • İzmir – Iğdır
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın yıllık hareketinin sonuçlarındandır?

 • Gün içinde gölge yönünün değişmesi
 • Ekvator’da sıcaklığın kutuplardan fazla olması
 • Günlük sıcaklık farklarının oluşması
 • Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığının değişmesi
REKLAM
Soru 6

İklim olaylarının meydana gelmesinde aşağıdaki atmosfer katmanlarından hangisinin belirleyici etkisi daha fazladır?

 • Troposfer
 • Stratosfer
 • Mezosfer
 • Termosfer
Soru 7

Aşağıdaki ifadelerden hangisinde bir yerin iklimi ile ilgili bilgi verilmiştir?

 • Yazlar sıcak ve kurak geçer
 • Hafta boyunca yağışlı hava hakimdi
 • Gece sıcaklıkları düşük değerlerde seyrediyor
 • Yoğun sis, kara ve deniz ulaşımını etkiliyor
Soru 8

Ekvatorda 28°C civarında olan yıllık sıcaklık ortalamaları kutuplarda 0°C’nin altına düşmektedir.
Ekvator ve kutupların yıllık sıcaklık ortalamaları arasındaki farkın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Etkili olan dış kuvvetlerin farklı olması
 • Kara ve deniz oranlarının farklı olması
 • Güneş ışınlarının geliş açısının farklı olması
 • Bitki ve hayvan türlerinin farklılık göstermesi
Soru 9

Sıcaklığın yeryüzündeki dağılışı üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

 • Dünya’nın şeklinin
 • Yer’in eksen eğikliğinin
 • Dünya’nın günlük hareketinin
 • Dünya’nın yörüngedeki dönüş hızının
Soru 10

Nem miktarının fazla olduğu yerlerde mevsimlik sıcaklık farkları azdır.
Buna göre, Ocak ve Ağustos aylarına ait sıcaklık ortalaması verilen merkezlerden hangisinde nem miktarı daha fazladır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 11

Güney Yarım Küre’de kış sıcaklık ortalamaları Kuzey Yarım Küre’den daha yüksektir.
Bu durum Güney Yarım Küre’nin hangi özelliğinin sonucudur?

 • Nüfus miktarının daha az olmasının
 • Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesinin
 • Mevsim sürelerinin farklılık göstermesinin
 • Deniz ve okyanusların daha fazla alan kaplamasının
Soru 12

Yukarıdaki görselde bir yerin hava hareketi gösterilmiştir.
Bu yer için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Alçak basınç merkezidir
 • Güney Yarım Küre’de yer alır
 • Basınç değerleri çevresine oranla daha azdır
 • Hava hareketi merkezden çevreye doğrudur
Soru 13

• Yaz ve kış mevsimlerinde kara ve deniz arasında yön değiştirir
• Hindistan, Çin, Japonya ve Bangladeş gibi ülkelerin iklimi üzerinde etkilidir
Yukarıda bazı özellikleri verilen rüzgâr aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fön rüzgârları
 • Alize rüzgarları
 • Muson rüzgarları
 • Meltem rüzgarları
REKLAM
Soru 14

Isınan nemli hava kütlesinin hızla yükselmesi sonucunda soğuyup yoğuşmasıyla oluşan yağış çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yamaç yağışları
 • Cephe yağışları
 • Orografik yağışlar
 • Konveksiyonel yağışlar
Soru 15

Haritada taranarak gösterilen alanda yetişen bitki türlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Soğuğa dayanıklıdır
 • Kök sistemi gelişmiştir
 • Her mevsim yağış ister
 • Geniş yapraklıdır
Soru 16

I. Sıcaklık ortalamaları 20°C’nin altındadır
II. Bitki örtüsü yıl boyunca yeşil kalan gür ormanlardır
III. Yağış rejimi düzenlidir
Yukarıdakilerden hangileri ekvatoral iklimin özelliklerindendir?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
Soru 17

Ege Denizi’nin ortaya çıkışı, linyit, petrol ve tuz yataklarının oluşumu hangi jeolojik zamanda gerçekleşmiştir?

 • Prekambrien
 • Neozoik
 • Mezozoik
 • Paleozoik
Soru 18

Aşağıdaki dış kuvvetlerden hangisinin yeryüzünün şekillenmesindeki etkisi daha fazladır?

 • Rüzgârlar
 • Buzullar
 • Akarsular
 • Dalgalar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi rüzgârların etkisiyle oluşan yer şekillerine örnektir?

 • Mantar kaya
 • Delta ovası
 • Dev kazanı
 • Traverten
Soru 20

I. Yamaçların eğim durumu
II. Yağış miktarı
III. Denizlere uzaklık
Heyelanların oluşmasında yukarıdakilerden hangileri etkilidir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACBDAACDBDDCDADBCAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?