Coğrafya 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, madencilik ve arıcılık gibi ekonomik faaliyetleri beşeri coğrafyanın hangi dalı inceler?

 • Tarım coğrafyası
 • Siyasi coğrafya
 • Sanayi coğrafyası
 • Yerleşme coğrafyası
Soru 2

Denizaşırı bölgelerle ticaret yapılmaya başlanması aşağıdaki şehir türlerinden hangisinin oluşmasını sağlamıştır?

 • İdari şehirlerin
 • Liman şehirlerinin
 • Ticaret şehirlerinin
 • Sanayi şehirlerinin
Soru 3

I. Nüfus miktarının fazla olması
II. Kurulduğu arazinin yer şekli özellikleri
III. Çalışanların çoğunun tarım dışı sektörlerde faaliyet göstermesi
Şehir yerleşmelerini kır yerleşmelerinden ayıran özellikler arasında yukarıdakilerden hangileri gösterilemez?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde yerleşmeyi sınırlandıran faktörlerden değildir?

 • Denizler
 • Buzullar
 • Ovalar
 • Çöller
Soru 5

Iğdır’ın Aralık ilçesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi ilçenin beşeri bir özelliğidir?

 • Ağrı Dağı’nın eteklerinde kurulmuştur
 • Aras Nehri’nin kıyısında yer almaktadır
 • Türkiye’nin en doğusunda yer alan ilçedir
 • Sınır ticareti halkın geçiminde önemlidir
REKLAM
Soru 6

Ayhan memleketi Van ile ilgili geniş çaplı bir araştırma yapmak istemektedir.
Ayhan’ın araştırma konuları ve bilgi toplamak istediği kurum eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?

 • Yıllık yağış miktarı – Meteoroloji Müdürlüğü
 • Yıllık tahıl üretim miktarı – Orman Müdürlüğü
 • Aldığı ve verdiği göç miktarı – Nüfus Müdürlüğü
 • Ortaöğretime devam eden öğrenci sayısı – Milli Eğitim Müdürlüğü
Soru 7

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde kırıklı yapıdaki dağlar yaygındır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 8

Büyük tehlikeler oluşturmasına rağmen nüfusun volkanik arazilerde yoğunlaşması bu arazilerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonucudur?

 • Verimli olması
 • Engebeli olması
 • Genç oluşumlu olması
 • Yükseltinin fazla olması
Soru 9

I. Kayak turizmi
II. Madencilik
III. Ulaşım
IV. Tarım
Ülkemizdeki ovalardan yukarıdaki faaliyetlerden hangileri için yararlanılması daha uygun olur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV
 • III ve IV
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki kıyı ovalarındandır?

 • Erbaa Ovası
 • Iğdır Ovası
 • Antalya Ovası
 • Konya Ovası
Soru 11

I. Yatağın genişlemesi
II. Debinin artması
III. Eğimin azalması
Akarsular üzerinde görseldeki yer şekillerinin oluşabilmesi için yukarıdakilerden hangileri gereklidir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi akarsuların oluşturduğu yer şekillerinden değildir?

 • Menderes
 • Mantar kaya
 • Dev kazanı
 • Kırgıbayır
Soru 13

I. Dolin
II. Kıyı oku
III. Çöküntü ovası
IV. Falez
Yukarıdaki yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda dalgalar etkilidir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV
 • III ve IV
REKLAM
Soru 14

I. Pamukkale travertenleri
II. Cennet ve Cehennem obrukları
III. Ürgüp-Göreme peribacaları
Yukarıdaki turizm zenginliklerinden hangilerinin oluşumunda karstik arazinin varlığı birinci dereceden etkili olmuştur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
Soru 15

Ülkemizde aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi görülmez?

 • Akdeniz iklimi
 • Karadeniz iklimi
 • Karasal iklim
 • Çöl iklimi
Soru 16

Yıllık sıcaklık farkı Mersin’de 18°C civarındayken Kayseri’de 25°C civarındadır.
Kayseri’de yıllık sıcaklık farkının Mersin’den yüksek olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

 • Nem oranının
 • Bakı durumunun
 • Enlem farkının
 • Basınç farkının
Soru 17

Ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık ortalamaları azalır.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bakı
 • Yükselti
 • Bitki örtüsü
 • Dağların uzanış yönü
Soru 18

Nemlilik, aşırı soğuma ve ısınmayı engellediği için nemli bölgelerde kış sıcaklık ortalamaları kurak bölgelerden daha yüksektir.
Buna göre aşağıdaki illerden hangisinin kış sıcaklık ortalamalarının daha yüksek olması beklenir?

 • Kars
 • Antalya
 • Kırşehir
 • Batman
Soru 19

Aşağıdaki ülkelerden hangisi gelişmiş bölgeler sınıflandırması içerisinde gösterilemez?

 • Almanya
 • Japonya
 • İngiltere
 • Mısır
Soru 20

Avrupa Birliğine üye ülkelerin oluşturduğu yer Avrupa Birliği Bölgesi olarak kabul edilirse, aşağıdaki ülkelerden hangisi bu bölgenin dışında yer alır?

 • Hindistan
 • Belçika
 • İtalya
 • Fransa
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABBCDBAADCCBCCDABBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?