Coğrafya 3 – Test 8 2016-2. Dönem

SORU 1

Balıkesir, Bursa ve Bilecik mermer yataklarının bulunduğu illerimizdendir.
Bu durum bu illerin arazilerinin jeolojik geçmişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur?

 • Fiziksel ayrışmanın fazla olduğuna
 • Yoğun bir tortulaşma evresi geçirdiğine
 • Metamorfizmanın etkili olduğuna
 • Organik kökenli kalıntıların fazla olduğuna
SORU 2

Çok sayıda mağara, polye, sarkıt ve dikit gibi yer şekilleri bulunan bir yerde aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi yaygındır?

 • Kimyasal tortul kayaçlar
 • Dış püskürük kayaçlar
 • Fiziksel tortul kayaçlar
 • Başkalaşım kayaçları
SORU 3

Levha sınırlarında sıcak su kaynaklarının fazla olması bu bölgelerde yenilenebilir enerji kaynaklarından hangisinin potansiyelini artırır?

 • Hidroelektrik
 • Jeotermal
 • Rüzgâr
 • Dalga
SORU 4

Endonezya, İtalya, İzlanda ve Japonya levha sınırında yer alan ülkelerden bazılarıdır.
I. Deprem riskinin yüksek olması
II. Volkanik faaliyetlerin fazla olması
III. Gelişmişlik düzeylerinin farklı olması
Bu ülkelerin levha sınırında yer alması yukarıdaki özelliklerden hangileri üzerinde etkilidir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
SORU 5

Deniz ve okyanus sularının iç- me ve sulama suyu olarak kullanılamamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sularının tuzlu olması
 • Hızla kirleniyor olmaları
 • Su sıcaklıklarının farklı olması
 • Çeşitli canlıların yaşam alanı olması
SORU R
SORU 6

Coğrafya gezisi kapsamında Göller Yöresi’ne giden bir öğrenci grubu burada bulunan Beyşehir Gölü’nün sularının tatlı, Burdur Gölü’nün sularının ise tuzlu olduğunu tespit etmişlerdir. Bu durumun nedeni ile ilgili aşağıdaki görüşleri ileri sürmüşlerdir.
- Ali; göllerin büyüklüklerinin farklı olması bu duruma neden olmuştur
- Azra; göllerin üzerinde oluştuğu kayaçların farklı olması bu duruma neden olmuş olabilir
- Duru; göllerden birinin gideğeninin olması diğerinin olmaması bunun nedeni olabilir
- Fatih; göllerin beslenme kaynaklarının farklı olması bu duruma neden olmuş olabilir
Buna göre hangi öğrencinin ileri sürdüğü görüşün bu durum üzerinde daha çok etkili olduğu söylenebilir?

 • Ali
 • Azra
 • Duru
 • Fatih
SORU 7

Buzul gölleri haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde daha yaygındır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU 8

Şekilde gösterilen kaynak türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karstik kaynak
 • Gayzer kaynağı
 • Yamaç kaynağı
 • Artezyen kaynağı
SORU 9

• Suları sıcaktır
• Mineral bakımından zengindir
Fay kaynaklarının yukarıda verilen özellikleri hangi alanda önemini daha fazla artırmıştır?

 • İçme suyu
 • Sulama suyu
 • Enerji üretimi
 • Kaplıca turizmi
SORU 10

Humus bitki artıklarının çürümesiyle toprağa karışan ve toprağın verimliliğini artıran organik maddelerdir.
Buna göre, aşağıda verilen yerlerden hangisinde humus miktarının daha fazla olması beklenir?

 • Tunduralarda
 • Kurak alanlarda
 • Çalılık alanlarda
 • Ormanlık alanlarda
SORU 11

Şekildeki A merkezindeki toprak örtüsünün B merkezindekine oranla daha ince olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

 • Ayrışan malzemelerin dış kuvvetler ve yerçekiminin etkisiyle taşınması
 • Düşen yağış miktarının ve yağış çeşidinin farklılaşması
 • Bitki tür ve çeşitliliğinin yükseklere çıkıldıkça değişmesi
 • Yıllık ve günlük sıcaklık ortalamalarının farklılık göstermesi
SORU 12

I. Yağış
II. Basınç
III. Sıcaklık
IV. Rüzgârlar
Bitki örtüsünün dağılışı ve gelişimi üzerinde daha çok etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde birarada verilmiştir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV
 • III ve IV
SORU 13

Haritada numaralandırılarak verilen alanlardan hangisinde nüfus artış hızları daha fazladır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU 14

Haritada taranarak gösterilen alanlarda nüfus yoğunluğunun az olmasında aşağıdakilerden hangisi daha belirleyici olmuştur?

 • Sıcaklık ortalamalarının düşük olması
 • Toprak örtüsünün verimsiz olması
 • Yerşekillerinin engebeli olması
 • Ulaşım ağlarının seyrek olması
SORU 15

I. Nüfusun yaş ortalamasının artması
II. Doğal nüfus artışının yavaşlaması
III. Çocuk nüfus oranının artması
Ülkemizdeki doğum oranlarının düşmesinin yukarıdaki durumlardan hangilerine neden olması beklenir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
SORU 16

Prof. Dr. Aziz Sancar, Mardin’in Savur ilçesinde 1946 yılında doğmuştur. 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan iki yıl sonra ABD’ye göç etmiştir. Buradaki DNA onarımı konusundaki çalışmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanmıştır.
Bu durum aşağıdaki göç türlerinden hangisine örnek oluşturur?

 • İşçi göçü
 • Beyin göçü
 • Zorunlu göç
 • Mübadele göçü
SORU 17

Eğitim, sağlık, bankacılık, turizm, güvenlik ve ulaşım gibi iş kolları hangi ekonomik faaliyet grubunda yer alır?

 • Birincil ekonomik faaliyetler
 • İkincil ekonomik faaliyetler
 • Üçüncül ekonomik faaliyetler
 • Dördüncül ekonomik faaliyetler
SORU R
SORU 18

Yukarıda, dört farklı bölgedeki çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı verilmiştir.

Buna göre bölgelerden hangisinin gelişmişlik düzey daha fazladır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU 19

Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından u>değildir?

 • Ortalama yükseltinin fazla olması
 • Akarsu boylarının kısa olması
 • İklim çeşitliliğinin fazla olması
 • Kıyı uzunluğunun fazla olması
SORU 20

Yukarıdaki Türkiye temmuz ayı ortalama sıcaklık dağılış haritası incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • En yüksek sıcaklık ortalamaları Güneydoğu Anadolu’da görülür.
 • Güneyden kuzeye gidildikçe sıcaklık ortalamaları genel olarak azalmaktadır.
 • Deniz kıyılarında sıcaklık ortalamaları 30°C’nin altındadır.
 • İç bölgelerde sıcaklık ortalamaları en düşüktür.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABCACBADDABCACBCDAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Coğrafya 3 Online Test 8

Açık lise Test çöz 2016 Coğrafya 3 testimiz 19 - 20 mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Coğrafya 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Coğrafya 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Coğrafya 3 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 19 - 20 mart 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Coğrafya 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Coğrafya 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Coğrafya 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Coğrafya 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Coğrafya 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Coğrafya 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Coğrafya 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 19 - 20 mart 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Coğrafya 3 dersi için geçme notu nedir ?

Coğrafya 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Coğrafya 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Coğrafya 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Coğrafya 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Coğrafya 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Coğrafya 3 2016 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Coğrafya 3 soruları toplamda 6 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Coğrafya 3 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Coğrafya 3 testinin başarı yüzdesi %61. Sınava katılan 6 öğrenci arasından sadece 4 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 27.6 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Coğrafya 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Coğrafya 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?