Coğrafya 4 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Yukaridaki haritada ülkemizdeki delta ovalarının dağılışı gösterilmiştir.
Bu ovalarımızda yaygın olan toprak tipi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • Tuzlu topraklar
 • Alüvyal topraklar
 • Çernezyom toprakları
 • Kahverengi orman toprakları
Soru 2

Arazisinin yaklaşık %36’sı tarıma uygun olan ülkemiz, ürün çeşitliliğinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır.
Buna göre Türkiye’deki tarım ürünleri çeşitliliğinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

 • Yozgat
 • İklim çeşitliliği
 • Toprak çeşitliliği
 • Nüfus yoğunluğu
Soru 3

Türkiye’deki bitki çeşitliliği, yüzölçümü bakımından kendisinden yaklaşık 15 kat büyük olan Avrupa Kıtası’ndan daha fazladır.
Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bu durum üzerinde etkisi yoktur?

 • Faklı iklim özelliklerinin görülmesi
 • Toprak türlerince zengin olması
 • Akarsu rejimlerinin düzensiz olması
 • Arazinin kısa mesafelerde farklılıklar göstermesi
Soru 4

Ülkemizde kızılçam, karaçam, köknar, sedir ve ladin gibi iğne yapraklı ağaç türlerinin yanısıra; meşe, kayın, kestane, kavak gibi geniş yapraklı ağaç türleride yayılış alanı bulmaktadır.
Bu durum Türkiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kesin kanıt oluşturur?

 • Karışık orman kuşağında bulunduğuna
 • Üç tarafının denizlerle çevrili olduğuna
 • Dağların kıyıya paralel uzandığına
 • Kıyı ve iç kesimler arasında iklim farkı olduğuna
Soru 5

Yük taşımacılığında en ekonomik taşıma türü deniz taşımacılığıdır.
Buna göre; 10 bin tonluk bir yükün haritada verilen şehirlerden hangileri arasında daha ucuza taşınması beklenir?

 • Trabzon – Zonguldak
 • İzmir – Sivas
 • Diyarbakır – Mersin
 • Zonguldak – Sivas
REKLAM
Soru 6

Türkiye’de çok sayıda baraj bulunması akarsularımızın aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonucudur?

 • Boylarının kısa olmasının
 • Dar ve derin vadilerde hızlı akmalarının
 • Rejimlerinin düzensiz olmasının
 • Genellikle açık havzalı olmalarının
Soru 7

Akdeniz kıyılarında turizmin gelişmesinde aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi daha azdır?

 • Denize girme süresinin uzun olması
 • Deniz suyu sıcaklığının fazla olması
 • Güneşlenme süresinin fazla olması
 • Yer şekillerinin engebeli olması
Soru 8

• Göçebe çobanların çadırlarından oluşan yerleşmelerdir.
• Batı ve Güneydoğu Toroslar ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da yaygındır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen köy altı yerleşmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • Yayla
 • Oba
 • Mahalle
 • Mezra
Soru 9

• İşlek bir limana sahiptir.
• İthalat ve ihracat yoğundur.
• Sanayi tesisleri, iş yeri ve pazarlara sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen özelliklere sahip şehirler arasında gösterilemez?

 • İzmir
 • Mersin
 • İstanbul
 • Artvin
Soru 10

I. Okuryazarlık oranı
II. Kırsal nüfus oranı
III. Ortalama yaşam süresi
1950’den 2015 yılına kadar geçen sürede ülkemizin nüfus özellikleri ile ilgili yukarıda verilenlerden hangilerinde artış olmuştur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kırdan kente yapılan göçleri önlemek için alınabilecek tedbirler arasında gösterilemez?

 • Besi ve ahır hayvancılığını yaygınlaştırmak
 • Modern tarım yöntemlerini yaygınlaştırmak
 • Kırsal alanlarda eğitim ve sağlık hizmetlerini iyileştirmek
 • Tarım topraklarının miras yoluyla bölünmesini sağlamak
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminden önce icat edilmiştir?

 • Kâğıt
 • Radyo
 • Telefon
 • Fotoğraf makinesi
Soru 13

Akdeniz’den diğer deniz ve okyanuslara çıkmak isteyen bir gemi aşağıdaki su yollarının hangisinden yararlanamaz?

 • Cebelitarık Boğazı
 • İstanbul Boğazı
 • Panama Kanalı
 • Süveyş Kanalı
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisinin Dünya deniz taşımacılığındaki önemi daha azdır?

 • Süveyş kanalının
 • Cebelitarık boğazının
 • Panama kanalının
 • Bering boğazının
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi erozyonu hızlandıran durumlardandır?

 • Doğal bitki örtüsünü yok etmek
 • Ağaçlandırma çalışmaları yapmak
 • Eğimli yamaçlarda teraslama yapmak
 • Tarım arazilerini eğime dik sürmek
Soru 16

Yukaridaki grafikte Türkiye’de gerçekleşen heyelan olaylarının mevsimlere dağılış oranları verilmiştir. ,
Buna göre, grafikle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Heyelan olayları en fazla ilkbahar mevsiminde gerçekleşmektedir.
 • Yaz ve sonbahar mevsiminde gerçekleşen heyelan oranları eşittir.
 • Kış mevsiminde heyelan sonbahar ve yaz mevsimlerindekinden daha fazladır.
 • Ülkemizin batısındaki heyelan olayları doğusuna oranla daha fazladır.
Soru 17

Bangladeş; Himalaya Dağla rı’nın güneyinde Ganj ve Brahmaputra nehirlerinin birleşerek Bengal Körfezi’ne döküldüğü muson iklimi bölgesinde yer almaktadır.
Bangladeş’in bu konumu ülkede aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin sıklıkla yaşanmasına neden olmuştur?

 • Sel ve taşkın
 • Deprem
 • Erozyon
 • Kuraklık
Soru 18

I. Orta Kuşak’ta yer alması
II. Üç tarafının denizlerle çevrili olması
III. Okyanuslara kıyısının olmaması
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin kasırga, tayfun ve hortum gibi tropikal fırtınaların yaygın görüldüğü ülkeler arasında yer almamasında etkilidir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 19

Yukarıdaki topografya haritasında verilen merkezlerden hangisinde sel felaketi riski daha azdır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 20

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde deprem riski daha yüksektir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBCAABDBDCDACDADACDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?