GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 1 – Test 82016-2. Dönem

SORU 1

• Bazı canlılar yeni şartlara uyum sağlama çabasındadır
• Canlıların bir kısmı uygun koşulların olduğu yerlere göç etmektedirler
• Canlı türlerinden bazıları azalmış bazıları ise yok olmuştur
Canlı türlerinde yukarıdaki durumların gözlemlendiği bir bölge için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

 • A) Yıllık yağış miktarı artmıştır
 • B) Bölgenin sınırları genişlemiştir
 • C) Bölgedeki canlı türleri artmıştır
 • D) Coğrafi şartlarda değişiklikler olmuştur
SORU 2

Haritada gösterilen biyomda canlı çeşitliliğinin fazla olmasında aşağıdakilerden hangileri daha fazla etkili olmuştur?

 • A) Sıcaklık – Nemlilik
 • B) Yer şekilleri – Toprak yapısı
 • C) Hakim rüzgarlar – Basınç değerleri
 • D) Jeolojik yapı – Beşeri faktörler
SORU 3

Aşağıdaki biyomlardan hangisinde yaşayan canlı türleri düşük sıcaklık değerlerine daha az dayanıklıdır?

 • A) Tundra biyomu
 • B) Savan biyomu
 • C) Kutup biyomu
 • D) Dağ biyomu
SORU 4

Sadece Amerika kıtasında görülen bazı bitki ve hayvan türleri coğrafi keşiflerin sonucunda Avrupa ve Asya kıtalarında da yetiştirilmeye başlanmıştır.
Bu durum canlıların yeryüzündeki dağılışı üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisine örnek oluşturur?

 • A) İklim
 • B) İnsan
 • C) Kıtaların kayması
 • D) İklim değişiklikleri
SORU 5

Aşağıdaki canlılardan hangisi kendi enerjisini kendi üretebilir?

 • A) Kayın
 • B) Yılan
 • C) Tavşan
 • D) Kartal
SORU 6

Aşağıda verilen yerlerden hangisinde birim alandaki terlemeyle atmosfere karışan su buharı miktarı daha fazladır?

 • A) Çöl bölgelerinde
 • B) Deniz kıyılarında
 • C) Dağlık alanlarda
 • D) Ormanlık alanlarda
SORU 7

• Ortalama yaşam süresi uzamaktadır
• Eğitim seviyesi artmaktadır
• Hayat standardı yükselmektedir
Son 20 yıllık döneminde yukarıdaki durumların görüldüğü bir ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) Gelişmişlik düzeyi artmaktadır
 • B) Doğum oranları artmaktadır
 • C) Tarımda çalışanların oranı artmaktadır
 • D) Kır nüfusu kent nüfusundan fazladır
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Bursa’da üretilen bir otomobilin dağıtım aşamasıdır?

 • A) Mühendislerin yeni otomobil dizaynı geliştirmeleri
 • B) Otomobilin motorunun gövde içerisine yerleştirilmesi
 • C) Otomobilin İzmit limanından gemilere yüklenmesi
 • D) Otomobili satın aldıktan sonra akraba ziyaretine gidilmesi
SORU 9

Aşağıdaki haberlerden hangisi tüketimin üretimi etkilemesine örnek oluşturur?

 • A) Bu kış hamsinin bol olması balık fiyatlarının ucuzlamasına neden olmuştur.
 • B) Şalgam suyu üreticileri kuş gribine iyi geldiği iddiasıyla artan talebe yetişememektedir.
 • C) Petrol fiyatlarının düşmesi benzin tüketimini artırdı
 • D) İlkbaharda yaşanan don olayı kayısı üretimini azaltmıştır.
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişliği üzerinde daha belirleyici olmaktadır?

 • A) Yetişmiş insan gücüne sahip olması
 • B) Zengin doğal kaynaklara sahip olması
 • C) Geniş yüzölçümüne sahip olması
 • D) Nüfus miktarının fazla olması
SORU 11

Dünyanın en büyük çöllerinden olan Sahra Çölü Kuzey Afrika’nın büyük kısmını kaplamaktadır.
Bu durum Kuzey Afrika’ya aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi bakımından avantaj sağlar?

 • A) Su
 • B) Dalga
 • C) Güneş
 • D) Toprak
SORU 12

Türkiye’nin en büyük delta ovalarından biri olan Çukurova’nın aşağıdaki faaliyetlerden hangisi için kullanılması sürdürülebilir kalkınma için en uygun olur?

 • A) Tarım
 • B) Yerleşme
 • C) Sanayileşme
 • D) Hayvancılık
SORU 13

Bir ülkede gelişmişlik düzeyinin artmasının tarım ve hizmet sektörlerinde çalışanların oranında meydana getireceği değişim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Tarım -- > Hizmet

 • A) Artar -- > Azalır
 • B) Azalır -- > Azalır
 • C) Artar -- > Artar
 • D) Azalır -- > Artar
SORU 14

I. Sanayide dışa bağımlılığı artırmak
II. Daha fazla ülkeye, daha fazla ihracat yapmak
III. İleri teknoloji ürünlerinin üretimini artırmak
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında gösterilemez?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
SORU 15

Haritada yetiştirilme alanlarının dağılışı verilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ayçiçeği
 • B) Fındık
 • C) Buğday
 • D) Zeytin
SORU 16

Haritada taralı alanda büyükbaş hayvancılığın yaygın olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

 • A) Gür çayırların bulunması
 • B) Enerji tüketiminin artması
 • C) Nüfus yoğunluğunun düşük olması
 • D) Sıcaklık ortalamalarının düşük olması
SORU 17

Tablodaki bilgilerden faydalanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • A) Koyun sayısı sürekli azalmıştır
 • B) Sığır sayısı önce azalmış sonra artmıştır
 • C) Keçi ve sığır sayısı arasındaki fark 1990 yılında en azdır
 • D) Koyun sayısı 2000 yılında 40 milyonu aşmıştır
SORU 18

Denizli Sarayköy’de aşağıdaki kaynaklardan hangisi ile enerji üretimi yapılmaktadır?

 • A) Doğal gaz
 • B) Rüzgâr gücü
 • C) Jeotermal
 • D) Güneş
SORU 19

Haritada taralı alanlardan hangisi Kuzey Anadolu Fayı ile Güney Anadolu Fayı’nın karşılaşma alanıdır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi sanayinin yoğunlaştığı şehirlerdendir?

 • A) Bursa
 • B) Iğdır
 • C) Yozgat
 • D) Elazığ
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABBADACBACADDBCDCCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?