Dil ve Anlatim 4 – Test 8 2016-2. Dönem

SORU 1

Saat ikide, bir saatlik yemek paydosu verildi. Sami kömür ambarına indi. Ambar karanlıktı, rutubetliydi ama toprak serindi. İri bir maden kömürü parçasını başının altına alıp yorgun vücudunu toprağa bıraktı, hemen uyudu. Düdük sesleriyle uyandığı vakit, kontrolörler ellerinde elektrik lambaları, çocukları işbaşına gönderiyorlardı. Sami de hemen kalktı, makinesinin başına geldi.
Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Öyküleyici anlatım
 • Açıklayıcı anlatım
 • Emredici anlatım
 • Söyleşmeye bağlı anlatım
SORU 2

“İnce” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim görevinde kullanılmıştır?

 • Burada her şey ince hesaplarla hazırlanmıştı.
 • Üşüyordu çünkü üstündeki kazak çok inceydi.
 • İnce kitapları dolabın alt gözüne yerleştirdik.
 • Senin ince davranışların herkese örnek olacak.
SORU 3

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi basit isimdir?

 • Dil, derinliği ölçülemeyen koca bir okyanustur.
 • Günlük yaşantımızda renklerin önemli bir yeri var.
 • Köşkün en güzel odası misafirlere ayrıldı.
 • Çatıyı aktarmak için çok para gerekiyor.
SORU 4

Şehrin kıyısında, ufacık bir derenin kenarında, dalları suya sarkan ihtiyar bir söğüt ağacı vardı. İlkbaharın başlangıcında bu söğüdün dallarına bir dişi kırlangıç gelip kondu. Derenin bir başından bir başına yıldırım gibi uçan beyaz tüylerini suya dokundurarak şeffaf kanatlı, küçük böcekleri yakalayan diğer kırlangıçlara bakmaya başladı. Başını hafif hafif sallıyordu.
Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Betimleyici anlatım
 • Kanıtlayıcı anlatım
 • Düşsel anlatım
 • Tartışmacı anlatım
SORU 5

Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi niteleme sıfatıdır?

 • Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.
 • Sanki örterdi ağaçlar o derin maviliği.
 • Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna?
 • Bazı günler hüzün kaplar benliğimi.
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerin hangisinde zamir yoktur?

 • Kayalıklarda gördüm seni sisli bir günde.
 • Bunlar sizin duygunuz, sizin düşüncenizdir.
 • Kimselere zararımız yok bizim.
 • Hazırlık da bir büyük savaş bu yolculukta.
SORU 7

Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu,
Kerem’in sazına cevap veren bu,
Kuruyan gözlere yaş gönderen bu…
Sızmadı toprağa çoban çeşmesi.

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Özel isim
 • İşaret sıfatı
 • Türemiş sıfat
 • Çoğul isim
SORU 8

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bu dörtlükte aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Destansı anlatım
 • Kanıtlayıcı anlatım
 • Fantastik anlatım
 • Mizahi anlatım
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi emredici anlatımın özelliklerinden biri değildir?

 • Emir, telkin, öneri anlamı taşıyan ifadelere yer verilir.
 • Cümlelerde fiiller hâkimdir.
 • Dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır.
 • Daha çok ansiklopedilerde ve ders kitaplarında kullanılır.
SORU 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

 • Kırılacak eşyaları kutuya özenle yerleştirdi.
 • Çocuk parkta koşarken yere düştü.
 • Bu şehirdeki hava kirliliği insanı bunaltıyor.
 • Bu kitabı arkadaşlarıma vermek istiyorum.
SORU 11

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi çatı bakımından diğerlerinden farklıdır?

 • Bahçedeki büyük saksıyı annem kırmış.
 • Okulun bahçesindeki çöpler toplandı.
 • Şüpheli şahıs en son otogarda görülmüş.
 • Bu çanta otobüs durağında bulunmuş.
SORU 12

Bir şiirde kullanılan sözcüklerin, günlük yaşamda kullanılan, yaygın sözcükler oluşu bir zayıflık mıdır? Ben buna katılmıyorum. Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Âşık Veysel bugüne kadar gündemde kalabilmişse halkın dilini kullandıkları içindir. Şair uzaydan gelmediğine göre konuştuğu dili kullanmak durumundadır.
Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Tartışmacı anlatım
 • Destansı anlatım
 • Öyküleyici anlatım
 • Gelecekten söz eden anlatım
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi öğretici anlatımın özelliklerinden biri değildir?

 • Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır.
 • Dil ve ifade sade, gösterişsiz ve pürüzsüzdür.
 • Daha çok öznel cümleler kullanılır.
 • Söz sanatlarına, kelimelerin mecaz anlamlarına pek yer verilmez.
SORU 14

“Güzel” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf görevinde kullanılmıştır?

 • Yalının en güzel odası babaannemindi.
 • Bunlar çok güzel vaatler, diyerek gülümsedi.
 • Sahneye ilk çıkan kişi güzel konuşmuştu.
 • Daha güzel günlerin geleceğine inanıyordum.
SORU 15

“Beklediğimiz misafirler biraz sonra gelir.” cümlesindeki altı çizili zarfın çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Durum zarfı
 • Nicelik zarfı
 • Yer-yön zarfı
 • Zaman zarfı
SORU 16

Büyük Ağrı Dağı, ordusunu toplayıp çok uzun süren bir savaşa gitmiş. Savaş bu, ne zaman biteceği belli olur mu? Büyük Ağrı Dağı, ordusuyla savaşıp uğraşırken Kafdağı’nın sağlığı bozulmuş. Çok yaşlı olduğu için dermanının tükendiğini anlayarak çevresindeki dağ oğullarına, dağ torunlarına durumunun iyi olmadığını bildirmiş. Gün gelmiş, Kafdağı ölmüş.
Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Gelecekten söz eden anlatım
 • Düşsel anlatım
 • Söyleşmeye bağlı anlatım
 • Öğretici anlatım
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi mizahi anlatımın kullanıldığı eserlerden biri değildir?

 • Nasrettin Hoca fıkraları
 • Harname (Şeyhî)
 • Zafername (Ziya Paşa)
 • Yüzüklerin Efendisi (J.R.Tolkien)
SORU R
SORU 18

“İle” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bağlaç görevinde kullanılmıştır?

 • Evin eşyalarını Ankara’ya kamyon ile taşıdık.
 • Akşam yemeğine Ayşe ile Zeynep’i davet ettik.
 • Hafta sonunda kardeşim ile pikniğe gideceğiz.
 • Tişörtündeki lekeleri limon suyu ile çıkarabildim.
SORU 19

Dışarıda yağmur yağadursun
Ve yağmur gibi sonsuz olan
Gözyaşların ve sayıklaman
Camlarda halka halka dursun

Bu dörtlükte aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur?

 • Ünlem
 • Bağlaç
 • Edat
 • fiil
SORU 20

Akdeniz’in üstünde daima top top bulutlar salınır. Kıyılar dümdüz, cilalanmış gibi düz killi topraklardır. Killi toprak et gibidir. Bu kıyılar saatlerce içe kadar deniz kokar, tuz kokar. Tuz keskindir. Düz, killi, sürülmüş topraklardan sonra Çukurova başlar. Örülmüşçesine sık çalılar, kamışlar, böğürtlenler, yaban asmaları, sazlarla kaplı, ucu bucağı belirsiz alanlardır bunlar. Karanlık bir ormandan daha yabani, daha karanlık!
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.
 • Benzetmeye başvurulmuştur.
 • Betimleyici ögelerden yararlanılmıştır.
 • Tanımlamaya yer verilmiştir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABCACDBADCAACCDBDBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Dil ve Anlatim 4 Online Test 8

Açık lise Test çöz 2016 Dil ve Anlatim 4 testimiz 19 - 20 mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Dil ve Anlatim 4 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Dil ve Anlatim 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Dil ve Anlatim 4 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 19 - 20 mart 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Dil ve Anlatim 4 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Dil ve Anlatim 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Dil ve Anlatim 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Dil ve Anlatim 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Dil ve Anlatim 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Dil ve Anlatim 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Dil ve Anlatim 4 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 19 - 20 mart 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Dil ve Anlatim 4 dersi için geçme notu nedir ?

Dil ve Anlatim 4 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Dil ve Anlatim 4 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Dil ve Anlatim 4 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Dil ve Anlatim 4 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Dil ve Anlatim 4 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 16 mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Dil ve Anlatim 4 2016 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Dil ve Anlatim 4 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Dil ve Anlatim 4 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Dil ve Anlatim 4 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Dil ve Anlatim 4 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Dil ve Anlatim 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler