Dil ve Anlatim 5 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

 • Makale – Gazete çevresinde gelişen öğretici metin
 • Günlük – Kişisel hayatı konu alan öğretici metin
 • Hikâye – Anlatmaya bağlı edebî metin
 • Biyografi – Göstermeye bağlı edebî metin
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerinin özelliklerinden biri değildir?

 • Kişi, her okuduğunda farklı yorumlar çıkarabilir.
 • Amaç duyguyu hissettirmektir.
 • Dil, göndergesel işlevde kullanılır.
 • Yazar, okuyucuyu kendi kurmaca dünyasına çekmek ister.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen metinlerdendir?

 • Deneme
 • Mesnevi
 • Trajedi
 • Otobiyografi
Soru 4

___________; çevresi izleyicilerle çevrili bir alan içinde oynanan, yazılı metne dayanmayan, içinde müzik, raks ve şarkı da bulunan doğaçlama bir oyundur. Oyunun oynandığı alana palanga denir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Karagöz
 • Komedi
 • Orta oyunu
 • Meddah
Soru 5

Gurbetin cemresi düştü içime Karardı yine gökler.
Yalnızım bu şehirde yapayalnızım…
Ne ben kimseyi beklerim.
Ne kimse beni bekler.

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Dil, şiirsel işlevde kullanılmıştır.
 • Öznellik söz konusudur.
 • Coşku ve heyecanı dile getiren edebî metindir.
 • Bütün sözcükler gerçek anlamıyla kullanılmıştır.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi öğretici bir metinden alınmış olamaz?

 • Millî Müze, dinozorları ile ilgi çekiyor. Gobi Çölü’nün, tarih öncesinde yüzlerce çeşit dev yaratığın ve dinozorun ana yurdu olduğu biliniyor.
 • Adalet, insan olma yolculuğumuzda sahip olmamız gereken bir erdemdir. Dilimizdeki “adalet” sözcüğü Arapça “ayn, dal, lam” ile yazılan “adl” kökünden gelir.
 • Yazar, yalnız görüneni, deneyseli, hesaplanabiliri değil; bilinmezi, geleceği, olabileceği de vermeyi amaçlar. Şimdinin ötelerine uzanan bir sezgisi, dili, kavrayışı vardır yazarın.
 • Aşağısı baş döndürecek kadar derin bir uçurumdu. Yeni bitmiş bir kâbus gecesinden kalma korkunç rüyaları andıran parça parça sisler, birbirine karışmış camlarla kayaları örtüyordu.
Soru 7

Devlet dairelerinin kendi aralarında veya kişilerle devlet daireleri arasında yazılan mektuplara _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Özel mektup
 • Edebî mektup
 • Resmî mektup
 • İş mektubu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi mektup yazarken dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

 • Süslü ve sanatlı bir anlatıma başvurulur.
 • Uygun bir hitapla başlanır.
 • Kâğıdın sağ üst köşesine yer ve tarih yazılır.
 • Son bölümde selam ve saygı sözlerine yer verilir.
Soru 9

Londra, 3 Ekim 1977
Yakında İstanbul’a dönüyorum. Bugün Dr. Morgan’a gideceğim. İçim karışık düşüncelerle bulanık. Yalnız, vaktim ve gücüm olursa “Eylembilim” ve “Geleceği Elinden Alınan Adam” adlı hikâyelerimi bitirmek istiyorum. İkisinin de ana hatlarını bu deftere yazmıştım ama yazacak kuvveti ve düşünme çabasını kendimde bulamıyorum.
Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Gazete çevresinde gelişen metin – sohbet
 • Gazete çevresinde gelişen metin – deneme
 • Kişisel hayatı konu alan metin – biyografi
 • Kişisel hayatı konu alan metin – günlük
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Şuara tezkireleri, siyer, vakayiname, gazavatname gibi eserler anı türüne özgü nitelikler taşır.
 • Batılı anlamda anı, Tanzimat ile beraber edebiyatımıza girmiştir.
 • Anı; makale, sohbet, deneme türleri gibi gazete çevresinde gelişir.
 • Anı yazarları yaşanmış olayları konu aldığı için anılar tarihe ışık tutar.
Soru 11

Bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini geniş olarak inceleyen, bunları roman tarzında işleyen edebî yazılara _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • tezkire
 • Monografi
 • Otobiyografi
 • Anı
Soru 12

Taşkent’i yakından tanımak için akşama doğru sokağa çıkabildik. Günlerden pazardı. Dışarıda hava güzeldi. Büyük ve güzel parklardan geçtik. Büyük ve güzel fıskiyeli havuzlar ruhumuzu sonsuzluk türküsüyle kucakladı. Geniş kaldırımlı caddelerde yer yer açılıp saçılan zarif çiçeklikler yüreğimizi sevdalandırdı.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinde alınmıştır?

 • Eleştiri
 • Gezi yazısı
 • Biyografi
 • Deneme
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sohbet türünün özelliklerinden biri değildir?

 • Savunulan düşünceleri kanıtlama zorunluluğu vardır.
 • Anlatım samimi, içten ve anlaşılır olmalıdır.
 • Atasözü ve deyimlerden, nükteli sözlerden yararlanılır.
 • Bir kimse ile konuşur gibi yazılır.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • İlk resmî gazete Takvim-i Vakayi II. Mahmut Dönemi’nde çıkarılmıştır.
 • Dünya haberlerini toplayıp her yana bildiren kurumların verdiği haberlere özel haber denir.
 • Haber yazılarında anlatılanlar doğru olmalı ve ilgi çekici şekilde anlatılmalıdır.
 • Gazete ve televizyonlarda haberleri toplayan, ileten kişilere muhabir denir.
Soru 15

- Gazete ve dergilerde yayımlanır.
- Güncel, siyasal, toplumsal sorun larla ilgili yazılardır.
- Okuyanı ikna etme amacı yoktur.
- Kişisel düşüncelere yer verilir.
Özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fıkra
 • Makale
 • Eleştiri
 • Biyografi
Soru 16

Kendimizi kaptırmamaya çalıştığımız çocukça, yakışıksız bir alışkanlığımız vardır: Dertlerimizle dostlarımızı acındırmak ve kendimize “Ah, vah!” dedirtmek. Başımıza gelenleri büyütür, şişirir, karşımızdakini ağlatmak isteriz neredeyse. Başkalarını kendi dertleri karşısında soğukkanlı gördük mü överiz ama soğukkanlılığı bizim dertlerimize karşı gösterdiler mi darılır ve kızarız.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Anı
 • Biyografi
 • Makale
 • Deneme
Soru 17

Dünya edebiyatında deneme türünün ilk örneklerini veren _________ olmuştur. Büyük bir kültür birikimine sahip olan yazar, çeşitli konularda görüşlerini anlatmış, bunu yaparken kendisini, dolayısıyla insanı anlatmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Victor Hugo
 • Descartes
 • Montaigne
 • Bacon
Soru 18

_______ yazarı ele aldığı konuyu ispatlamak, en ince ayrıntısına kadar araştırmak ve incelemek zorundadır. İleri sürülen görüş ve düşüncelerin sağlam kaynaklara dayandırılma zorunluluğu vardır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Sohbet
 • Makale
 • Deneme
 • Fıkra
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında ilk makale kabul edilir?

 • Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
 • Zeytindağı
 • Tahrib-i Harabat
 • Günlerin Götürdüğü
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi eleştiri yazarında bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

 • Geçmişin ve çağının sanat olaylarını iyi bilmesi
 • Objektiflikten uzak olması
 • Yıkıcı değil yapıcı olması
 • Geniş bir bilgi ve kültür birikimine sahip olması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCACDDCADCBBABADCBAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler