GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 6 – Test 82016-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın evlilik ve aileyi teşvik etme amaçlarından biri değildir?

 • A) Neslin korunmasını sağlamak
 • B) Topluma yararlı bireyler yetiştirmek
 • C) Kavmiyetçilik duygusunu geliştirmek
 • D) Sevgi ve merhameti yaygınlaştırmak
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi aile kurumuna zarar verici davranışlardan biridir?

 • A) Bencillikten uzaklaşmak
 • B) Fedakârlıktan kaçınmak
 • C) Sevgi ve şefkati hâkim kılmak
 • D) Hak ve hürriyetlere saygılı olmak
SORU 3

Dinlerin evliliğe bakışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Yahudilikte evlilik, dini bir gelenektir.
 • B) Bazı Hristiyan mezheplerinde boşanma yasaktır.
 • C) İslam’da bir defa boşanan çiftler tekrar evlenemezler.
 • D) Şintoizm’de zina sebebiyle boşananlar tekrar evlenemezler.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber tarafından “Allah katında en sevimsiz helal” diye tanımlanmıştır?

 • A) Nikâh
 • B) Savaş
 • C) Yemin
 • D) Boşanma
SORU 5

Aşağıdaki hadislerden hangisi aile içi iletişim ile ilgilidir?

 • A) “Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir.”
 • B) “Alışta, satışta borcunu istemekte kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin.”
 • C) “Zenginlerin çağrılıp fakirlerin davet edilmediği düğün yemeği ne kötüdür.”
 • D) “Yarım hurma ile bile olsa cehennem ateşinden korununuz.”
SORU 6

“Dikkat ediniz, sizin kadınlar üzerinde, kadınlarında sizin üzerinizde hakları vardır…”
Bu hadiste vurgulanan konu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sorumluluk
 • B) Sadaka
 • C) İbadet
 • D) İtaat
SORU 7

“Sıla-i rahim”in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Vatana duyulan özlemdir.
 • B) Kişinin ailesine olan merhametidir.
 • C) Akrabayı ziyaret edip, gözetmektir.
 • D) Fakirlere karşı görevlerin yerine getirilmesidir.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı olan görevlerinden biri değildir?

 • A) Çocuklarını topluma hazırlamak
 • B) Onları iyi bir şekilde terbiye etmek
 • C) Çocukları arasında adaleti gözetmek
 • D) Çocuklarının tüm isteklerini karşılamak
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın yasakladığı davranışlardan biridir?

 • A) İki bayram arası düğün yapmak
 • B) Evlilik dışı ilişki
 • C) Bekâr yaşamak
 • D) Boşanmak
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurt dışındaki teşkilatlarından biridir?

 • A) İl ve İlçe Müftülükleri
 • B) Din İşleri Yüksek Kurulu
 • C) Din Hizmetleri Ataşelikleri
 • D) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SORU 11

Cezaevi vaizinin bağlı olduğu kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Müftülükler
 • B) İlahiyat Fakülteleri
 • C) Millî Eğitim Bakanlığı
 • D) Milli Eğitim Müdürlükleri
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi camide namaz kıldırmakla görevlidir?

 • A) Müezzin
 • B) Müftü
 • C) İmam
 • D) Vaiz
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının birimlerinden biri değildir?

 • A) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • B) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • C) Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü
 • D) Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının hadis alanında yayımladığı eserlerden biridir?

 • A) Hak Dini Kur’an Dili
 • B) Kur’an-ı Kerim ve Meali
 • C) Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri
 • D) Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de “en şerefli varlık” olarak nitelendirilmektedir?

 • A) Çin
 • B) İnsan
 • C) Melek
 • D) Peygamber
SORU 16

İnsanda güzellik hissi uyandıran, güzel duygu ve anlamlar içeren sanatla ilgili değer yargısıdır.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ahlâk
 • B) Estetik
 • C) Edebiyat
 • D) Medeniyet
SORU 17

“Sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et!…”
(Nahl suresi, 125. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 • A) İnsanlar Allah’ın dinine davet edilmelidir.
 • B) İnsan, görünüşüne önem vermelidir.
 • C) Dil etkili bir şekilde kullanılmalıdır.
 • D) İnsanlarla iyi ilişkiler kurulmalıdır.
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi hüsnühat sanatının temsilcilerindendir?

 • A) Hamit Aytaç
 • B) Dede Efendi
 • C) Hacı Arif Bey
 • D) Nigari
SORU 19

Kur’an Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Arap edebiyatına meydan okumuştur.
 • B) Hz. Muhammed(sav.)’in en büyük mucizesidir.
 • C) Allah’ın insana olan rahmetinin bir göstergesidir.
 • D) Yalnızca Arap toplumunu muhatap alan ilahi bir kitaptır.
SORU 20

Müslümanlar tarafından Endülüs’te inşa edilen cami aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kurtuba
 • B) Emeviyye
 • C) Süleymaniye
 • D) Kubbetüssahra
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBCDAACDBCACDDBBBADA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler