Din Kültürü 6 – Test 8 2016-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın evlilik ve aileyi teşvik etme amaçlarından biri değildir?

 • Neslin korunmasını sağlamak
 • Topluma yararlı bireyler yetiştirmek
 • Kavmiyetçilik duygusunu geliştirmek
 • Sevgi ve merhameti yaygınlaştırmak
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi aile kurumuna zarar verici davranışlardan biridir?

 • Bencillikten uzaklaşmak
 • Fedakârlıktan kaçınmak
 • Sevgi ve şefkati hâkim kılmak
 • Hak ve hürriyetlere saygılı olmak
SORU 3

Dinlerin evliliğe bakışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Yahudilikte evlilik, dini bir gelenektir.
 • Bazı Hristiyan mezheplerinde boşanma yasaktır.
 • İslam’da bir defa boşanan çiftler tekrar evlenemezler.
 • Şintoizm’de zina sebebiyle boşananlar tekrar evlenemezler.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber tarafından “Allah katında en sevimsiz helal” diye tanımlanmıştır?

 • Nikâh
 • Savaş
 • Yemin
 • Boşanma
SORU 5

Aşağıdaki hadislerden hangisi aile içi iletişim ile ilgilidir?

 • “Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir.”
 • “Alışta, satışta borcunu istemekte kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin.”
 • “Zenginlerin çağrılıp fakirlerin davet edilmediği düğün yemeği ne kötüdür.”
 • “Yarım hurma ile bile olsa cehennem ateşinden korununuz.”
SORU R
SORU 6

“Dikkat ediniz, sizin kadınlar üzerinde, kadınlarında sizin üzerinizde hakları vardır…”
Bu hadiste vurgulanan konu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sorumluluk
 • Sadaka
 • İbadet
 • İtaat
SORU 7

“Sıla-i rahim”in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vatana duyulan özlemdir.
 • Kişinin ailesine olan merhametidir.
 • Akrabayı ziyaret edip, gözetmektir.
 • Fakirlere karşı görevlerin yerine getirilmesidir.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı olan görevlerinden biri değildir?

 • Çocuklarını topluma hazırlamak
 • Onları iyi bir şekilde terbiye etmek
 • Çocukları arasında adaleti gözetmek
 • Çocuklarının tüm isteklerini karşılamak
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın yasakladığı davranışlardan biridir?

 • İki bayram arası düğün yapmak
 • Evlilik dışı ilişki
 • Bekâr yaşamak
 • Boşanmak
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurt dışındaki teşkilatlarından biridir?

 • İl ve İlçe Müftülükleri
 • Din İşleri Yüksek Kurulu
 • Din Hizmetleri Ataşelikleri
 • Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SORU 11

Cezaevi vaizinin bağlı olduğu kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Müftülükler
 • İlahiyat Fakülteleri
 • Millî Eğitim Bakanlığı
 • Milli Eğitim Müdürlükleri
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi camide namaz kıldırmakla görevlidir?

 • Müezzin
 • Müftü
 • İmam
 • Vaiz
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının birimlerinden biri değildir?

 • Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü
 • Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının hadis alanında yayımladığı eserlerden biridir?

 • Hak Dini Kur’an Dili
 • Kur’an-ı Kerim ve Meali
 • Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri
 • Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de “en şerefli varlık” olarak nitelendirilmektedir?

 • Cin
 • İnsan
 • Melek
 • Peygamber
SORU 16

İnsanda güzellik hissi uyandıran, güzel duygu ve anlamlar içeren sanatla ilgili değer yargısıdır.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahlâk
 • Estetik
 • Edebiyat
 • Medeniyet
SORU 17

“Sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et!…”
(Nahl suresi, 125. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 • İnsanlar Allah’ın dinine davet edilmelidir.
 • İnsan, görünüşüne önem vermelidir.
 • Dil etkili bir şekilde kullanılmalıdır.
 • İnsanlarla iyi ilişkiler kurulmalıdır.
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi hüsnühat sanatının temsilcilerindendir?

 • Hamit Aytaç
 • Dede Efendi
 • Hacı Arif Bey
 • Nigari
SORU 19

Kur’an Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Arap edebiyatına meydan okumuştur.
 • Hz. Muhammed(sav.)’in en büyük mucizesidir.
 • Allah’ın insana olan rahmetinin bir göstergesidir.
 • Yalnızca Arap toplumunu muhatap alan ilahi bir kitaptır.
SORU 20

Müslümanlar tarafından Endülüs’te inşa edilen cami aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kurtuba
 • Emeviyye
 • Süleymaniye
 • Kubbetüssahra
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBCDAACDBCACDDBBBADA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 6 Online Test 8

Açık lise Test çöz 2016 Din Kültürü 6 testimiz 19 - 20 mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Din Kültürü 6 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Din Kültürü 6 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Din Kültürü 6 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 19 - 20 mart 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü 6 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 6 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Din Kültürü 6 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü 6 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü 6 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü 6 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Din Kültürü 6 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 19 - 20 mart 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Din Kültürü 6 dersi için geçme notu nedir ?

Din Kültürü 6 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü 6 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Din Kültürü 6 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Din Kültürü 6 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 6 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Din Kültürü 6 2016 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Din Kültürü 6 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 6 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Din Kültürü 6 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Din Kültürü 6 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Din Kültürü 6 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?