Din Kültürü 6 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın evlilik ve aileyi teşvik etme amaçlarından biri değildir?

 • Neslin korunmasını sağlamak
 • Topluma yararlı bireyler yetiştirmek
 • Kavmiyetçilik duygusunu geliştirmek
 • Sevgi ve merhameti yaygınlaştırmak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi aile kurumuna zarar verici davranışlardan biridir?

 • Bencillikten uzaklaşmak
 • Fedakârlıktan kaçınmak
 • Sevgi ve şefkati hâkim kılmak
 • Hak ve hürriyetlere saygılı olmak
Soru 3

Dinlerin evliliğe bakışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Yahudilikte evlilik, dini bir gelenektir.
 • Bazı Hristiyan mezheplerinde boşanma yasaktır.
 • İslam’da bir defa boşanan çiftler tekrar evlenemezler.
 • Şintoizm’de zina sebebiyle boşananlar tekrar evlenemezler.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber tarafından “Allah katında en sevimsiz helal” diye tanımlanmıştır?

 • Nikâh
 • Savaş
 • Yemin
 • Boşanma
Soru 5

Aşağıdaki hadislerden hangisi aile içi iletişim ile ilgilidir?

 • “Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir.”
 • “Alışta, satışta borcunu istemekte kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin.”
 • “Zenginlerin çağrılıp fakirlerin davet edilmediği düğün yemeği ne kötüdür.”
 • “Yarım hurma ile bile olsa cehennem ateşinden korununuz.”
REKLAM
Soru 6

“Dikkat ediniz, sizin kadınlar üzerinde, kadınlarında sizin üzerinizde hakları vardır…”
Bu hadiste vurgulanan konu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sorumluluk
 • Sadaka
 • İbadet
 • İtaat
Soru 7

“Sıla-i rahim”in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vatana duyulan özlemdir.
 • Kişinin ailesine olan merhametidir.
 • Akrabayı ziyaret edip, gözetmektir.
 • Fakirlere karşı görevlerin yerine getirilmesidir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı olan görevlerinden biri değildir?

 • Çocuklarını topluma hazırlamak
 • Onları iyi bir şekilde terbiye etmek
 • Çocukları arasında adaleti gözetmek
 • Çocuklarının tüm isteklerini karşılamak
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın yasakladığı davranışlardan biridir?

 • İki bayram arası düğün yapmak
 • Evlilik dışı ilişki
 • Bekâr yaşamak
 • Boşanmak
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurt dışındaki teşkilatlarından biridir?

 • İl ve İlçe Müftülükleri
 • Din İşleri Yüksek Kurulu
 • Din Hizmetleri Ataşelikleri
 • Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Soru 11

Cezaevi vaizinin bağlı olduğu kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Müftülükler
 • İlahiyat Fakülteleri
 • Millî Eğitim Bakanlığı
 • Milli Eğitim Müdürlükleri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi camide namaz kıldırmakla görevlidir?

 • Müezzin
 • Müftü
 • İmam
 • Vaiz
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının birimlerinden biri değildir?

 • Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü
 • Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının hadis alanında yayımladığı eserlerden biridir?

 • Hak Dini Kur’an Dili
 • Kur’an-ı Kerim ve Meali
 • Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri
 • Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de “en şerefli varlık” olarak nitelendirilmektedir?

 • Cin
 • İnsan
 • Melek
 • Peygamber
Soru 16

İnsanda güzellik hissi uyandıran, güzel duygu ve anlamlar içeren sanatla ilgili değer yargısıdır.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahlâk
 • Estetik
 • Edebiyat
 • Medeniyet
Soru 17

“Sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et!…”
(Nahl suresi, 125. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 • İnsanlar Allah’ın dinine davet edilmelidir.
 • İnsan, görünüşüne önem vermelidir.
 • Dil etkili bir şekilde kullanılmalıdır.
 • İnsanlarla iyi ilişkiler kurulmalıdır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi hüsnühat sanatının temsilcilerindendir?

 • Hamit Aytaç
 • Dede Efendi
 • Hacı Arif Bey
 • Nigari
Soru 19

Kur’an Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Arap edebiyatına meydan okumuştur.
 • Hz. Muhammed(sav.)’in en büyük mucizesidir.
 • Allah’ın insana olan rahmetinin bir göstergesidir.
 • Yalnızca Arap toplumunu muhatap alan ilahi bir kitaptır.
Soru 20

Müslümanlar tarafından Endülüs’te inşa edilen cami aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kurtuba
 • Emeviyye
 • Süleymaniye
 • Kubbetüssahra
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBCDAACDBCACDDBBBADA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?