Din Kültürü 8 – Test 8 2016-2. Dönem

SORU 1

İslam dininde aşağıdakilerden hangisi birer zenginlik olarak görülmez?

 • Mezhepler
 • Örf ve âdetler
 • Dillerin ayrılığı
 • Atalarla öğünme
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in peygamberlikten önce de “barış elçisi” olduğuna örnektir?

 • Mekke’nin fethi sonrasında af uygulaması
 • Medine Sözleşmesi’ni imzalaması
 • Hudeybiye Antlaşması’nı yapması
 • Hilfu’l- Fudul’a üye olması
SORU 3

Hz. Peygamber İslam’a davet için Taif’e gittiğinde, kendisine yapılan eziyetlere rağmen onlara beddua değil dua etmiştir.
Bu durum Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

 • Affetmek
 • Hoşgörü
 • Cesaret
 • Merhamet
SORU 4

“(Şavaşta) Yaşlılara, kadınlara, çocuklara, kendisini ibadete vermiş ruhbanlara (din adamları) ve mabetlere ilişmeyiniz! Ağaçları yakmayınız! Hayvanlara dokunmayınız! Ve servetleri yok etmeyiniz!”
Bu hadiste aşağıdaki savaş ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Siviller korunmalıdır.
 • Savaş nefsi müdafaa için yapılmalıdır.
 • Doğal kaynaklara zarar verilmemelidir.
 • Savaş ile ilgisi olmayanlara dokunulmamalıdır.
SORU 5

İslam’a göre, barış ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

 • Barış içinde yaşayan toplumlar daha huzurlu olur.
 • Barış geçici, savaş daimi bir durum olmalıdır.
 • Barış daha çok mazlumlar için gereklidir.
 • Savaş ile asla barış ortamı sağlanamaz.
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün din ile ilgili görüşlerinden biri değildir?

 • Din milletimizi bir arada tutan önemli bir unsurdur.
 • Din doğru anlaşılıp doğru bir şekilde anlatılmalıdır.
 • Din bilginleri ilmi yeterliliğe sahip olmalıdır.
 • Din eğitimi medreselerde verilmelidir.
SORU 7

Tevhi-i Tedrisat Kanunu’nun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Din eğitimini kaldırmak
 • Eğitim ve öğretimde birliği sağlamak
 • Azınlıkların eğitim haklarını engellemek
 • Medreselerin modernizasyonunu sağlamak
SORU 8

Hz Adem (as)’ den Hz. Muhammed (sav.)’e kadar gönderilen peygamberlerin insanlara öğrettikleri inanca ne ad verilir?

 • Teslis
 • Tebliğ
 • Tevhit
 • Tevekkül
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Hint dinlerindendir?

 • Sihizm
 • Yahudilik
 • Hristiyanlık
 • Konfüçyanizm
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Davud’un oğludur?

 • Hz. Musa
 • Hz. Harun
 • Hz. Üzeyr
 • Hz. Süleyman
SORU 11

• İbadet esnasında Kudüs’e dönülür.
• Mabetlerde kadınlar ayinlere katılamazlar.
• İbadet sırasında erkekler başlarına kipa alırlar.
Verilen bilgiler aşağıdaki dinlerden hangisiyle ilgilidir?

 • Budizm
 • Hinduizm
 • Yahudilik
 • Hristiyanlık
SORU 12

Aşagıdaki kavramlardan hangisi Hristiyanlıktaki dini bir töreni ifade eder?

 • Teslis
 • Vaftiz
 • Katedral
 • Kutsal Ruh
SORU 13

İslamiyet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • İslam dininde kişi yaptıklarından sorumludur.
 • Kitaplara iman Kur’an’a inanmaktan ibarettir.
 • Sadaka vermek sadece zenginlere yüklenen bir görevdir.
 • İbadetler Allah rızası dışında bir maksat içinde yapılabilir.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Kast sistemindeki “din adamları” sınıfını ifade etmektedir?

 • Brahmanlar
 • Kşatriyalar
 • Vaisyalar
 • Sudralar
SORU 15

Budizm’deki kavramlar ve anlamları ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

 • Tripitaka – Kutsal mekânlar
 • Nirvana – Manevi bir makam
 • Dhamma – Buda’nın lakabı
 • Buda – Rahipler teşkilatı
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin ortak özelliğidir?

 • Çok tanrı inancına sahiptirler.
 • Kutsal metinlere bağlılık önemlidir.
 • Belli bir inanç sistemine rastlanmaz.
 • Belirli bir kabile ve kültüre ait dinlerdir.
SORU 17

Aşağıdaki bilgilerden hangisi İslam’a göre yanlıştır?

 • Ahiret gibi dünya hayatı da ebedidir.
 • Tenasüh inancının İslam’da yeri yoktur
 • Gözle görülmeyen varlıklar yok sayılamaz.
 • Peygamberler de insani özelliklere sahiptir.
SORU R
SORU 18

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi dünya Müslümanlarının birlik ve beraberliğini daha çok sembolize eder?

 • Namaz
 • Zekât
 • Oruç
 • Hac
SORU 19

Kurban Bayramı hangi ayda yer almaktadır?

 • Rebiulevvel
 • Ramazan
 • Zilhicce
 • Şevval
SORU 20

Aşağıdaki ayetlerden hangisi “dinler arası ilişkiler” ile ilgilidir?

 • “Sizin dininiz size benim dinimde banadır.”(Kâfirun suresi,6. ayet)
 • “Göğü Allah yükseltti ve dengeyi O koydu. Sakın dengeyi bozmayın.”(Rahman suresi,7-8.ayetler)
 • “Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın… ”(Münâfikûn suresi,9.ayet)
 • “Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir nefretle karşılanır.”( Saf suresi,3.ayet)
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DDCBADBCADCBAABBADCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 8 Online Test 8

Açık lise Test çöz 2016 Din Kültürü 8 testimiz 19 - 20 mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Din Kültürü 8 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Din Kültürü 8 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Din Kültürü 8 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 19 - 20 mart 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü 8 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 8 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Din Kültürü 8 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü 8 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü 8 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü 8 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Din Kültürü 8 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 19 - 20 mart 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Din Kültürü 8 dersi için geçme notu nedir ?

Din Kültürü 8 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü 8 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Din Kültürü 8 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Din Kültürü 8 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 8 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Din Kültürü 8 2016 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Din Kültürü 8 soruları toplamda 8 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 8 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Din Kültürü 8 testinin başarı yüzdesi %56. Sınava katılan 8 öğrenci arasından sadece 5 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 22.58 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Din Kültürü 8 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Din Kültürü 8 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?