Fıkıh 1 – Test 8 2016-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin tanımıdır?

 • Peygamber Efendimizin söz, fiil ve takrirleridir.
 • Kişinin günlük hayatında faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesidir.
 • İslam inanç esaslarını savunmayı hedef alan bir ilimdir
 • Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinin ne anlama geldiğinin yorumlanmasıdır.
SORU 2

İnsanın yaratıcısına, kendisine ve diğer insanlara karşı hak ve sorumluluklarını bilmesidir.
Verilen ifade fıkıh ilminin hangi yönüyle ilgilidir?

 • Amaç
 • Yöntem
 • Tanım
 • Kapsam
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi “Muamelât” konuları içerisinde yer almaz?

 • Borçlar
 • Evlenme
 • Alım-Satım işleri
 • Kira ve sözleşme
SORU 4

Fıkhın varlığı, belli kuralların, bazı genel ilkelerin ve de bu ilkelerin çıkarıldığı ve dayandırıldığı kaynakların varlığını da gerekli kılar. Çünkü her şeyden önce dinî bir meselede hüküm vermenin rastgele olması düşünülemez.
Bu parçada aşağıdaki ilişkilerden hangisi anlatılmıştır?

 • İnsan – Evren
 • İnsan – Toplum
 • Fıkıh – Tefsir
 • Fıkıh – Fıkıh usulü
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin temel ilkeleri arasında yer almaz?

 • Haramlarda genişlik
 • Mükellefiyette kolaylık
 • Hükümlerde tedricilik
 • Kamu yararının gözetilmesi
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi içtihada bir örnek değildir?

 • Müellefe-i kuluba zekâttan pay verilmemesi
 • Fethedilen topraklardan vergi alınması
 • Kur’an’ın Mushaf haline getirilmesi
 • İçki ve kumarın yasaklanması
SORU 7

• Dini metinlerdeki bazı ifadelerin farklı yorumlanmaya imkân verecek tarzda olması
• Hz. Peygamberin vefatından sonra ortaya çıkan siyasi ve ilmi nitelikli görüş ayrılıkları
• İslam devletinin sınırlarının genişlemesi ve İslam ile tanışan yeni milletlerin yeni sorunlarla gelmiş olması
Bu sebepler aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?

 • Mezheplerin ortaya çıkmasına
 • Dini ilimlere yönelişin azalmasına
 • Kur’an’ın kitap haline getirilmesine
 • Müslümanlar arası birliğin artmasına
SORU 8

Sahabe Döneminin en tanınmış fıkıh alimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilal-i Habeşi
 • Halit b.Velit
 • İbni Mesud
 • Selman-ı Farisi
SORU 9

• Akla ve rey’e büyük önem vermişlerdir.
• İstihsan yöntemi bu mezheple özdeşleşmiştir.
• Sahih olmayan hadisler yerine içtihada başvurmuşlardır.
Bu usuller aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?

 • Hanefilik
 • Malikilik
 • Şafiilik
 • Hanbelilik
SORU 10

Aşağıdaki mezheplerden hangisi hüküm verirken Kıyas ve İcma’ı delil olarak kabul etmez?

 • Malikilik
 • Hanefilik
 • Caferilik
 • Hanbelilik
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi mükellefiyetin şartlarından biri değildir?

 • Akıllı olmak
 • Erkek olmak
 • Müslüman olmak
 • Ergenlik çağına girmiş olmak
SORU 12

Kişi tam vücup ehliyetine ne zaman sahip olur?

 • Doğumu ile
 • Cenin haline gelmesi ile
 • Ergenliğe ulaşması ile
 • Müslüman olması ile
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi semavi arızalardandır?

 • Savurganlık
 • Sarhoşluk
 • Unutkanlık
 • Cehalet
SORU 14

ablodaki namazlar ile hükümler eşleştirildiğinde hangi hüküm dışarıda kalır?

 • Vacip
 • Sünnet
 • Farz-ı Ayn
 • Farz-ı Kifaye
SORU 15

Şari’in, mükellefi yapıp yapmamakta özgür bıraktığı ve günah ya da sevap olarak değerlendirilmeyen fillere ne denir?

 • Farz
 • Mübah
 • Mekruh
 • Müstehap
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi fıkhî hükümlerin aslî kaynaklarından biridir?

 • Seddi Zeraî
 • İstihsan
 • İstihsab
 • İcma
SORU 17

Dini anlamak ve onu günlük hayata uygulayabilmek için Kitap ve sünnetten Allah’ın rızasına uygun olarak hükümler çıkartmaya ne denir?

 • Sedd-i zeraî
 • Ehliyet
 • İstişare
 • İçtihat
SORU R
SORU 18

“Gücünüzün yeteceği işleri yapınız, vallahi siz yorulmadıkça Allah yorulmaz.”
Bu hadis fıkhın temel ilkelerinden hangisine vurgu yapmaktadır?

 • Adaletin gözetilmesi
 • Hükümlerde tedricilik
 • Mükellefiyette kolaylık
 • Kamu yararının gözetilmesi
SORU 19

Aşağıdaki eserlerden hangisi İmam Şafii’ye aittir?

 • El-Muvatta
 • El-Müsned
 • El-Mu’cem
 • El-Umm
SORU 20

“Müçtehit, içtihat ederek bir hüküm verdiğinde verdiği hüküm doğru ise iki sevap alır, hatalı ise bir sevap alır.”
Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmemiştir?

 • Araştırma
 • İnceleme
 • Taassup
 • İstişare
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BABDADACACBACABDDCDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Fıkıh 1 Online Test 8

Açık lise Test çöz 2016 Fıkıh 1 testimiz 19 - 20 mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Fıkıh 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Fıkıh 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Fıkıh 1 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 19 - 20 mart 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Fıkıh 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Fıkıh 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Fıkıh 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fıkıh 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fıkıh 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fıkıh 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Fıkıh 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 19 - 20 mart 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Fıkıh 1 dersi için geçme notu nedir ?

Fıkıh 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fıkıh 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Fıkıh 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Fıkıh 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Fıkıh 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Fıkıh 1 2016 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Fıkıh 1 soruları toplamda 10 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Fıkıh 1 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Fıkıh 1 testinin başarı yüzdesi %63. Sınava katılan 10 öğrenci arasından sadece 7 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 16.01 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Fıkıh 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Fıkıh 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?