Fıkıh 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Elbiseni temiz tut, her türlü pislikten uzak dur.”
(Müddessir suresi, 4-5. ayetler)
Bu ayet aşağıdaki konulardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

 • Tevekkül
 • Taharet
 • Ukûbat
 • Muâmelât
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?

 • Yellenmek
 • Uyumak
 • Bayılmak
 • Ağlamak
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi namazın hazırlık şartlarından biri değildir?

 • Vakit
 • Niyet
 • Kıyam
 • Setr-i avret
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kerahet vakitlerinden biri değildir?

 • Güneş battıktan sonra yaklaşık 45 dakikalık süre
 • Güneş doğduktan sonra yaklaşık 45 dakikalık süre
 • Güneş tam tepe noktasında iken başlayıp, batıya meyledene kadarki süre
 • Güneş’in batışından yaklaşık 45 dakika önce başlayıp batana kadar ki süre
Soru 5

Aşağıdaki durumlardan hangisi namazı bozmaz?

 • Namazın farzlarından birini terk etmek
 • Namazdayken konuşmak veya gülmek
 • Kıyamda sübhaneke duasını okumayı unutmak
 • Ayetleri, anlamı bozacak şekilde okumak
REKLAM
Soru 6

Hanefi mezhebine göre aşağıdaki namazlardan hangisi vaciptir?

 • Vitir namazı
 • Cuma namazı
 • Cenaze namazı
 • Teheccüd namazı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ramazan ayına özgü bir ibadet değildir?

 • Fitre
 • İtikaf
 • Umre
 • Teravih
Soru 8

Tabloda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 9

“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında yüz dane olmak üzere, yedi başak veren bir danenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah’ın lütfu geniştir, o bilendir.”
(Bakara suresi, 261. ayet)
Bu ayette zekâtın hangi yönüne vurgu yapılmıştır?

 • Malı temizlediği
 • Günahlardan arındırdığı
 • Malı bereketlendirdiği
 • Fakire verilmesi gerektiği
Soru 10

Zekât verecek kişinin aşağıdaki şartlardan hangisini taşıması gerekmez?

 • Hür olması
 • Mukim olması
 • Dinen zengin olması
 • Ergenlik çağına gelmiş olması
Soru 11

“İnsan ölünce üç ameli dışında bütün amellerinin sevabı kesilir; kesintisiz iyilik, kendisinden faydalanılan ilim ve arkasından dua eden hayırlı evlat.”
Bu hadis aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

 • Zekât
 • İtikaf
 • Sadaka-i Fıtr
 • Sadaka-i cariye
Soru 12

Toprak ürünlerinden alınan zekât miktarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • 1/10
 • 1/20
 • 1/30
 • 1/40
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ihram yasakları arasında yer almaz?

 • Güzel koku sürmek
 • Tırnakları kesmek
 • Bitkileri koparmak
 • Banyo yapmak
REKLAM
Soru 14

• Kâbe’nin etrafında dönülerek yapılır.
• Haccın farzları arasında yer alır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sa’y
 • Tavaf
 • Vakfe
 • Şeytan taşlama
Soru 15

I. Ziyaret tavafı
II. Kudüm tavafı
III. Veda tavafı
Verilen tavaf çeşitlerinden hangisini/hangilerini hac’da yapmak farzdır?

 • Sadece I
 • Sadece II
 • II ve III
 • I ve III
Soru 16

Kâbe’ye ve Harem bölgesine hediye olarak kesilen kurban çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Adak
 • Akika
 • Hedy
 • Şükür
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi umrenin şartlarından biri değildir?

 • İhram
 • Tavaf
 • Vakfe
 • Sa’y
Soru 18

Cemaatle kılınması zorunlu olan namaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vitir namazı
 • Cuma namazı
 • Terâvih namazı
 • Beş vakit namaz
Soru 19

“Sen öğüt ver. Çünkü sen sadece bir uyarıcısın. Onlara zor kullanacak değilsin.”
(Ğâşiye suresi, 21-22. Ayetler)
Bu ayetler temel hak ve hürriyetlerden hangisine yöneliktir?

 • Yaşama hakkı
 • Mülkiyet hakkı
 • Neslin korunması
 • İnanç ve ibadet hürriyeti
Soru 20

“Allah emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder…”
(Nisâ suresi, 58. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayette vurgulanan konulardan biridir?

 • İbadet
 • Liyakat
 • Tevekkül
 • Mülkiyet
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCACACBCBDADBACCBDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?