GİRİŞ/KAYIT

Fıkıh 2 – Test 82016-2. Dönem

SORU 1

“Elbiseni temiz tut, her türlü pislikten uzak dur.”
(Müddessir suresi, 4-5. ayetler)
Bu ayet aşağıdaki konulardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

 • A) Tevekkül
 • B) Taharet
 • C) Ukubat
 • D) Muamelat
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?

 • A) Yellenmek
 • B) Uyumak
 • C) Bayılmak
 • D) Ağlamak
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi namazın hazırlık şartlarından biri değildir?

 • A) Vakit
 • B) Niyet
 • C) Kıyam
 • D) Setr-i avret
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi kerahet vakitlerinden biri değildir?

 • A) Güneş battıktan sonra yaklaşık 45 dakikalık süre
 • B) Güneş doğduktan sonra yaklaşık 45 dakikalık süre
 • C) Güneş tam tepe noktasında iken başlayıp, batıya meyledene kadarki süre
 • D) Güneş’in batışından yaklaşık 45 dakika önce başlayıp batana kadar ki süre
SORU 5

Aşağıdaki durumlardan hangisi namazı bozmaz?

 • A) Namazın farzlarından birini terk etmek
 • B) Namazdayken konuşmak veya gülmek
 • C) Kıyamda sübhaneke duasını okumayı unutmak
 • D) Ayetleri, anlamı bozacak şekilde okumak
SORU 6

Hanefi mezhebine göre aşağıdaki namazlardan hangisi vaciptir?

 • A) Vitir namazı
 • B) Cuma namazı
 • C) Cenaze namazı
 • D) Teheccüd namazı
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi ramazan ayına özgü bir ibadet değildir?

 • A) Fitre
 • B) İtikaf
 • C) Umre
 • D) Teravih
SORU 8

Tabloda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 9

“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında yüz dane olmak üzere, yedi başak veren bir danenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah’ın lütfu geniştir, o bilendir.”
(Bakara suresi, 261. ayet)
Bu ayette zekâtın hangi yönüne vurgu yapılmıştır?

 • A) Malı temizlediği
 • B) Günahlardan arındırdığı
 • C) Malı bereketlendirdiği
 • D) Fakire verilmesi gerektiği
SORU 10

Zekât verecek kişinin aşağıdaki şartlardan hangisini taşıması gerekmez?

 • A) Hür olması
 • B) Mukim olması
 • C) Dinen zengin olması
 • D) Ergenlik çağına gelmiş olması
SORU 11

“İnsan ölünce üç ameli dışında bütün amellerinin sevabı kesilir; kesintisiz iyilik, kendisinden faydalanılan ilim ve arkasından dua eden hayırlı evlat.”
Bu hadis aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

 • A) Zekat
 • B) İtikaf
 • C) Sadaka-i Fıtr
 • D) Sadaka-i cariye
SORU 12

Toprak ürünlerinden alınan zekât miktarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) 1/10
 • B) 1/20
 • C) 1/30
 • D) 1/40
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi ihram yasakları arasında yer almaz?

 • A) Güzel koku sürmek
 • B) Tırnakları kesmek
 • C) Bitkileri koparmak
 • D) Banyo yapmak
SORU 14

• Kâbe’nin etrafında dönülerek yapılır.
• Haccın farzları arasında yer alır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sa’y
 • B) Tavaf
 • C) Vakfe
 • D) Şeytan taşlama
SORU 15

I. Ziyaret tavafı
II. Kudüm tavafı
III. Veda tavafı
Verilen tavaf çeşitlerinden hangisini/hangilerini hac’da yapmak farzdır?

 • A) Sadece I
 • B) Sadece II
 • C) II ve III
 • D) I ve III
SORU 16

Kâbe’ye ve Harem bölgesine hediye olarak kesilen kurban çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Adak
 • B) Akika
 • C) Hedy
 • D) Şükür
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi umrenin şartlarından biri değildir?

 • A) İhram
 • B) Tavaf
 • C) Vakfe
 • D) Sa’y
SORU 18

Cemaatle kılınması zorunlu olan namaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Vitir namazı
 • B) Cuma namazı
 • C) Teravih namazı
 • D) Beş vakit namaz
SORU 19

“Sen öğüt ver. Çünkü sen sadece bir uyarıcısın. Onlara zor kullanacak değilsin.”
(Ğâşiye suresi, 21-22. Ayetler)
Bu ayetler temel hak ve hürriyetlerden hangisine yöneliktir?

 • A) Yaşama hakkı
 • B) Mülkiyet hakkı
 • C) Neslin korunması
 • D) İnanç ve ibadet hürriyeti
SORU 20

“Allah emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder…”
(Nisâ suresi, 58. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayette vurgulanan konulardan biridir?

 • A) İbadet
 • B) Liyakat
 • C) Tevekkül
 • D) Mülkiyet
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCACACBCBDADBACCBDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?