GİRİŞ/KAYIT

Fizik 1 – Test 82016-2. Dönem

SORU 1

Işıkla ilgili olaylar ve ışığın madde ile etkileşimi fizik biliminin hangi alt alanı ile ilgilidir?

 • A) Isı
 • B) Hareket
 • C) Optik
 • D) Dalgalar
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi nicel bir veridir?

 • A) Hafta sonu evlerde temizlik yapılır.
 • B) Öğrencilerin yarıyıl tatili bitti.
 • C) Antalya yazın çok sıcak olur.
 • D) Isparta’dan Ankara’ya otobüs ile 7 saatte gidilir.
SORU 3

Temel büyüklükler ile ilgili verilen ölçme araçları aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleşmiştir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi vektörel büyüklüktür?

 • A) Suyun özkütlesi 1 g/cm3’tür.
 • B) Emel masayı sola doğru 20 N’luk kuvvet ile çekiyor.
 • C) Laboratuvardaki cam bardağın hacmi 250 cm3’tür.
 • D) Sınıftaki en zayıf öğrenci 34 kg’dır.
SORU 5

Emel mutfakta yapacağı kurabiye için 200 mL sıvı yağ kullanmalıdır.
Buna göre aşağıdaki hangi cam kabı kullanırsa 200 mL yağı en doğru ölçer?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 6

3 ton toz şeker kaç miligram (mg) toz şeker eder?

 • A) 3.109
 • B) 3.106
 • C) 3.1012
 • D) 3.103
SORU 7

Bir kenarı 4 cm olan küp şeklindeki K cisminin kütlesi 6,4 gram olduğuna göre K’nın özkütlesi kaç g/cm3’tür?

 • A) 4
 • B) 0,3
 • C) 0,1
 • D) 2
SORU 8

Bir K cismi şekil I’deki gibi konulduğunda dayanıklılığı 4D oluyor.
Buna göre cisim şekil II’deki gibi konulduğunda dayanıklılığı kaç D olur?

 • A) 3
 • B) 8
 • C) 9
 • D) 12
SORU 9

Şekildeki su damlasının musluğun ağzındaki görüntüsü akışkanların hangi etkileşim olayları ile ilgilidir?

 • A) Kohezyon – Kohezyon
 • B) Adezyon – Kohezyon
 • C) Yüzey gerilimi – Adezyon
 • D) Kılcallık – Kılcallık
SORU 10

Maddenin katı, sıvı, gaz ve plazma halleri için aşağıdaki hangi eşleştirme yanlış verilmiştir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 11

Çevremizdeki hareketler, öteleme, dönme ve titreşim olarak sınıflandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi öteleme hareketine örnek verilebilir?

 • A) Kaydıraktan kayan çocuk
 • B) Sarkacın salınımı
 • C) Uçan arının kanatlarının hareketi
 • D) Vantilatör pervanesinin hareketi
SORU 12

Ömer evi ile okul arasında şekildeki yolu izleyip aynı yoldan eve dönüyor.
Buna göre Ömer’in yer değiştirmesi kaç metredir?

 • A) 320
 • B) 160
 • C) 40
 • D) 0
SORU 13

Yarıçapı 400 m olan çembersel yarış pistinin K noktasından L noktasına gelen araç kaç metre yol almıştır? (π = 3)

 • A) 2400
 • B) 1200
 • C) 800
 • D) 600
SORU 14

Hız – zaman grafiği verilen hareketlinin ivme – zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 15

Arabasıyla 90 km’lik yolu 1 saatte giden sürücünün hızı kaç km/saat’tir?

 • A) 100
 • B) 90
 • C) 120
 • D) 140
SORU 16

Ağırlığı 20 N olan taş yatay zeminde dinamometre ile çekiliyor ve dinamometre 1,6 N gösterdiğinde taş harekete geçiyor.
Buna göre taşla zemin arasındaki sürtünme kuveti kaç Newton’dur?

 • A) 3,2
 • B) 1,6
 • C) 18,4
 • D) 21,6
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi skaler bir büyüklüktür?

 • A) kuvvet
 • B) İvme
 • C) Zaman
 • D) Hız
SORU 18

90 m/s sabit hızla giden arabadaki sürücü frene basarak hızını 20 saniyede 40 m/s’ye düşürüyor.
Buna göre arabanın ivmesi kaç m/s2’dir?

 • A) 4
 • B) 3,5
 • C) 2,5
 • D) 2
SORU 19

Şekildeki cisme 60 N’luk kuvvet uygulandığında / 3m/s2’lik ivme ile hareket ediyor.
Buna göre cismin kütlesi kaç kilogramdır? (Sürtünme yok)

 • A) 180
 • B) 90
 • C) 40
 • D) 20
SORU 20

I. Demiryolunda hızlanan tren
II. Kırmızı ışığı görünce yavaşlayan otomobil
III. Düz bir yolda sabit hızla giden kamyon
Araçların hangileri ivmeli hareket yapmıştır?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) Yalnız III
 • D) Yalnız I
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDCBDACABBADBABBCCDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler