Fizik 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Işıkla ilgili olaylar ve ışığın madde ile etkileşimi fizik biliminin hangi alt alanı ile ilgilidir?

 • Isı
 • Hareket
 • Optik
 • Dalgalar
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi nicel bir veridir?

 • Hafta sonu evlerde temizlik yapılır.
 • Öğrencilerin yarıyıl tatili bitti.
 • Antalya yazın çok sıcak olur.
 • Isparta’dan Ankara’ya otobüs ile 7 saatte gidilir.
Soru 3

Temel büyüklükler ile ilgili verilen ölçme araçları aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleşmiştir?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi vektörel büyüklüktür?

 • Suyun özkütlesi 1 g/cm3’tür.
 • Emel masayı sola doğru 20 N’luk kuvvet ile çekiyor.
 • Laboratuvardaki cam bardağın hacmi 250 cm3’tür.
 • Sınıftaki en zayıf öğrenci 34 kg’dır.
Soru 5

Emel mutfakta yapacağı kurabiye için 200 mL sıvı yağ kullanmalıdır.
Buna göre aşağıdaki hangi cam kabı kullanırsa 200 mL yağı en doğru ölçer?

REKLAM
Soru 6

3 ton toz şeker kaç miligram (mg) toz şeker eder?

 • 3.109
 • 3.106
 • 3.1012
 • 3.103
Soru 7

Bir kenarı 4 cm olan küp şeklindeki K cisminin kütlesi 6,4 gram olduğuna göre K’nın özkütlesi kaç g/cm3’tür?

 • 4
 • 0,3
 • 0,1
 • 2
Soru 8

Bir K cismi şekil I’deki gibi konulduğunda dayanıklılığı 4D oluyor.
Buna göre cisim şekil II’deki gibi konulduğunda dayanıklılığı kaç D olur?

 • 3
 • 8
 • 9
 • 12
Soru 9

Şekildeki su damlasının musluğun ağzındaki görüntüsü akışkanların hangi etkileşim olayları ile ilgilidir?

 • Kohezyon – Kohezyon
 • Adezyon – Kohezyon
 • Yüzey gerilimi – Adezyon
 • Kılcallık – Kılcallık
Soru 10

Maddenin katı, sıvı, gaz ve plazma halleri için aşağıdaki hangi eşleştirme yanlış verilmiştir?

Soru 11

Çevremizdeki hareketler, öteleme, dönme ve titreşim olarak sınıflandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi öteleme hareketine örnek verilebilir?

 • Kaydıraktan kayan çocuk
 • Sarkacın salınımı
 • Uçan arının kanatlarının hareketi
 • Vantilatör pervanesinin hareketi
Soru 12

Ömer evi ile okul arasında şekildeki yolu izleyip aynı yoldan eve dönüyor.
Buna göre Ömer’in yer değiştirmesi kaç metredir?

 • 320
 • 160
 • 40
 • 0
Soru 13

Yarıçapı 400 m olan çembersel yarış pistinin K noktasından L noktasına gelen araç kaç metre yol almıştır? (π = 3)

 • 2400
 • 1200
 • 800
 • 600
REKLAM
Soru 14

Hız – zaman grafiği verilen hareketlinin ivme – zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15

Arabasıyla 90 km’lik yolu 1 saatte giden sürücünün hızı kaç km/saat’tir?

 • 100
 • 90
 • 120
 • 140
Soru 16

Ağırlığı 20 N olan taş yatay zeminde dinamometre ile çekiliyor ve dinamometre 1,6 N gösterdiğinde taş harekete geçiyor.
Buna göre taşla zemin arasındaki sürtünme kuveti kaç Newton’dur?

 • 3,2
 • 1,6
 • 18,4
 • 21,6
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi skaler bir büyüklüktür?

 • kuvvet
 • İvme
 • Zaman
 • Hız
Soru 18

90 m/s sabit hızla giden arabadaki sürücü frene basarak hızını 20 saniyede 40 m/s’ye düşürüyor.
Buna göre arabanın ivmesi kaç m/s2’dir?

 • 4
 • 3,5
 • 2,5
 • 2
Soru 19

Şekildeki cisme 60 N’luk kuvvet uygulandığında / 3m/s2’lik ivme ile hareket ediyor.
Buna göre cismin kütlesi kaç kilogramdır? (Sürtünme yok)

 • 180
 • 90
 • 40
 • 20
Soru 20

I. Demiryolunda hızlanan tren
II. Kırmızı ışığı görünce yavaşlayan otomobil
III. Düz bir yolda sabit hızla giden kamyon
Araçların hangileri ivmeli hareket yapmıştır?

 • I ve II
 • II ve III
 • Yalnız III
 • Yalnız I
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDCBDACABBADBABBCCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?