Fizik 3 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvetin büyüklüğüne fizikte ne ad verilir?

 • Hız
 • İvme
 • Basınç
 • Güç
Soru 2

Şekildeki cisimlerin ağırlıkları eşittir.
Buna göre cisimlerin zemine uyguladıkları basınç kuvvetlerinin ( FK,FL,FM,FN ) büyüklükleri arasındaki sıralama hangisidir?

 • FK > FL > FM > FN
 • FL > FM > FN > FK
 • FN = FK > FL > FM
 • FK = FL = FM = FN
Soru 3

Yüzey alanları 2S ve 6S olan K prizmasının şekil I’deki yatay düzleme yaptığı basınç P1 , şekil II’deki yatay düzleme yaptığı basınç P2 ise P2/P1 oranı kaçtır?

 • 3
 • 6
 • 12
 • 18
Soru 4

Aşağıdaki olayların hangisinde uygulanan basıncın küçülmesi günlük yaşamı kolaylaştırır?

 • Çekiç ile çivi çakılması
 • Bıçak ile ekmek kesilmesi
 • Traktörlerin arka tekerlerinin geniş yapılması
 • İğne ile dikiş dikilmesi
Soru 5

Yüzme havuzundaki suyun yüzeyinden 1 metre aşağıdaki su basıncı kaç pascaldır?
( dsu = 1000kg/m3 , g = 10N/kg)

 • 10
 • 103
 • 104
 • 105
REKLAM
Soru 6

Açık hava basıncını ölçmeye yarayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Manometre
 • Barometre
 • Altimetre
 • Batimetre
Soru 7

Açık hava basıncının 76 cm-Hg olduğu bir yerde şekildeki boruda civa yüksekliği 12 cm’dir.m
Buna göre borudaki gaz basıncı kaç cm-Hg’dir?

 • 76
 • 72
 • 64
 • 38
Soru 8

Ağırlıkları eşit K, L, M cisimleri şekildeki gibi sıvı içinde dengededir.
Buna göre cisimlere etkileyen kaldırma kuvvetleri ( FK,FL,FM ) arasındaki büyüklük ilişkisi nedir?

 • FK = FL = FM
 • FK > FL > FM
 • FM > FL > FK
 • FK = FL > FM
Soru 9

Elektrik yüklerinin kaynağı olan atomlarla ilgili;
I. Proton, nötron ve elektron olan üç temel parçacıktan oluşur.
II. Proton ve nötronlar atomun çekirdeğinde yer alır.
III. Elektronlar atom çekirdeğinin çevresinde belirli yörüngelerde dolanırlar.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 10

Şekildeki + yüklü çubuk yalıtkan ayaklar üzerinde duran yüksüz K küresine dokundurulursa iletken küre nasıl yüklenir?

Soru 11

İletken ve yalıtkan maddeler hangi tabloda doğru verilmiştir?

Soru 12

Yükleri +4q ve +6q olan K, L küreleri birbirlerine dokundurulup ayrılırsa kürelerin son yükleri kaç q olur?
K <----> L

 • 2q <----> 5q
 • 5q <----> 5q
 • 6q <----> 4q
 • 6q <----> 6q
Soru 13

Aralarındaki uzaklık 3 m olan q1 = 10-4C ve q2 = 2.10-4C’luk yüklü cisimlerin birbirlerine uyguladıkları kuvvetin büyüklüğü kaç N’dur?

 • 20
 • 30
 • 60
 • 270
REKLAM
Soru 14

Pozitif noktasal iki yükün elektriksel alan çizgilerinin yönü aşağıdakilerden hangisidir?
(Yükler birbiriyle etkileşmemektedir.)

Soru 15

Elektrik enerjisinin ısıya dönüşümünü sağlayan fırın, su ısıtıcısı veya elektrikli sobalarda özdirençleri verilen eşit kalınlık ve eşit kesit alanlı tellerden hangisi kullanıldığında ısınma hızı daha hızlı olur?
(Dirençlerden eşit akım geçmektedir.)
Tel (Madde) <-----> Öz direnç (Ω.m)

 • Gümüş <-----> 1,6 .10-8
 • Bakır <-----> 1,7 . 10-8
 • Tungsten <-----> 5,6 . 10-8
 • Altın <-----> 2,4 . 10-8
Soru 16

Direnci 55Ω olan ütünün bağlı olduğu prizin gerilimi 220 volt ise ütüden geçen akım kaç amperdir?

 • 12
 • 10
 • 6
 • 4
Soru 17

Şekildeki devrede K - L arası eşdeğer direnç kaç Ω’dur?

 • 16
 • 12
 • 18
 • 21
Soru 18

Şekildeki devre parçasından i elektrik akımı geçerken 2Ω’luk dirençle harcanan güç 72 watt oluyor.
Buna göre R2 = 3Ω’luk direncin uçları arasındaki potansiyel farkı kaç volttur??

 • 36
 • 24
 • 18
 • 7
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisinde elektromıknatıs kullanılmaz?

 • Dinamometre
 • Hoparlör
 • Manyetik vinçler
 • Televizyon
Soru 20

Ferromanyetik maddelerle ilgili;
I. Bağıl manyetik geçirgenliği 1’den çok büyük olan maddelerdir.
II. Demir, nikel kobalt oda sıcaklığında ferromanyetik maddedir.
III. Ferromanyetik maddeler doğal mıknatıs elektrik motoru ve jeneratör yapımında kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız III
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I, II ve III
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDACCBCADBBBABCDBCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?