Fizik 4 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Periyodik dalga üreten bir kaynak saniyede 8 dalga üretiyorsa kaynağın frekansı (f) ve periyodu (T) aşağıdakilerden hangisidir?
Frekans(Hz) <-----> Periyot (s)

 • 8 <-----> 4
 • 4 <-----> 8
 • 1/8 <-----> 4
 • 8 <-----> 1/8
Soru 2

Periyodik bir dalga kaynağı 4 saniyede 40 tam dalga üretmektedir.
Dalgaların yayılma hızı 25 cm/s olduğuna göre dalga boyu kaç metredir?

 • 1,2 .10-2
 • 2,5 .10-2
 • 5 .10-2
 • 4,5 .10-2
Soru 3

Sarmal bir yayda oluşturulan dalgaların hızları ile ilgili;
I. Yayı geren kuvvetin büyüklüğünü arttırmak dalganın hızını arttırır.
II. Dalga oluşturulan ortamın fiziksel özellikleri değiştirilmeden dalganın genliğinin değiştirilmesi yayılma hızını değiştirmez.
III. Hafif yay kullanılması dalgaların yayılma hızını arttırır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi mekanik dalgalara örnek değildir?

 • Radyo dalgaları
 • Su dalgaları
 • Yay dalgaları
 • Ses dalgaları
Soru 5

Dalga boyları 10-3 m’ye kadar olan ve sıcak cisimler tarafından üretilen dalgalara ne ad verilir?

 • Görünür ışık dalgaları
 • Mikro dalgalar
 • Kızılötesi dalgalar
 • Morötesi dalgalar
REKLAM
Soru 6

Şekildeki kalın yaydan ince yaya gönderilen atmanın yansıma ve iletilmesi aşağıdakilerden hangisi gibidir?

Soru 7

Şekildeki dairesel dalga düzlem engele çarpınca nasıl yansır?

Soru 8

Su dalgaları ile ilgili;
I. Su dalgaları derin ortamda sığ ortama göre daha hızlı ilerler.
II. Su dalgalarının dalga boyu derin ortamda sığ ortama göre daha büyüktür.
III. Su dalgalarının frekansı dalga kaynağının frekansına bağlı değildir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 9

Ses dalgaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Ses mekanik bir dalgadır.
 • Ses dalgalarının yayılma hızı katı maddeler içinde sıvılardakinden büyüktür.
 • Ses dalgasının yayılma hızı yayıldığı ortamın sıcaklığına bağlı değildir.
 • Ses dalgası enerji taşır.
Soru 10

Deprem sonucu oluşan yer hareketlerini süreki kaydeden düzeneklere ne ad verilir?

 • Sismoloji
 • Sismograf
 • Kriptoloji
 • Kaligraf
Soru 11

Bir kaynağın birim zamanda yaydığı ışık enerjisi aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

 • Güç
 • Işık akısı
 • Aydınlanma şiddeti
 • Işık şiddeti
Soru 12

Kenar uzunlukları a, 3a, 8a olan K, L, M küplerinin merkezlerinde özdeş ve ışık şiddetleri I olan kaynaklar bulunmaktadır.
Buna göre küplerin ışık akılarının ΦKLM büyüklük ilişkisi nedir?

 • ΦM > ΦL > ΦK
 • ΦK = ΦL = ΦM
 • ΦK > ΦL > ΦM
 • ΦL > ΦK > ΦM
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi saydam olmayan bir cisimdir?

 • Bakır
 • Su
 • Hava
 • Cam
REKLAM
Soru 14

Düzlem aynaya gelen I ışınının yansıdıktan sonraki görünümü şekildeki gibidir.
Buna göre I ışının gelme açısı kaç derecedir?

 • 120
 • 90
 • 60
 • 45
Soru 15

Bir cismin düzlem aynadaki görüntüsüne olan uzaklığı 120 cm ise görüntü ile ayna arasındaki uzaklık kaç santimetredir?

 • 60
 • 90
 • 120
 • 180
Soru 16

Düzlem ayna K L Düzlem ayna önüne konulan KL cisminin görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17

Bir çukur aynanın merkezinden gelen ışın aynada yansıdıktan sonra hangi yolu izler?

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ışığın ana renklerini oluşturur?

 • Yeşil ışık + Yeşil ışık + Kırmızı ışık
 • Mavi ışık + Sarı ışık + Yeşil ışık
 • Kırmızı ışık + Yeşil ışık + Mavi ışık
 • Kırmızı ışık + Sarı ışık + Mavi ışık
Soru 19

Güneş ışığı altında kırmızı görünen kazak mavi ışık altında hangi renkte görünür?

 • Siyah
 • Kırmızı
 • Mavi
 • Sarı
Soru 20

İnce kenarlı bir mercekte sonsuzdaki bir cismin görüntüsüyle ilgili;
I. Odakta olur.
II. Gerçektir.
III. Noktasaldır.
Yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBDABBCBCBDBADACBCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?