Kimya 3 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

HNO3(suda) → H+(suda) + NO-3(suda)
Sudaki iyonlaşma denklemi yukarıdaki gibi olan HNO3 ’ün sulu çözeltisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • 25°C ’de pH değeri 7’den küçüktür.
 • Turnusol kağıdını kırmızıya çevirir.
 • Elde kayganlık hissi uyandırır.
 • Elektrik akımını iletir.
Soru 2

Aşağıdaki tepkimelerde su ile etkileşen türlerden hangisi bazik özellik gösterir?

 • CO2 + H2O ↔ HCO-3 + H+
 • SO2 + H2O ↔ HSO-3 + H+
 • NH4Br + H2O ↔ NH3 + Br- + H3O+
 • NaCN + H2O ↔ HCN + Na+ + OH-
Soru 3

Bazı sulu çözeltilere ait pH değerleri aşağıdaki gibidir.
• pH = 0
• pH = 5
• pH = 9
• pH = 14
Buna göre bu çözeltilerden kaç tanesi baz çözeltisidir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 4

Aşağıda verilen maddelerdenhangisi ile hazırlanan sulu çözeltideki OH iyon sayısı H+ iyon sayısından fazladır?

 • NH3
 • CH3COOH
 • H2 SO4
 • HCIO4
Soru 5

Asit + Baz → Na2SO4 + 2H2O
Yukarıda verilen tepkimede kullanılan asit ve baz aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Asit <-----> Baz

 • H2S <-----> NaOH
 • H2SO4 <-----> NaOH
 • NaOH <-----> H2SO4
 • NaOH <-----> H2S
REKLAM
Soru 6

Yaygın adı potaskostik olan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • KOH
 • NaOH
 • CaO
 • CaCO3
Soru 7

• Halk arasında karınca asidi olarak bilinir.
• Böcek öldürücü ilaç üretiminde kullanılır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • HF
 • H2 SO4
 • HCI
 • HCOOH
Soru 8

Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi sonucu gaz açığa çıkmaz?

 • Ca + H2SO4
 • Al + HCI →
 • Au + HCI →
 • Zn + HNO3
Soru 9

I. SO2
II. SO3
III. NO2
Yukarıda verilenlerden hangileri asit yağmurlarına sebep olur?
( 7N,8O,16S)

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 10

Aşağıda bazı tuzlara ait yaygın adlar verilmiştir.
Buna göre hangi tuzun yaygın adı yanlış yazılmıştır?
Tuz formülü <-----> Yaygın adı

 • NaCl <-----> Sofra tuzu
 • Na2CO3 <-----> Çamaşır sodası
 • CaSO4 <-----> Sönmüş kireç
 • NH4CI <-----> Nişadır
Soru 11

Aşağıda verilen madde örneklerinden hangisi homojen bir karışımdır?

 • Saf su
 • Kolonya
 • Ayran
 • Duman
Soru 12

• Süspansiyon = Çamurlu su
• Emülsiyon = Zeytinyağı- su
• Aeresol = Sis
• Kolloidal süspansiyon = Süt
Yukarıda verilen heterojen karışım türlerine ait örneklerden kaç tanesi doğrudur?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 13

Yukarıda bazı maddelerin molekül polarlığı verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki madde çiftlerinden hangilerinin birbiri içerisinde iyi çözünmesi beklenir?

 • Su - sıvı yağ
 • Sıvı yağ - metil alkol
 • Su- metil alkol
 • Karbon tetraklorür - su
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki saf suların içerisinde verilen miktarlardaki şekerler tamamen çözünerek çözeltiler hazırlanıyor.
I. 100 g su + 20 g şeker
II. 100 g su + 25 g şeker
III. 100 g su + 18 g şeker
IV. 100 g su + 15 g şeker
Buna göre elde edilen çözeltilerden hangisi daha seyreltiktir?

 • I
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 15

40 gram şekerin 160 gram saf su içerisinde tamamen çözünmesi sonucu hazırlanan çözeltideki şekerin kütlece yüzde derişimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 20
 • 40
 • 60
 • 80
Soru 16

Saf su ile hazırlanan kütlece % 10 ’luk 50 gram tuz çözeltisinde kaç gram çözünmüş tuz bulunur?

 • 1
 • 5
 • 10
 • 20
Soru 17

20 ml etil alkol ve saf su kullanılarak 50 ml bir çözelti hazırlanıyor.
Buna göre elde edilen çözeltideki etil alkolün hacimce yüzdesi kaçtır?

 • 10
 • 20
 • 25
 • 40
Soru 18

Kışın karayollarında buzlanmaya karşı yollara tuzlama çalışmaları yapılır.
Bu çalışmada, yollara dökülen tuzun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Suyun donma noktasını yükseltmek
 • Suyun donma noktasını düşürmek
 • Yoldaki ısı kaybını önlemek
 • Suyun kaynama noktasını düşürmek
Soru 19

Alkol - su gibi homojen sıvı- sıvı karışımları ayırmak için aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisi kullanılır?

 • Ayrımsal damıtma
 • Ayırma hunisi
 • Flotasyon (yüzdürme)
 • Dinlendirme (aktarma)
Soru 20

Ayırma hunisi ile ayrıştırılabilen bir karışımdaki bileşenlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin birbirinden farklı olması gerekir?

 • Mıknatıslanma özelliği
 • Tanecik boyutu
 • Özkütle
 • Bir katıya bağlanma eğilimi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBABADCDCBACDABDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?