GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Mantık 2 – Test 82016-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi sembolik mantığı klasik mantıktan farklı kılan bir özelliktir?

 • A) Günlük dili kullandığı için içeriğin etkisinde olması
 • B) Aristoteles mantığının alanında kalmaya çalışması
 • C) Geçerli çıkarımlara ulaşmayı amaç edinmesi
 • D) Sembolik dil kullanılması
SORU 2

Aşağıdaki önermelerden hangisi basit önermeyi ifade eder?

 • A) p
 • B) Yakını ölen birinin kahkahayla gülmesi
 • C) 121-140
 • D) p^q
SORU 3

Aşağıdaki önermelerin hangisinde koşul eklemi (⇒) kullanılmıştır?

 • A) Tekin ve Mehmet çalışkandır.
 • B) Hava yağmurlu veya karlıdır.
 • C) Ali çalışırsa başarır.
 • D) Ali yaramaz değildir.
SORU 4

“Ayşe ve Hülya kardeştir’’ önermesi kaç yüklemli bir önermedir?

 • A) Birli yüklem
 • B) İkili yüklem
 • C) Üçlü yüklem
 • D) Dörtlü yüklem
SORU 5

Aşağıdaki önermelerden hangisinin tek ana bileşeni vardır?

 • A) Yakını ölen birinin kahkahayla gülmesi
 • B) Zeka testinin standardizasyonu
 • C) p^q
 • D) ~ p ⇒ ~ q
SORU 6

“Bir sporcu zeki ve çevik ise başarılı olur” önermesinin önermeler mantığında sembolleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) pvq⇒r
 • B) p^qvr
 • C) p^q⇒r
 • D) p⇒q⇒r
SORU 7

Hiçbir doğrulayıcı yorumlaması bulunmayan önerme tutarsızdır.
Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisi tutarsızdır?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 8

İki önermenin birbirine denk olması, aynı satırda aynı doğruluk değerlerini almış olmalarını gerektirir.
Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisi denk önermedir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 9

Aşağıdaki önermelerden hangisi geçerlidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 10

Çözümleyici çizelge kurallarına göre p ^ q önermesinin çözümlemesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 11

“Farabi filozoftur.” önermesinin niceleme mantığındaki sembolik ifadesi hangisidir?

 • A) Özdeşim kurmayı
 • B) Fa
 • C) Zeka testinin standardizasyonu
 • D) p ⇒ q
SORU 12

∀ sembolüyle gösterilen tümel niceleyicinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bütün
 • B) Bazı
 • C) Kimi
 • D) Bir kısım
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi açık önermeye örnektir?

 • A) Aslan hayvandır.
 • B) Altın madendir
 • C) Ali çalışkandır.
 • D) X konuşandır.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi üç değerli mantığın kabul ettiği doğruluk değerlerinden biri değildir?

 • A) Özdeş
 • B) Doğru
 • C) Yanlış
 • D) Belirsiz
SORU 15

Kiplik değişmezlerinden “mümkün’’ ekleminin sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) ⋄
 • B) □
 • C) V
 • D) ^
SORU 16

“Ağrı dağı vardır’’ önermesinin varlık mantığındaki sembolik ifadesi hangisidir?

 • A) ⋄p
 • B) □q
 • C) -P
 • D) E!a
SORU 17

Aksiyomlardan üretilen ve doğruluğu aksiyomlara dayanarak belirlenen önermeler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

 • A) p^q⇒r
 • B) p⇒q⇒r
 • C) Teorem
 • D) Tanım
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi mantığın eleştirel düşünme ve akılcı tartışma alanına uygulanmasını ifade eder?

 • A) Kiplik mantığı
 • B) Tartışma mantığı
 • C) Varlık mantığı
 • D) Özdeşlik mantığı
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin ele aldığı temel sorunlardandır?

 • A) Mantık ilkeleriyle ilgili sorunlar.
 • B) Bilginin imkanı problemi
 • C) Bilimin yöntemi problemi
 • D) Güzellik problemi
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi mantık ilkelerinden değildir?

 • A) Özdeşlik
 • B) Çelişmezlik
 • C) Tümevarım
 • D) Üçüncü Halin İmkansızlığı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DACBACBDBCBADAADCBAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?