Matematik 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sonlu kümedir?

 • K = { x|x > 5,x ∈ N }
 • L = { x| -1 < x < 5,x ∈ Z }
 • M = { x| -5 < x < 2,x ∈ Q }
 • N = { x|x < -3,x ∈ Z-}
Soru 2

4 elemanlı bir kümenin en çok 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır?

 • 5
 • 6
 • 10
 • 11
Soru 3

Bir spor kulübünde yüzme ve tenis kursları verilmektedir. Yüzme kursuna 35, tenis kursuna 17 ve her iki kursa 8 kişi katıldığına göre bu iki kursa toplam kaç kişi katılmıştır?

 • 42
 • 44
 • 46
 • 48
Soru 4

A ve B kümeleri için
s(A∪B) = 27, s(A - B) = 5 ve
s(A∩B) = 9 olduğuna göre
s(B - A) kaçtır?

 • 22
 • 18
 • 14
 • 13
Soru 5

A = {a,b,c} ve s(AxB) = 12
olduğuna göre B kümesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • {1,2,3,4}
 • {2,3,4}
 • {e,f,g,h,m}
 • {e,f}
REKLAM
Soru 6

(x - 4,8) = (7,x - y) olduğuna göre x + y kaçtır?

 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
Soru 7

olduğuna göre A kümesinin elemanlarından kaç tanesi rasyonel sayıdır?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Soru 8

-1 < x < 2 olduğuna göre |x + 1| + |x -2| ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

 • -1
 • 3
 • 2x - 1
 • 2x + 3
Soru 9

|x + 6| < 4 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır?

 • -54
 • -51
 • -42
 • -33
Soru 10

416 sayısının yarısı kaçtır?

 • 28
 • 215
 • 216
 • 231
Soru 11

(2x + 1)3 = 125 denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

 • 2
 • 1
 • -3
 • -4
Soru 12

işleminin sonucu kaçtır?

 • 12 3
 • 1 3 0
 • 8 3
 • 6 3
Soru 13

40 kişilik bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısının kız öğrencilerin sayısına oranı 2/3 ’tür.
Buna göre bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır?

 • 18
 • 20
 • 22
 • 24
REKLAM
Soru 14

7(x - 2) - 2(x + 1) = 3(x - 1) + 2x
denkleminin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • { }
 • {-5}
 • {0}
 • {5}
Soru 15

denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • {(2,0)}
 • {(1,1)}
 • {(3,-1)}
 • {(4,-2)}
Soru 16

Bir babanın bugünkü yaşı oğlunun bugünkü yaşının 3 katına eşittir. 13 yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 2 katına eşit olacağına göre babanın bugünkü yaşı kaçtır?

 • 42
 • 39
 • 36
 • 33
Soru 17

A ve B şehirleri arasındaki uzaklık 300 kilometredir. A şehrinden saatteki hızı 80 km ve B şehrinden saatteki hızı 70 km olan iki araç birbirlerine doğru aynı anda hareket ediyorlar.
Buna göre bu araçlar B şehrinden kaç kilometre uzakta karşılaşırlar?

 • 140
 • 150
 • 180
 • 200
Soru 18

Aşağıda grafikleri verilen bağıntılardan hangisi bir fonksiyon grafiğidir?

Soru 19

f:R → R ve f(x - 3) = 2x -9 olduğuna göre f(5) kaçtır?

 • 7
 • 1
 • -3
 • -5
Soru 20

f:R → R, f(x) = (m - 5)x2 + nx fonksiyonu birim fonksiyon olduğuna göre m + n kaçtır?

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDBDADCBCDACDAABABAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?