Matematik 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Şekildeki ABC üçgeninde m(BAC) = x, m(ABC) = x + 10°
ve m(ACB) = x + 20° olduğuna göre m(ACB) kaç derecedir?

 • 40
 • 60
 • 70
 • 80
Soru 2

Şekildeki ABD üçgeninde |AB| = |AC|, m(BAC) = 40° ve m(ADB) = 50° olduğuna göre m(CAD) kaç derecedir?

 • 20
 • 25
 • 30
 • 35
Soru 3

Şekildeki ABC üçgeninde |AC| = 3 cm,|BC| = 5 cm olduğuna göre |AB| ’nun alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç santimetredir?

 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
Soru 4

Şekilde ABC ≌ DFE’tir.
m(ABC) = 50° ve m(BCA) = 42° olduğuna göre m(EDF) kaç derecedir?

 • 88
 • 86
 • 84
 • 82
Soru 5

Şekilde m(EDA) = m(ABC),
|AB| = 7 cm, |AE| = 3 cm ve |AD| = 4 cm olduğuna göre |AC| kaç santimetredir?

 • 12/7
 • 21/4
 • 6
 • 8
REKLAM
Soru 6

Şekilde [AB]//[DE] ve [AE]⋂[BD] = {C}\\\'tir. |AC|/|CE| = 2/5 ve |AB| = 5cm olduğuna göre |DE| kaç santimetredir?

 • 2
 • 12/5
 • 10
 • 25/2
Soru 7

Şekildeki ABC üçgeninde [AB]⊥[AC]’tir.
m(CBK) = m(KBA),
|AB| = 15 cm ve
|BD| = |DC| = 12 cm olduğuna göre |KD| kaç santimetredir?

 • 14/3
 • 5
 • 16/3
 • 6
Soru 8

Şekildeki ABC üçgeninde [AF],[BE] ve [CD] kenarortaylarının kesim noktası G’dir.
|AG| = 6 cm,|GE| = 4 cm ve
|FC| = 7 cm olduğuna göre BFG üçgeninin çevresi kaç santimetredir?

 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Soru 9

Şekildeki ABC üçgeninde [AD]⊥[BC] ’tir.
|BD| = 10 cm, |DC| = 12 cm ve |AC| 13 cm olduğuna göre AB kaç santimetredir?

 • 4√5
 • 10
 • 11
 • 5√5
Soru 10

Şekildeki ABC üçgeninde [AB]⊥[AC] ve [AC]⊥[BC]’tir.
|BD| = 9 cm ve |DC| = 8 cm olduğuna göre |AD| kaç santimetredir?

 • 17
 • 8√2
 • 6√2
 • 6
Soru 11

Şekildeki ADC üçgeni eşkenar üçgendir. |BD| = 2 cm ve |BC| = 6 cm olduğuna göre |AB| kaç santimetredir?

 • √7
 • 2√7
 • 4√2
 • √35
Soru 12

cos320°, sin190°, cot200° ve tan140° değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • +,+,-,-
 • -,+,-,+
 • +,-,+,-
 • -,-,+,+
Soru 13

sin150° + tan45° kaçtır?

 • 1/2
 • 3/2
REKLAM
Soru 14

Şekildeki ABC üçgeninde m(ABC) = 45°, m(ACB) = 60° ve |AC| = 18 cm olduğuna göre |AB| kaç santimetredir?

 • 9√6
 • 9√3
 • 9√2
 • 9
Soru 15

Bir ABC üçgeninde
|AB| = 6 cm, |BC| = 8 cm ve
|AC| = 10 cm olduğuna göre A(ABC) kaç santimetrekaredir?

 • 24
 • 20
 • 12
 • 10
Soru 16

K, L, N, P, R noktaları aynı düzlemde bulunan farklı noktalardır.
Buna göre, KL + LN + NR + RP aşağıdaki vektörlerden hangisine eşittir?

 • KR
 • KP
 • KN
 • KL
Soru 17

M(-7) ve N(4) noktaları veriliyor.
Buna göre |MN| kaç birimdir?

 • 3
 • 6
 • 8
 • 11
Soru 18

5, 6, 6, 2, 7, 3, 3, 9, 10 veri grubunun ortanca değeri kaçtır?

 • 7
 • 6,5
 • 6
 • 5,5
Soru 19

Dört sayının aritmetik ortalaması 15’tir. Bu sayılardan üçünün aritmetik ortalaması 12 olduğuna göre dördüncü sayı kaçtır?

 • 18
 • 20
 • 22
 • 24
Soru 20

Bir otobüste 10 erkek, 16 kadın yolcu vardır. Erkeklerin 4’ü, kadınların 8’i gözlüklüdür.
Buna göre otobüsten inen bir yolcunun gözlüklü veya kadın olma olasılığı nedir?

 • 10/13
 • 15/26
 • 5/13
 • 5/26
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABABDCCDCBCBAABDCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?