Matematik 3 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

olduğuna göre n! kaçtır?

 • 2
 • 6
 • 24
 • 120
Soru 2

p(n,2) + P(n,1) = 64 olduğuna göre n kaçtır?

 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
Soru 3

Şekildeki çember üzerinde bulunan A, B, C, D, E noktalarını köşe kabul eden en çok kaç farklı üçgen oluşturulabilir?

 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
Soru 4

Düzgün bir madeni para 4 kez havaya atılıyor. Paranın üst yüzüne 2 kez yazı, 2 kez tura gelme olasılığı nedir?

 • 1/16
 • 2/8
 • 3/8
 • 1/2
Soru 5

olduğuna göre f-1(11) kaçtır?

 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
REKLAM
Soru 6

f,g:R → R,
f(x) = 3x - 1 ve g(x) = 4x
olduğuna göre (2f - g)(3) kaçtır?

 • -2
 • -1
 • 0
 • 4
Soru 7

f,g:R → R,
f(x) = x + 4 ve (fog)(x) = 2x - 1
olduğuna göre g(7) kaçtır?

 • 7
 • 9
 • 11
 • 13
Soru 8

Analitik düzlemde K(m,6) ve L(3,-2) noktaları veriliyor. |KL| = 10 birim olduğuna göre m’nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?

 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
Soru 9

2x + 3y - 5 = 0 ve ax - 9y + 4 = 0 denklemleri ile verilen doğrular birbirine paralel olduğuna göre a kaçtır?

 • -6
 • -3
 • 2
 • 4
Soru 10

L(-4,1) noktasından geçen ve eğimi 2/3 olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 3x - 2y -11= 0
 • 2x - y + 5 = 0
 • 2x - 3y + 11 = 0
 • 3x - y + 8 = 0
Soru 11

Şekildeki ABCD dörtgeninde [BE], ABC’nın; [DF, ADC’nın açıortayıdır. m(BAD) = 100° ve m(BCD) = 80° olduğuna göre m(BEF) kaç derecedir?

 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
Soru 12

Şekildeki ABCD karesinde [DE]⊥[CL] ve [BF]⊥[CL]’tir.
|CE| = 6 cm ve |DE| = 9 cm
olduğuna göre |FL| kaç santimetredir?

 • 5
 • 4
 • 2
 • 1
Soru 13

Bir dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu, kısa kenarının uzunluğunun 2 katıdır. Bu dikdörtgenin köşegeninin uzunluğu 4√5 cm olduğuna göre alanı kaç santimetrekaredir?

 • 16
 • 20
 • 30
 • 32
REKLAM
Soru 14

Şekildeki ABCD dik yamuğunda
[AB]//[DC] ve [DA]⊥[AB]’tir.
|AD| = 4 cm ve
|DC| = |CB| = 5 cm olduğuna göre A(ABCD) kaç santimetrekaredir?

 • 20
 • 26
 • 30
 • 40
Soru 15

Şekildeki ABCD dörtgeninde K, L, E, F noktaları bulundukları kenarların orta noktalarıdır.
A(ABCD) = 60 cm2 olduğuna göre A(DKL) + A(EFB) kaç santimetrekaredir?

 • 30
 • 20
 • 15
 • 10
Soru 16

Şekildeki ABCD paralelkenarında, E noktası [DC] üzerindedir.
A(AEB) = 32 m2 olduğuna göre A(ABCD) kaç santimetrekaredir?

 • 60
 • 64
 • 72
 • 96
Soru 17

Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde [AC] köşegendir.
m(DAC) = 20° ve m(BEC) = 100° olduğuna göre m(EBA) kaç derecedir?

 • 80
 • 75
 • 70
 • 65
Soru 18

Şekildeki ABCD deltoidinde
|BC| = |CD| ve
[AC]⋂[BE] = {F}’tir.
3|FE| = 2|BF| olduğuna göre |AE|/|ED| nedir?

 • 3
 • 5/2
 • 2
 • 3/2
Soru 19

Şekildeki ABCDEF düzgün altıgeninde |AD| = 6 cm olduğuna göre ABCDEF düzgün altıgeninin çevresi kaç santimetredir?

 • 36
 • 30
 • 24
 • 18
Soru 20

Kenar sayısı 8 olan düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir?

 • 115
 • 125
 • 135
 • 145
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBBCADBDACABDBCBACDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?