Matematik 4 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

i2015 + i2016 + i2019ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • -i
 • 1 - i
 • 1 - 2i
 • 2 - i
Soru 2

z1 = -3 + x + 5i,
z2 = 7 + (y + 2)i ve z1 = z2
olduğuna göre x + y kaçtır?

 • 7
 • 8
 • 12
 • 13
Soru 3

İkinci dereceden
2x2 - ( m - 3 )x + m + 2 = 0
denkleminin köklerinin toplamı -4 olduğuna göre köklerinin çarpımı kaçtır?

 • 11/2
 • 6
 • 13/2
 • 7
Soru 4

Köklerinden biri 2 + 4i olan ikinci dereceden rasyonel katsayılı denklemin köklerinin çarpımı kaçtır?

 • 20
 • 12
 • -8
 • -12
Soru 5

f:R → R, f(x) = ( x - 1)2 + 2
fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

REKLAM
Soru 6

f:R → R, f(x) = -x2 + 4x + 12
fonksiyonunun alabileceği en büyük değer kaçtır?

 • 20
 • 18
 • 16
 • 14
Soru 7

P(x) = (m -5)xm + mx3 + 4
polinomunun derecesi 4 olduğuna göre bu polinomun katsayılarının toplamı kaçtır?

 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
Soru 8

P(x) = ( a + 5)x2 + (2a -3)x + 7
polinomunun x - 2 ile bölümünden kalan 45 olduğuna göre a kaçtır?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Soru 9

ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • x - 3
 • x - 2
 • x + 2
 • x + 3
Soru 10

ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • 98
 • 100
 • 102
 • 104
Soru 11

x + y = 4 ve x . y = 2 olduğuna göre x3 + y3 kaçtır?

 • 40
 • 38
 • 36
 • 32
Soru 12

Şekilde C ve D noktaları [AB] çaplı çember üzerindedir.
m(AC) = 40° olduğuna göre m(CDB) kaç derecedir?

 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
Soru 13

Şekildeki çemberde [AB] ve [CD] kiriştir. m(AB) = m(CD),
|AB| = (5x -1)cm ve
|CD| = (2x + 5)cm olduğuna göre |AB| kaç santimetredir?

 • 4
 • 7
 • 9
 • 11
REKLAM
Soru 14

Şekilde A, B, C ve D noktaları, yarıçapının uzunluğu 6 cm olan O merkezli çember üzerinde ve [AB]⋂[CD] = {E}’tir.
|EB| = 2 cm ve |ED| = 5 cm olduğuna göre |CE| kaç santimetredir?

 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
Soru 15

Şekilde [CD, O merkezli çembere D noktasında teğettir.
m(ACD) = 30° ve |CD| = 8√3 cm olduğuna göre |AC| kaç santimetredir?

 • 32
 • 28
 • 24
 • 20
Soru 16

Şekildeki ABCD karesinin içine A, B, C, D merkezli ve birbirine eş dört çeyrek daire dilimi çizilmiştir. Karenin bir kenarının uzunluğu 8 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?
(π yerine 3 alınız.)

 • 16
 • 32
 • 40
 • 48
Soru 17

Taban yarıçapının uzunluğu 4 cm, yüksekliği 9 cm olan dik dairesel silindirin yanal alanı kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız.)

 • 108
 • 162
 • 180
 • 216
Soru 18

Bir ayrıtının uzunluğu 4 cm olan küpün yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

 • 27
 • 54
 • 64
 • 96
Soru 19

Hacmi 32 cm3 olan kürenin yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir? (π yerine 3 alınız.)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 20

Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 6 cm, yüksekliği 4 cm olan kare dik piramidin hacmi kaç santimetreküptür?

 • 24
 • 36
 • 48
 • 60
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDCABCDABBADCBCADDBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?