GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sanat Tarihi 2 – Test 82016-2. Dönem

SORU 1

“Orta Asya’nın kuzeyi iğne yapraklı ağaçlardan oluşan _________ ormanlarıyla kaplıdır.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Tundra
 • B) Bozkır
 • C) Savan
 • D) Tayga
SORU 2

Büyük Hun Devleti’ni kuran Hunlar, aşağıdaki yerlerden hangisini ülkelerinin başkenti yapmışlardır?

 • A) Ötüken
 • B) Turfan
 • C) Yarkent
 • D) Karakurum
SORU 3

Pazırık kurganı, Hun Dönemi’nin en önemli kurganlarından biridir.
1929 yılında Pazırık kurganını bulan arkeologlar, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) Radloff – Rudenko
 • B) Rudenko – Gryazınov
 • C) Radloff – Zeki Velidi Togan
 • D) Edward Hallett Carr – Halil İnalcık
SORU 4

Orta Asya Türk sanatında, öldürülen her düşman için dikilen kabartmalı taşlara ne ad verilir?

 • A) Sır
 • B) Yazıt
 • C) Balbal
 • D) Şerefe
SORU 5

Türk sanatı, aşağıdakilerden hangisiyle yerleşik bir sanat olma niteliği kazanmıştır?

 • A) Göktürk Devleti’nin kurulmasıyla
 • B) Yazının bulunmasıyla
 • C) Orhun yazıtlarıyla
 • D) Uygurlarla
SORU 6

Camilerdeki ibadet mekânına ne ad verilir?

 • A) Harim
 • B) Mihrap
 • C) Minber
 • D) Şadırvan
SORU 7

Aşağıdaki camilerden hangisi, erken dönem İslam camilerinin yapılmasına örnek teşkil etmiştir?

 • A) Mescid-i Aksa
 • B) Mescid-i Nebevi
 • C) Kordoba Camisi
 • D) İsfahan Mescid-i Cuması
SORU 8

“Karahanlı yapılarının temellerinde – - I – -, duvarlarında ise – - II – - ve – - III – - kullanılmıştır.”
Verilen cümlenin anlamca doğru olabilmesi için boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

I -- > II -- > III

 • A) mermer –- > ahşap –- > tuğla
 • B) taş –- > mermer –- > kerpiç
 • C) kerpiç –- > ahşap –- > alçı
 • D) taş –- > kerpiç –- > tuğla
SORU 9

Aşağıdaki hangi dönemde ilk defa “Eyvanlı tip” camiler inşa edilmeye başlanmıştır?

 • A) Gazneli
 • B) Karahanlı
 • C) Büyük Selçuklu
 • D) Anadolu Selçuklu
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu’da yapılmış Türk camilerinin ilki olma özelliği taşır?

 • A) Divriği Ulu Camisi
 • B) Malatya Ulu Camisi
 • C) Diyarbakır Ulu Camisi
 • D) Konya Alâeddin Camisi
SORU 11

• Melikşah Dönemi’nde yapılmış bir medresedir.
• Bugün harabe şeklinde olan medreseden günümüze tonozu yıkılmış bir eyvanla, kare avlunun çevresindeki eyvan duvarlarının bir kısmı ulaşmıştır.
• Sarı renk tuğladan, yüksek kabartma olarak yapılmış çiçekli kûfi kitabesi Tahran Müzesi’nde sergilenmektedir.
Hakkında bilgi verilen medrese, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kırşehir Caca Bey Medresesi
 • B) Horasan Hargrid Medresesi
 • C) Konya Karatay Medresesi
 • D) Rey Medresesi
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi, Gömeç Hatun Türbesi ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • A) Kayseri’de bulunmaktadır.
 • B) 13. yüzyılda inşa edilmiştir.
 • C) Türbenin alt katı mumyalıktır.
 • D) Yapının üçte biri kesme taştan, sonrası tuğladan örülmüştür.
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklu mimarisindeki ahşap destekli camilerden biri değildir?

 • A) Sivrihisar Ulu Camisi
 • B) Milas Firuz Bey Camisi
 • C) Ankara Aslanhane Camisi
 • D) Beyşehir Eşrefoğlu Camisi
SORU 14

İstanbul’un fethinden sonra İstanbul’da inşa edilen ilk külliye, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İstanbul Mihrimah Hatun Külliyesi
 • B) İstanbul Süleymaniye Külliyesi
 • C) İstanbul Bayezid Külliyesi
 • D) İstanbul Fatih Külliyesi
SORU 15

Beyşehir Kubadabat Sarayı’nda yapılan kazılarda ele geçen çiniler ve stukolar, aşağıdaki hangi müzede sergilenmektedir?

 • A) Konya Çini Eserleri Müzesi
 • B) Konya Mevlana Müzesi
 • C) İstanbul Vakıflar Halı Müzesi
 • D) İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi
SORU 16

Kervansaraylar, hanlar ve ribatlar, hangi tür yapı grubundandır?

 • A) Dinî
 • B) Askerî
 • C) Ticaret
 • D) Eğitim
SORU 17

• Çatma
• Seraser
• Kemha
• Diba
Verilen kavramlar, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

 • A) Osmanlı yemekleriyle
 • B) Hat yazı çeşitleriyle
 • C) Çini teknikleriyle
 • D) Kumaş çeşitleriyle
SORU 18

İzmir Menemen’deki “Kubilay Anıtı”, aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

 • A) Hüseyin Anka Özkan
 • B) Ratip Aşir Acudoğlu
 • C) Ali Avni Çelebi
 • D) Ali Hadi Bara
SORU 19

Uyumlu ve sevecen kişiliğiyle “şeker” lakabını alan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ahmet Paşa
 • B) Kenan Yontuç
 • C) Osman Hamdi Bey
 • D) Süleyman Seyyid Bey
SORU 20

Ressam “Nuri İyem” denilince akla ilk gelen, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Portre ressamı
 • B) Atatürk ile çağdaş oluşu
 • C) Akademi mezunu oluşu
 • D) İri gözlü köylü kadın portreleri
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABCDABDCCBABDACDBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?