Seçmeli Biyoloji 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Organik baz(a) + Pentoz(b) + Fos-fat(c) + Fosfat(c) + Fosfat(c) = ATP
ATP oluşumu yukarıda verildiği gibi ise,
I. a + b = Adenozin
II. a + b + c = Adenozin monofosfat
III. a + b + 2c = Adenozin difosfat
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 2

Fotosentez yapan canlılarda besin üretilirken verilenlerden hangisi-nin kullanılması ortak değildir?

 • CO2
 • Işık
 • Klorofil
 • Kloroplast
Soru 3

Etki spektrumuna göre aşağıda verilen ışık çeşitlerinden hangi-sinin fotosentez değeri diğerlerinden yüksektir?

 • Kırmızı
 • Yeşil
 • Turuncu
 • Sarı
Soru 4

Aşağıda verilenlerden hangisi fotosentez tepkimelerinin ışıktan bağımsız reaksiyonları sırasında görev yapar?

 • Oksijen
 • Işık
 • Enzim
 • Klorofil
Soru 5

Glikoliz tepkimeleri için,
I. Hücrenin sitoplazmasında gerçekleşir.
II. 2 ATP aktifleşme için kullanılır.
III. NAD+ molekülü yükseltgenir.
verilenlerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

Bir hücrenin laktik asit fermantasyonu yaptığı verilenlerden hangisine bakılarak anlaşılabilir?

 • Sitoplazmanın pH değerinin düşmesi
 • Glikoz molekülünün kısmen parçalanması
 • Pirüvik asitin hidrojen tutmasıyla son ürünün oluşması
 • Tepkimelerin her basamağında farklı bir enzimin görev yapması
Soru 7

Oksijenli solunumun (a) krebse hazırlık, (b) krebs ve (c) ETS tepkimeleri ökaryot hücrelerde aşağıdaki hangi bölümlerde gerçekleşir?

a -- > b --- > c -- >

 • Sitoplazma -- > Krista -- > Matriks
 • Sitoplazma -- > Matriks -- > Krista
 • Matriks -- > Sitoplazma -- > Krista
 • Matriks -- > Krista -- > Sitoplazma
Soru 8

Glikoz dışındaki organik besin monomerlerinin solunum tepkimelerine katıldığı basamaklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Amino asitler sadece krebsten katılabilir.
 • Gliserol, glikoliz basamağından katılır
 • Yağ asidi, Asetil CoA’ ya dönüşerek katılır.
 • Amino asitler tepkimelere girerken NH3 oluşur.
Soru 9

Bir sinir hücresinde,
I. Miyelin kılıfa sahip olması
II. Akson çapının geniş olması
III. Ranvier boğum sayısının az olması
verilenlerden hangileri impuls iletim hızını artırır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 10

Sadece duyu nöronları zarar görmüş bir insan için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Elini oynatmak isterse oynatabilir.
 • Elini kızgın sobaya değdirdiğinde sıcaklık hissetmez.
 • Uyartıyı hisseder ama tepki veremez.
 • Duyu organından merkezi sinir sistemine uyarı iletilmez.
Soru 11

Sinapslarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır?

 • Uyartı iletiminin sadece kimyasal olduğu bölümlerdir.
 • Uyartı iletimi aksondan dentrite doğrudur.
 • Uyartının son değerlendirildiği bölümdür.
 • Uyartı iletimi aksonlara oranla yavaştır.
Soru 12

Aşağıda verilenlerden hangisi hipotalamus tarafından kontrol edilen durumlardan biri değildir?

 • Hayatsal reflekslerin kontrol edilmesi
 • Vücut ısısının sabit tutulması
 • Kalp atış hızının ayarlanması
 • Günlük ritmin ayarlanması
Soru 13

Sempatik sinir faaliyetiyle verilenlerden hangisi gerçekleşmez?

 • Tükürük salgısı azalır.
 • Bronşlar genişler.
 • İdrar kesesi genişler.
 • Kalp atışları yavaşlar.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi hormonların özelliklerinden değildir?

 • İç salgı bezleri tarafından üretilerek kana verilir.
 • Kanda belirli bir seviyeye geldikten sonra etkisini gösterir.
 • Sadece proteinden oluşmuş düzenleyici moleküllerdir.
 • Hedef hücrelere kan yoluyla taşınır.
Soru 15

Verilenlerden hangisi hipotalamus tarafından salgılanarak hipofiz bezinin hormon salgılama-sını artırıcı yönde etki gösterir?

 • Releasing
 • İnhibiting
 • Oksitosin
 • ADH
Soru 16

Aşağıdaki hormon çiftlerinden hangisi birbirlerine zıt etki gösterir?

 • Adrenalin - Noradrenalin
 • Kalsitonin - Parathormon
 • Glukagon - Kortizol
 • Östrojen – Progesteron
Soru 17

Aşağıda verilen hormonlardan hangisi kan şekerinin artırılması yönünde etki göstermez?

 • Glukagon
 • Kortizol
 • Adrenalin
 • İnsülin
Soru 18

Göze gelen ışınların ilk kırıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mercek
 • Kornea
 • İris
 • Sarı benek
Soru 19

Aşağıdaki göz kusurlarından hangisinde görüntünün net algılanabilmesi için silindirik mercek kullanılmalıdır?

 • Astigmatlık
 • Miyopluk
 • Hipermetropluk
 • Presbitlik
Soru 20

Kulakla ilgili aşağıda verilen yapılardan hangisi işitme ile ilgili değildir?

 • Salyangoz
 • Korti organı
 • Kohlear kanal
 • Yarım daire kanalları
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DDACBCBADCCADCABDBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?