Seçmeli Biyoloji 4 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Canlılarda karakterlerin oluşmasında aşağıdakilerden han-gisi etkilidir?

 • Yalnızca çevre
 • Yalnızca kalıtım
 • Yalnızca mutasyon
 • Kalıtım ve çevre
Soru 2

AaBb genotipine sahip bir bireyin aB şeklinde bir gameti oluşturma olasılığı nedir? (Genler bağımsızdır.)

 • 1
 • 1/2
 • 1/4
 • 1/8
Soru 3

Kahverengi göz oluşumunu sağlayan genin aleli aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Mavi göz geni
 • Kahverengi saç geni
 • Çekik gözlülük geni
 • Renkkörlüğü geni
Soru 4

Yukarıda kromozom – gen durumu verilen hücre için hangisi yanlıştır?

 • 2n=2 kromozomludur.
 • Üç çekinik gen vardır.
 • Dört baskın gen vardır.
 • İki heterozigot gen vardır.
Soru 5

Bezelye bitkisindeki 2n= Ss genotipindeki yumurta ile, 2n= ss genotipindeki polenin tozlaştırılması sonucu aşağıda verilen durumlardan hangisi oluşmaz?

 • Fenotip çeşit sayısı: 2
 • Fenotipik ayrışım oranı: 1/1
 • Genotip çeşit sayısı: 3
 • Genotipik ayrışım oranı: 1/1
REKLAM
Soru 6

Buna göre numaralı yerlerdeki bireyler için verilenlerden hangisi doğrudur?

 • I, sarı renkli, düz tohumlu bezelye
 • II, homozigot sarı renkli, düz tohumlu bezelye
 • III, sarı renkli, buruşuk tohumlu bezelye
 • IV, homozigot yeşil renkli, düz tohumlu bezelye
Soru 7

Aynı karakter üzerine A1, A2, A3, A4 ve A5 olmak üzere beş alelin etki etmesi durumunda olası genotip çeşit sayısı kaç olur?

 • 5
 • 10
 • 15
 • 30
Soru 8

Bir bireyin genotipinin belirli bir karakter bakımından homozigot mu yoksa heterozigot mu olduğunu belirlemek için,
I. Karakter yönünden çekinik özellik gösteren birey
II. Karakter yönünden homozigot baskın genotipli birey
III. Karakter yönünden heterozigot baskın genotipli birey
verilenlerden hangileri ile çaprazlama yapılması gerekir?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
Soru 9

Verilen soy ağacında 4 numaralı birey AB, 6 numaralı birey 0 kan gruplu olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • 1 numaralı birey heterozigot kan gruplu olabilir.
 • 2 numaralı birey AB kan gruplu olabilir.
 • 3 numaralı birey A0 genotipli olabilir.
 • 5 numaralı birey 00 genotipli olabilir.
Soru 10

Dişi Drosophila’nın genotipi= XKXk, erkek Drosophila’nın genotipi= XKY olduğuna göre bu iki Drosophila’nın çapraz-lanmasıyla aşağıdaki döllerden hangisi oluşmaz?
( Drosophila; sirke sineği olup,
XK= Kırmızı göz genini,
Xk= Beyaz göz genini ifade eder.)

 • Kırmızı gözlü dişi Drosophila
 • Kırmızı gözlü erkek Drosophila
 • Beyaz gözlü dişi Drosophila
 • Beyaz gözlü erkek Drosophila
Soru 11

Renkkörü bir annenin çocukları için,
I. Erkek çocukları renkkörüdür.
II. Kız çocukları renkkörüdür.
III. Kız çocukları ilgili geni taşımaz.
verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 12

Aşağıda verilenlerden hangisi otozom kromozomlarında ayrılmama sonucu oluşan duruma örnek verilir?

 • Klinefelter erkek
 • Down erkek
 • Süper dişi
 • Turner diş
Soru 13

Kromozomdan parça kopması veya kopan parçanın yanlış bağlanması şeklinde ortaya çıkan mutasyon çeşidi aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

 • Gen mutasyonu
 • Nokta mutasyonu
 • Kromozom mutasyonu
 • Ayrılmama mutasyonu
REKLAM
Soru 14

Varyasyonlar ile ilgili,
I. Üreme hücrelerindeki DNA’da meydana gelen değişikliklerdir.
II. Kalıtsal olup dölden döle aktarılır.
III. Mutasyon, mayoz bölünme ve krossingover sonucu oluşabilir.
verilenlerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 15

Aşağıda verilenlerden hangisi popülasyonlardaki genlerin frekansının değişmesine yol açan faktörlerden değildir?

 • Mutasyon
 • Modifikasyon
 • Seleksiyon
 • İzolasyon
Soru 16

2000 kişilik bir popülasyonda baskın genin frekansının 0,6 olduğu bilindiğine göre bu popülasyondaki heterozigot baskın bireylerin sayısı kaç olmalıdır?

 • 480
 • 640
 • 960
 • 1920
Soru 17

Küçük popülasyonların gen havuzunda şansa bağlı olarak meydana gelen değişme aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

 • Göç
 • Ayrılma
 • Doğal seçilim
 • Genetik sürüklenme
Soru 18

Aşağıda verilenlerden hangisi biyolojik yöntemlerle elde edilen ürünlerden biri değildir?

 • Aseton
 • İnterferon
 • Penisilin
 • İnsülin
Soru 19

• Hücrelere kısa süreli elektrik akımı uygulanarak DNA, hücre zarında oluşan geçici deliklerden hücre içerisine aktarılması yöntemidir.
• Hücre veya dokunun üzerine DNA kaplı parçacıklar içeren çok hızlı olan mermi ile ateş edilmesi tekniğidir.
• Çok ince uçlu iğneye sahip enjektör ile hücre zarı geçilip, doğrudan hücre çekirdeğine rekom-binant DNA’nın enjekte edilmesi yöntemidir.

Verilen açıklamalar incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin karşılığı yoktur?

 • Elektroporasyon
 • Transformasyon
 • Mikroenjeksiyon
 • Biyolistik
Soru 20

Belirli bir DNA bölümünün kesilerek bir vektör içerisine konulması ve daha sonra bakteri içerisinde çoğaltılması işlemleri aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

 • RNA kopyalanması
 • Canlı klonlanması
 • DNA kopyalanması
 • Gen klonlanması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCABCACABCABCDBCDABD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?