Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

• Hammadde ve pazar sorunu
• Sanayi İnkılabı’nın etkisi
• Sömürgecilik
gibi gelişmeler, I. Dünya Savaşı’nın hangi nedenlerindendir?

 • Dinî
 • Coğrafi
 • Kültürel
 • Ekonomik
Soru 2

Paris Konferansı’nın toplanmasının temel amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. Dünya Savaşı’nda yenilen devletlerle yapılacak antlaşmaları görüşmek
 • Almanya’nın Alsas – Loren Bölgesi’ni Fransa’ya geri vermesini sağlamak
 • Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü korumak
 • İstanbul merkezli Bizans Devleti’ni kurmak
Soru 3

I. Versay Antlaşması
II. Nöyyi Antlaşması
III. Sen Jermen Antlaşması
IV. Sevr Antlaşması
Yukarıda verilen I. Dünya Savaşı’nı bitiren antlaşmaların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru yapılmıştır?

 • I – II – III – IV
 • II – IV – III – I
 • I – III – II – IV
 • IV – III – I – II
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Lenin ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • Vladimir İlyiç Ulyanov ya da diğer adıyla Lenin, 21 Ocak 1924’te ölmüştür.
 • Ekim Devrimi’nin lideri ve Sovyetler Birliği’nin kurucusudur.
 • Ölümünden sonra yerine Nikita Kruşçev geçmiştir.
 • Rus sosyalist devrimcisi ve politikacısıdır.
Soru 5

1922 yılında Ürdün, aşağıdaki hangi devletin mandası olarak kurulmuştur?

 • Almanya
 • İngiltere
 • Fransa
 • İtalya
REKLAM
Soru 6

Mançurya toprakları üzerindeki Japon – Rus rekabeti hangi yıl savaşa dönüşmüştür?

 • 1904
 • 1914
 • 1931
 • 1961
Soru 7

• İtalya’da faşist bir parti kuran Mussolini’nin gizli örgüt mensuplarına verilen isimdir.
• 1922 yılında Napoli’den Roma’ya yürüyerek mevcut hükûmeti devirmiş ve Mussolini’nin iktidara gelmesini sağlamışlardır.
Hakkında kısa bilgi verilen örgüt, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Naziler
 • Basmacılar
 • Bolşevikler
 • Kara Gömlekliler
Soru 8

Atatürk Dönemi’nde Türkiye en çok aşağıdaki hangi devlet ile yakın ilişkiler kurmaya çalışmıştır?

 • ABD
 • Fransa
 • İngiltere
 • Sovyet Rusya
Soru 9

Aşağıdaki devletlerden hangisi “Müttefik” grubunda yer alır?

 • SSCB
 • İtalya
 • Almanya
 • Japonya
Soru 10

Almanya, 13 Mart 1938’de aşağıdaki ülkelerden hangisiyle birleştiğini ilan ederek bu ülkeyi ilhak etmiştir?

 • Belçika
 • Polonya
 • Avusturya
 • Çekoslovakya
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın çıkacağının önceden görülen belirtilerinden biri değildir?

 • Sovyetler Birliği’nin Türkiye’den Boğazları istemesi
 • Almanya’nın Ren Bölgesi’ne asker göndermesi
 • Japonya’nın Mançurya’ya saldırması
 • İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi
Soru 12

Almanya, aşağıdaki konferanslardan hangisinde dört işgal bölgesine ayrılmış ve bu bölgeler Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık (İngiltere), Fransa ve Sovyetler Birliği’nin yönetimine bırakılmıştır?

 • Tahran Konferansı
 • Moskova Konferansı
 • Potsdam Konferansı
 • Kazablanka Konferansı
Soru 13

“Tokyo Körfezi’nde demirli __________ Zırhlısı’nda yapılan görüşmeler sonrasında 2 Eylül 1945’te Başbakan Suzuki, Japonya’nın yönetimini General Mac Arthur’a devrini öngören antlaşmayı imzalamıştır.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Bouvet
 • Missouri
 • Maryland
 • New Jersey
REKLAM
Soru 14

Aşağıda ikili verilen devletlerden hangisi II. Dünya Savaşı sonunda dünya gücü olarak ortaya çıkmıştır?

 • İtalya – Almanya
 • Fransa – İngiltere
 • Almanya – Japonya
 • ABD – Sovyet Rusya
Soru 15

İstanbul Radyosu deneme yayınlarından sonra hangi yıl sürekli yayına geçmiştir?

 • 1923
 • 1938
 • 1943
 • 1955
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, dünyanın kesin olarak iki bloğa ayrıldığının ve ABD – Rusya soğuk savaşının başladığının bir göstergesi olarak kabul edilir?

 • Marshall Planı
 • Truman Doktrini
 • Monroe Doktrini
 • Berlin Duvarı’nın örülmesi
Soru 17

Komünizmle idare edilen ülkeleri NATO’ya karşı korumak amacıyla, aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisi kurulmuştur?

 • Varşova Paktı
 • COMECON
 • Balkan Antantı
 • Cominform
Soru 18

• Stalin’in ölümünden sonra 1954’ten itibaren Yugoslavya’nın SSCB’ye tekrar yakınlaşması
• Türk – Yunan ilişkilerinin Kıbrıs meselesinden dolayı bozulması
Verilen gelişmeler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz etkilemiştir?

 • Bağdat Paktı’nı
 • Balkan Paktı’nı
 • Balkan Antantını
 • Afrika Birliği Teşkilatını
Soru 19

Birleşmiş Milletler Örgütü (BM), aşağıdaki savaşların hangisinden sonra kurulmuştur?

 • 93 Harbi
 • Balkan Savaşları
 • I. Dünya Savaşı
 • II. Dünya Savaşı
Soru 20

II. Dünya Savaşı sonrasında görülen Türk ekonomisindeki canlanma, aşağıdaki hangi yıl sona ermiştir?

 • 1947
 • 1951
 • 1954
 • 1971
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACCBADDACACBDCBABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?