Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“30 Eylül 1971 tarihinde iki ülke arasında yanlışlıkla bir nükleer savaş çıkmasını önleyecek tedbirleri saptayan iki taraflı “Kaza Önleme Antlaşması” imzalanmıştır.”
Verilen cümlede altı çizili olan “iki ülke” ifadesinden kastedilen ülkeler, aşağıdakilerden hangisidir?

 • ABD – Çin
 • ABD – SSCB
 • ABD – Japonya
 • SSCB – Almanya
Soru 2

Küba Buhranı sırasında Türkiye’ye “Jüpiter” füzelerini, aşağıdaki ülkelerden hangisi yerleştirmiştir?

 • Çin
 • Almanya
 • Sovyet Rusya
 • Amerika Birleşik Devletleri
Soru 3

Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatının kısaltması, aşağıdakilerden hangisidir?

 • AGİK
 • OPEC
 • NATO
 • ASALA
Soru 4

1960 – 1980 yılları arası Türk – Yunan ilişkilerini ikiye ayırarak incelemek istesek, aşağıdaki hangi yılı milat olarak alabiliriz?

 • 1964’ü
 • 1971’i
 • 1974’ü
 • 1979’u
Soru 5

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle “Kuzey Vietnam” ve “Güney Vietnam” iki bağımsız devlet olmuştur?

 • Roma Antlaşması
 • Cenevre Antlaşması
 • Camp David Antlaşması
 • Dayton Barış Antlaşması
REKLAM
Soru 6

ABD Başkanı Jimmy Carter’ın, 28 Aralık 1979’da yaptığı konuşmada “milletlerarası hukuka aykırı” ve “kaba bir müdahale” diye tepki gösterdiği olay, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Küba Buhranı
 • Keşmir Meselesi
 • Kıbrıs Barış Harekâtı
 • Afganistan’ın SSCB tarafından işgali
Soru 7

Mısır’ın, aşağıdakilerden hangisini millîleştirmesi, 1956 Mısır – İsrail Savaşı’nın ana nedenini oluşturur?

 • Golan tepelerini
 • Sina Yarımadası’nı
 • Süveyş Kanalı’nı
 • Akabe Körfezi’ni
Soru 8

Önemli bir suyolu olan Şattülarap, aşağıdaki hangi savaşın çıkış nedenlerinin ana sebebidir?

 • Altı Gün Savaşı’nın
 • İran – Irak Savaşı’nın
 • Yom Kippur Savaşı’nın
 • Birinci Körfez Savaşı’nın
Soru 9

Devekuşu Kabare Tiyatrosu, aşağıda birlikte verilen sanatçılardan hangileri tarafından kurulmuştur?

 • Zeki Alasya – Metin Akpınar
 • Kemal Sunal – Şener Şen
 • Ferdi Tayfur – Ali Sunal
 • Münir Özkul – Adile Naşit
Soru 10

“12 Eylül Dönemi” olarak Türk siyasi tarihine geçen zaman diliminde, aşağıdaki anayasalardan hangisi yürürlükten kaldırılmıştır?

 • 1982
 • 1961
 • 1924
 • 1921
Soru 11

Yugoslavya’dan ilk kopan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bosna – Hersek
 • Hırvatistan
 • Makedonya
 • Slovenya
Soru 12

Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov’un;

“I – Perestroyka” ve “II – Glasnost”
adını verdiği reform çalışmalarının anlamı, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

I -- > II

 • İhtilal -- > Proletarya
 • Açıklık -- > Yeniden yapılanma
 • Yeniden yapılanma -- > Açıklık
 • Süper güç -- > Diktatör
Soru 13

Nahcivan Özerk Cumhuriyeti’nin aşağıdaki devletlerden hangisiyle kara sınırı yoktur?

 • Azerbaycan
 • Ermenistan
 • Türkiye
 • İran
REKLAM
Soru 14

Orhan Pamuk, aşağıdaki ödüllerden hangisini almıştır?

 • OSCAR
 • Nobel Kimya Ödülü
 • Nobel Edebiyat Ödülü
 • Altın Palmiye Sinema Ödülü
Soru 15

Aşağıdaki tarihlerin hangisinde Türkiye, Helsinki’de yapılan AB Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’nde oy birliği ile “Avrupa Birliğine Aday Ülke” olarak kabul edilmiştir?

 • 12 Eylül 1963
 • 01 Ocak 1996
 • 12 – 13 Aralık 1997
 • 10 – 11 Aralık 1999
Soru 16

GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi), aşağıdaki illerden hangisini kapsamaz?

 • Adıyaman
 • Malatya
 • Mardin
 • Şırnak
Soru 17

Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 1993 yılında vefatı sonrasında aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanı olmuştur?

 • Kenan Evren
 • Abdullah Gül
 • Süleyman Demirel
 • Ahmet Necdet Sezer
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi dünyada son 30 yıl içinde etkili olan salgın hastalıklardan biri değildir?

 • Veba
 • AIDS
 • Sıtma
 • Kuş Gribi
Soru 19

Dilsiz haritada verilen boru hattının geçtiği ülkeler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğu – batı yönünde doğru sıralanmıştır?

 • Azerbaycan – İran – Türkiye
 • Azerbaycan – Gürcistan – Türkiye
 • Azerbaycan – Rusya Federasyonu – İran – Türkiye
 • Azerbaycan – Rusya Federasyonu – Gürcistan – İran – Türkiye
Soru 20

Kyoto Protokolü, aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümü için hazırlanmıştır?

 • Açlık
 • Küresel ısınma
 • Uluslararası terör
 • Nüfus artışı ve işsizlik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDACBDCBABDCACDBCABB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?