Seçmeli Coğrafya 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

• Bazı canlılar yeni şartlara uyum sağlama çabasındadır
• Canlıların bir kısmı uygun koşulların olduğu yerlere göç etmektedirler
• Canlı türlerinden bazıları azalmış bazıları ise yok olmuştur
Canlı türlerinde yukarıdaki durumların gözlemlendiği bir bölge için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

 • Yıllık yağış miktarı artmıştır
 • Bölgenin sınırları genişlemiştir
 • Bölgedeki canlı türleri artmıştır
 • Coğrafi şartlarda değişiklikler olmuştur
Soru 2

Haritada gösterilen biyomda canlı çeşitliliğinin fazla olmasında aşağıdakilerden hangileri daha fazla etkili olmuştur?

 • Sıcaklık – Nemlilik
 • Yer şekilleri – Toprak yapısı
 • Hakim rüzgarlar – Basınç değerleri
 • Jeolojik yapı – Beşeri faktörler
Soru 3

Aşağıdaki biyomlardan hangisinde yaşayan canlı türleri düşük sıcaklık değerlerine daha az dayanıklıdır?

 • Tundra biyomu
 • Savan biyomu
 • Kutup biyomu
 • Dağ biyomu
Soru 4

Sadece Amerika kıtasında görülen bazı bitki ve hayvan türleri coğrafi keşiflerin sonucunda Avrupa ve Asya kıtalarında da yetiştirilmeye başlanmıştır.
Bu durum canlıların yeryüzündeki dağılışı üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisine örnek oluşturur?

 • İklim
 • İnsan
 • Kıtaların kayması
 • İklim değişiklikleri
Soru 5

Aşağıdaki canlılardan hangisi kendi enerjisini kendi üretebilir?

 • Kayın
 • Yılan
 • Tavşan
 • Kartal
REKLAM
Soru 6

Aşağıda verilen yerlerden hangisinde birim alandaki terlemeyle atmosfere karışan su buharı miktarı daha fazladır?

 • Çöl bölgelerinde
 • Deniz kıyılarında
 • Dağlık alanlarda
 • Ormanlık alanlarda
Soru 7

• Ortalama yaşam süresi uzamaktadır
• Eğitim seviyesi artmaktadır
• Hayat standardı yükselmektedir
Son 20 yıllık döneminde yukarıdaki durumların görüldüğü bir ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Gelişmişlik düzeyi artmaktadır
 • Doğum oranları artmaktadır
 • Tarımda çalışanların oranı artmaktadır
 • Kır nüfusu kent nüfusundan fazladır
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Bursa’da üretilen bir otomobilin dağıtım aşamasıdır?

 • Mühendislerin yeni otomobil dizaynı geliştirmeleri
 • Otomobilin motorunun gövde içerisine yerleştirilmesi
 • Otomobilin İzmit limanından gemilere yüklenmesi
 • Otomobili satın aldıktan sonra akraba ziyaretine gidilmesi
Soru 9

Aşağıdaki haberlerden hangisi tüketimin üretimi etkilemesine örnek oluşturur?

 • Bu kış hamsinin bol olması balık fiyatlarının ucuzlamasına neden olmuştur.
 • Şalgam suyu üreticileri kuş gribine iyi geldiği iddiasıyla artan talebe yetişememektedir.
 • Petrol fiyatlarının düşmesi benzin tüketimini artırdı
 • İlkbaharda yaşanan don olayı kayısı üretimini azaltmıştır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişliği üzerinde daha belirleyici olmaktadır?

 • Yetişmiş insan gücüne sahip olması
 • Zengin doğal kaynaklara sahip olması
 • Geniş yüzölçümüne sahip olması
 • Nüfus miktarının fazla olması
Soru 11

Dünyanın en büyük çöllerinden olan Sahra Çölü Kuzey Afrika’nın büyük kısmını kaplamaktadır.
Bu durum Kuzey Afrika’ya aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi bakımından avantaj sağlar?

 • Su
 • Dalga
 • Güneş
 • Toprak
Soru 12

Türkiye’nin en büyük delta ovalarından biri olan Çukurova’nın aşağıdaki faaliyetlerden hangisi için kullanılması sürdürülebilir kalkınma için en uygun olur?

 • Tarım
 • Yerleşme
 • Sanayileşme
 • Hayvancılık
Soru 13

Bir ülkede gelişmişlik düzeyinin artmasının tarım ve hizmet sektörlerinde çalışanların oranında meydana getireceği değişim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Tarım -- > Hizmet

 • Artar -- > Azalır
 • Azalır -- > Azalır
 • Artar -- > Artar
 • Azalır -- > Artar
REKLAM
Soru 14

I. Sanayide dışa bağımlılığı artırmak
II. Daha fazla ülkeye, daha fazla ihracat yapmak
III. İleri teknoloji ürünlerinin üretimini artırmak
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında gösterilemez?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 15

Haritada yetiştirilme alanlarının dağılışı verilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ayçiçeği
 • Fındık
 • Buğday
 • Zeytin
Soru 16

Haritada taralı alanda büyükbaş hayvancılığın yaygın olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

 • Gür çayırların bulunması
 • Enerji tüketiminin artması
 • Nüfus yoğunluğunun düşük olması
 • Sıcaklık ortalamalarının düşük olması
Soru 17

Tablodaki bilgilerden faydalanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Koyun sayısı sürekli azalmıştır
 • Sığır sayısı önce azalmış sonra artmıştır
 • Keçi ve sığır sayısı arasındaki fark 1990 yılında en azdır
 • Koyun sayısı 2000 yılında 40 milyonu aşmıştır
Soru 18

Denizli Sarayköy’de aşağıdaki kaynaklardan hangisi ile enerji üretimi yapılmaktadır?

 • Doğal gaz
 • Rüzgâr gücü
 • Jeotermal
 • Güneş
Soru 19

Haritada taralı alanlardan hangisi Kuzey Anadolu Fayı ile Güney Anadolu Fayı’nın karşılaşma alanıdır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sanayinin yoğunlaştığı şehirlerdendir?

 • Bursa
 • Iğdır
 • Yozgat
 • Elazığ
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABBADACBACADDBCDCCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?