Seçmeli Coğrafya 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünün genel özellikleri arasında gösterilemez?

 • Çok köklü ve eski olması
 • Denizcilik alanında uzmanlaşmış olması
 • Çok sayıda kültür ile etkileşime girmiş olması
 • Halkın geçiminde tarım ve hayvancılığın önemli olması
Soru 2

Aşağıdaki kıtalardan hangileri arasında ticaret ağı daha yoğundur?

 • Avrupa – Afrika
 • Asya – Okyanusya
 • Güney Amerika – Asya
 • Kuzey Amerika – Avrupa
Soru 3

Avrupa kıtası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Büyük sanayi üretim alanlarındandır
 • Dünya’daki büyük tüketim bölgelerinden biridir
 • Hizmet üretiminde önemli bir yere sahiptir
 • Dışarıya önemli oranda enerji hammaddesi ihraç eder
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinin sera etkisi yaratan çevre sorunlarına etkisi daha azdır?

 • Tarım
 • Sanayi faaliyetleri
 • Ormansızlaşma
 • Enerji tüketimi
Soru 5

Dünya turizminde aşağıdaki kıtalardan hangisinin payı daha fazladır?

 • Asya
 • Afrika
 • Avrupa
 • Okyanusya
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi geliştiği yerlerde çevre ve ekolojiye olumlu etkide bulunur?

 • Yerleşme
 • Sanayi
 • Ulaşım
 • Turizm
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisinin dünya turizmindeki önemi daha fazladır?

 • Akdeniz
 • Karadeniz
 • Kızıldeniz
 • Baltık denizi
Soru 8

• Ekosistemlerin dengesinin korunması
• Doğal güzelliklerin korunması
• İnsan etkisinin azaltılması
Doğal güzelliklere sahip olan bir bölgede verilenlerin gerçekleştirilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması en uygun olur?

 • Yerleşmeye açılması
 • Milli park ilan edilmesi
 • Ağaçlandırma çalışmaları yapılması
 • Yeni canlı türlerinin bölgeye getirilmesi
Soru 9

Doğal veya kültürel bir değerin koruma altına alınması istenildiğinde aşağıdaki kuruluşlardan hangisi ile çalışılmalıdır?

 • UNESCO
 • NATO
 • AGİT
 • IMF
Soru 10

Japonya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Sanayisi gelişmiştir
 • Eğitim seviyesi yüksektir
 • Dış ticaret hacmi yüksektir
 • Doğurganlık oranı yüksektir
Soru 11

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arttıkça şehirleşme oranlarıda artmaktadır.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde şehirleşme oranı daha fazladır?

 • Fransa
 • Endonezya
 • Nijer
 • Paraguay
Soru 12

• Elektrik ve elektronik aletler
• İleri teknoloji ürünleri
• Otomotiv
• Kimya
Yukarıda verilen alanlarda yurtdışına yüksek miktarlarda ihracat yapan bir ülke ile ilgili aşağıda varılan yargılardan hangisi doğrudur?

 • Sanayisi gelişmiştir
 • Dış ticaret açığı vermektedir
 • Kişi başına düşen milli gelir azdır
 • Tarımda çalışanların oranı yüksektir
Soru 13

Sanayi devrimi haritada taralı alanlardan hangisinde daha önce başlamıştır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
REKLAM
Soru 14

Hindistan ve Çin’de aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisi daha çok üretilmektedir?

 • Buğday
 • Pamuk
 • Pirinç
 • Yer fıstığı
Soru 15

Birim alanda aynı tarım ürününden alınan verim Belçika’da Hindistan’dan daha fazladır.
Bu durumu iki ülkenin hangi özelliği daha çok etkilemiştir?

 • Nüfus artış hızları
 • Gelişmişlik düzeyleri
 • Yüz ölçümlerinin farklılığı
 • Tarımsal nüfus miktarları
Soru 16

Hollanda yüz ölçümü küçük olmasına rağmen Dünya’nın en önemli tarım ülkelerinden biridir.
Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

 • Verimliliğin yüksek olması
 • Islah edilmiş tohum kullanması
 • İşlek limanlara sahip olması
 • Modern tarım yöntemleri kullanması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi dünya çapında faaliyet gösteren çevre örgütlerindendir?

 • NATO
 • NAFTA
 • IMF
 • Greenpeace
Soru 18

2015 yılında hızla düşen petrol fiyatları Rusya ve İran gibi ekonomileri petrol ihracatına dayalı ülkeleri ciddi oranda sarsmaktadır.
Buna göre, Rusya ve İran ekonomilerinin aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin aldığı kararlara karşı daha hassas olduğu söylenebilir?

 • Dünya Bankası
 • OPEC
 • OECD
 • AGİT
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında yer almaz?

 • İtalya
 • Fransa
 • Almanya
 • Rusya Federasyonu
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi alternatif enerji kaynakları arasında yer almaz?

 • Biyoenerji
 • Jeotermal
 • Kömür
 • Gelgit
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDDACDABADAABCBCDBDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?