Seçmeli Coğrafya 3 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ekstrem olaylara örnek oluşturur?

 • Sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmektedir
 • Köyümüze yaklaşık bir aydır yağmur düşmedi.
 • Şehrimize bir yılda düşen yağış miktarı üç saatte düştü
 • Kar kalınlığı önceki yıllardaki gibi bir metrenin üzerine çıktı
Soru 2

Manş tüneli, İngiltere ve Fransa’yı denizin altından birleştirmektedir.
Ülkemizde aşağıdaki projelerden hangisi denizin altından iki kıtayı birleştirmesi nedeniyle Manş tüneli örneğine benzerlik gösterir?

 • Marmaray projesi
 • Kanalistanbul projesi
 • Metrobüs hattı projesi
 • İzmit körfez geçiş projesi
Soru 3

Fosil yakıtların kullanımı küresel ısınmayı hızlandıran en büyük etmendir.
Buna göre haritada verilen yerlerden hangisinin küresel ısınmaya etkisi daha fazladır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 4

Aşağıdaki gazlardan hangisinin atmosferdeki oranının artması küresel ısınmaya daha fazla etki eder?

 • Azot
 • Oksijen
 • Su buharı
 • Karbondioksit
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Amerika Kıtası’nda kurulan medeniyetlerden değildir?

 • Aztek
 • Hint
 • Maya
 • İnka
REKLAM
Soru 6

Haritada taranarak verilen alandaki insanların su kaynaklarının yakınlarında toplanmasının sebebi nedir?

 • Düşük sıcaklık
 • Gür bitki örtüsü
 • Kuraklık
 • Yükselti ve engebe
Soru 7

Aşağıdaki şehirlerden hangisinin ileri teknoloji ürünlerinin üretim ve satışından elde ettiği gelir daha fazladır?

 • Tokyo
 • Cakarta
 • Atina
 • Rio de janerio
Soru 8

• Tarım alanlarının az olması
• Kıyılarında liman olmaya elverişli ada ve yarımadaların olması
• Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının yetersiz olması
gibi özellikler aşağıdaki medeniyetlerden hangisinde deniz ticaretinin ve balıkçılığın gelişmesine olanak sağlamıştır.

 • Akdeniz
 • Mısır
 • İnka
 • Mezopotomya
Soru 9

Uzay ve uydu teknolojilerinin aşağıdaki alanlardan hangisindeki önemi daha azdır?

 • Haberleşme
 • Seyrüsefer
 • Gözlem
 • Tıp
Soru 10

Kömür madeninin çıkarıldığı yerlerde genellikle aşağıdaki sanayi kollarından hangisi gelişir?

 • Tekstil
 • Demir-çelik
 • Petrokimya
 • Tersaneler
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin gelişmişlik düzeyini artırmak için yapılacak çalışmalar arasında yer almaz?

 • İleri teknoloji ürünlerinin üretimine ağırlık verilmesi
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ağırlık verilmesi
 • Tasarrufları azaltma ve tüketimin özendirilmeye çalışılması
 • Başta insan olmak üzere sahip olduğu kaynakları verimli kullanması
Soru 12

Haritada taralı alan aşağıdaki bölge sınıflandırmalarından hangisine daha az uyar?

 • Sanayi bölgesi
 • Ticaret bölgesi
 • Maden bölgesi
 • Kentsel bölge
Soru 13

Ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığında aşağıdaki ulaşım sistemlerinden hangisi ilk sırada yer almaktadır?

 • Kara yolu
 • Hava yolu
 • Deniz yolu
 • Demir yolu
REKLAM
Soru 14

Bulunduğu merkezi konum, uluslararası düzeyde kara, hava ve deniz yolu ulaşımında ülkemizin önemini arttırmıştır.
Buna göre haritadaki bölgelerden hangisinin ulaşım sistemlerinde ülkemizin öneminin daha az olması beklenir?

 • Balkanlar
 • Ortadoğu
 • Kafkasya
 • Orta Asya
Soru 15

Aşağıdaki limanlardan hangisinin ülkemizin iç ve dış ticaretindeki önemi daha azdır?

 • Mersin
 • Sinop
 • İzmir
 • İstanbul
Soru 16

Ülkemizin iç ve dış ticaretinde aşağıdaki şehirlerimizden hangisinin payı en fazladır?

 • Adana
 • İstanbul
 • Ankara
 • İzmir
Soru 17

Türkiye’nin dış ticaretinde aşağıdaki yerlerden hangisinin payı daha fazladır?

 • Orta Asya ülkeleri
 • Ortadoğu ülkeleri
 • Kuzey Afrika ülkeleri
 • Avrupa Birliği ülkeleri
Soru 18

Çifte Minareli Medrese, Ani Harabeleri ve İshakpaşa Sarayı’nı gezen turist grubu haritada taralı alanlardan hangisine seyahat etmiştir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 19

Aşağıdaki illerimizden hangisinin Türkiye’nin yaz (deniz) turizmindeki önemi daha azdır?

 • Antalya
 • Muğla
 • İzmir
 • Hatay
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki önemli kayak merkezleri arasında gösterilemez?

 • Erciyes
 • Uludağ
 • Karacadağ
 • Sarıkamış
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CAADBCAADBCCADBBDCDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?