Bizi YouTube'den Takip Edin Bizi İnstagram'da Takip Edin
Seçmeli Coğrafya 3 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ekstrem olaylara örnek oluşturur?

 • Sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmektedir
 • Köyümüze yaklaşık bir aydır yağmur düşmedi.
 • Şehrimize bir yılda düşen yağış miktarı üç saatte düştü
 • Kar kalınlığı önceki yıllardaki gibi bir metrenin üzerine çıktı
Soru 2

Manş tüneli, İngiltere ve Fransa’yı denizin altından birleştirmektedir.
Ülkemizde aşağıdaki projelerden hangisi denizin altından iki kıtayı birleştirmesi nedeniyle Manş tüneli örneğine benzerlik gösterir?

 • Marmaray projesi
 • Kanalistanbul projesi
 • Metrobüs hattı projesi
 • İzmit körfez geçiş projesi
Soru 3

Fosil yakıtların kullanımı küresel ısınmayı hızlandıran en büyük etmendir.
Buna göre haritada verilen yerlerden hangisinin küresel ısınmaya etkisi daha fazladır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 4

Aşağıdaki gazlardan hangisinin atmosferdeki oranının artması küresel ısınmaya daha fazla etki eder?

 • Azot
 • Oksijen
 • Su buharı
 • Karbondioksit
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Amerika Kıtası’nda kurulan medeniyetlerden değildir?

 • Aztek
 • Hint
 • Maya
 • İnka
SORU R
Soru 6

Haritada taranarak verilen alandaki insanların su kaynaklarının yakınlarında toplanmasının sebebi nedir?

 • Düşük sıcaklık
 • Gür bitki örtüsü
 • Kuraklık
 • Yükselti ve engebe
Soru 7

Aşağıdaki şehirlerden hangisinin ileri teknoloji ürünlerinin üretim ve satışından elde ettiği gelir daha fazladır?

 • Tokyo
 • Cakarta
 • Atina
 • Rio de janerio
Soru 8

• Tarım alanlarının az olması
• Kıyılarında liman olmaya elverişli ada ve yarımadaların olması
• Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının yetersiz olması
gibi özellikler aşağıdaki medeniyetlerden hangisinde deniz ticaretinin ve balıkçılığın gelişmesine olanak sağlamıştır.

 • Akdeniz
 • Mısır
 • İnka
 • Mezopotomya
Soru 9

Uzay ve uydu teknolojilerinin aşağıdaki alanlardan hangisindeki önemi daha azdır?

 • Haberleşme
 • Seyrüsefer
 • Gözlem
 • Tıp
Soru 10

Kömür madeninin çıkarıldığı yerlerde genellikle aşağıdaki sanayi kollarından hangisi gelişir?

 • Tekstil
 • Demir-çelik
 • Petrokimya
 • Tersaneler
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin gelişmişlik düzeyini artırmak için yapılacak çalışmalar arasında yer almaz?

 • İleri teknoloji ürünlerinin üretimine ağırlık verilmesi
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ağırlık verilmesi
 • Tasarrufları azaltma ve tüketimin özendirilmeye çalışılması
 • Başta insan olmak üzere sahip olduğu kaynakları verimli kullanması
Soru 12

Haritada taralı alan aşağıdaki bölge sınıflandırmalarından hangisine daha az uyar?

 • Sanayi bölgesi
 • Ticaret bölgesi
 • Maden bölgesi
 • Kentsel bölge
Soru 13

Ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığında aşağıdaki ulaşım sistemlerinden hangisi ilk sırada yer almaktadır?

 • Kara yolu
 • Hava yolu
 • Deniz yolu
 • Demir yolu
SORU R
Soru 14

Bulunduğu merkezi konum, uluslararası düzeyde kara, hava ve deniz yolu ulaşımında ülkemizin önemini arttırmıştır.
Buna göre haritadaki bölgelerden hangisinin ulaşım sistemlerinde ülkemizin öneminin daha az olması beklenir?

 • Balkanlar
 • Ortadoğu
 • Kafkasya
 • Orta Asya
Soru 15

Aşağıdaki limanlardan hangisinin ülkemizin iç ve dış ticaretindeki önemi daha azdır?

 • Mersin
 • Sinop
 • İzmir
 • İstanbul
Soru 16

Ülkemizin iç ve dış ticaretinde aşağıdaki şehirlerimizden hangisinin payı en fazladır?

 • Adana
 • İstanbul
 • Ankara
 • İzmir
Soru 17

Türkiye’nin dış ticaretinde aşağıdaki yerlerden hangisinin payı daha fazladır?

 • Orta Asya ülkeleri
 • Ortadoğu ülkeleri
 • Kuzey Afrika ülkeleri
 • Avrupa Birliği ülkeleri
Soru 18

Çifte Minareli Medrese, Ani Harabeleri ve İshakpaşa Sarayı’nı gezen turist grubu haritada taralı alanlardan hangisine seyahat etmiştir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 19

Aşağıdaki illerimizden hangisinin Türkiye’nin yaz (deniz) turizmindeki önemi daha azdır?

 • Antalya
 • Muğla
 • İzmir
 • Hatay
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki önemli kayak merkezleri arasında gösterilemez?

 • Erciyes
 • Uludağ
 • Karacadağ
 • Sarıkamış
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CAADBCAADBCCADBBDCDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?