Seçmeli Dil ve Anlatım 3 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir iletişimde duygu, düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü söyleyen kişi veya topluluğa ________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • bağlam
 • gönderici
 • alıcı
 • kanal
Soru 2

• Tarihteki ilk antlaşma Kadeş Antlaşması’dır.
• Yaşasın, kar yağmaya başladı!
• Şu paketleri bir üst kata taşı.
Bu cümlelerde dilin aşağıdaki işlevlerinden hangisi örneklendirilmemiştir?

 • Kanalı kontrol işlevi
 • Alıcıyı harekete geçirme işlevi
 • Heyecana bağlı işlev
 • Göndergesel işlev
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sunum sırasında yapılması gerekenlerden biridir?

 • Sunum yapılacak yer önceden görülmelidir.
 • Güncel bir konu seçimelidir.
 • Bilgisayar, CD, projeksiyon cihazı, mikrofon gibi araçlardan faydalanılmalıdır.
 • Kullanılacak malzemeler kontrol edilmelidir.
Soru 4

Mevsimler, yerin Güneş’e uzaklığındaki değişikliklere değil, yörünge düzlemine inilen dikme ile dönem ekseni arasındaki açıya bağlıdır; bu açı 23,27 derecedir. Kuzey yarı küre Güneş’e yöneldiğinde kuzey yazları ortaya çıkar; kuzey kışlarındaysa güney yarı küre Güneş’e döner.
Bu parçanında dil hangi işleviyle kullanılmıştır?

 • Göndergesel işlev
 • Kanalı kontrol işlevi
 • Alıcıyı harekete geçirme işlevi
 • Heyecana bağlı işlev
Soru 5

Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • forum
 • konferans
 • panel
 • münazara
REKLAM
Soru 6

Panelin sonunda, dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilir; tartışma seyircilere de geçerse o zaman tartışma _________ dönüşür.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • açık oturuma
 • münazaraya
 • sunuma
 • foruma
Soru 7

Nasıl yaşayacağım ey deniz, senden uzak?
Yanıp sönüyor gibi gözlerimde fenerin.
Uyuyor mu limanda her gece sallanarak
Altından çivilerle çakılmış gemilerin?

Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pişmanlık
 • Özlem
 • Umutsuzluk
 • Yalnızlık
Soru 8

Aşağıdaki temalardan hangisi en çok sınırlandırılmıştır?

 • Cumhuriyet Dönemi’ndeki tarihî romanlar
 • Edebiyatımızdaki tarihî romanlar
 • Kemal Tahir’in tarihî romanları
 • Dünya edebiyatındaki tarihî romanlar
Soru 9

Ovada, Grijgal’e gelen yollardan bir toz dumandır kalkıyordu. Nice bin atlı, imdada koşuyor sanılırdı. Düşman, bu hâli görünce şaşırdı. İki ateş arasında kaldığını anladı. Hâlbuki toz duman içinde yaklaşanlar ancak on beş gaziydi. Bozgun başladı.
Bu parçanında ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Açıklama
 • Öyküleme
 • Betimleme
 • Tartışma
Soru 10

Yaşlı adam, bitkin adımlarla bacaklarını hiç bükmeden değnek gibi öne atıyordu; iki büklüm, elindeki bastonunu yere hafifçe vurarak pastaneye doğru yavaş yavaş yürüyordu. Ömrümde böylesine garip biçimli bir adam görmemiştim. Daha önceleri de Miller’in pastanesinde onunla her karşılaşmamda tuhaf bir duyguya kapılırdım.
Bu parçanınnın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?

 • Açıklama-Tartışma
 • Tartışma-Öyküleme
 • Betimleme-Açıklama
 • Öyküleme-Betimleme
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır?

 • Bir yazarın neyi söylediğinden çok nasıl söylediği önemlidir.
 • Sanatçının bu eseri edebiyatımızdaki ilk realist romanmış.
 • Eş sesli kelimeler dize sonlarında cinaslı kafiye oluşturur.
 • Yeşil renkli bir araç az önce evimizin yakınına park etti.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan anlatım cümlesidir?

 • Okurun edebî romanlara eskisi kadar ilgi göstermediğini belirtti.
 • Bu mevsimde her günün kar yağışıyla geçtiğini söyledi.
 • Sanat adamının çevresindeki sorunlara duyarsız kalmayacağını dile getirdi.
 • Başarımın tek sırrı düzenli ders çalışmamdır, demişti. 3. OTURUM 63
Soru 13

Soğuk bir rüzgâr, uğultuyla sokağa doluyor, bir kasırgaya dönüşüp dört bir yanı zorluyor. Pencereler, kapılar, sokak lambaları savruluyor. Bir restoran levhası onu demire bağlayan halkalardan kurtulmak için deli gibi çırpınıyor.
Bu parçanınnın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Görme, dokunma ve işitme duyusuyla algılanacak ayrıntılar bulunmaktadır.
 • Üçüncü kişi anlatımı kullanılmıştır.
 • Dolaylı anlatıma örnek cümleler vardır.
 • Betimleyici ifadelere yer verilmiştir.
REKLAM
Soru 14

Sapancı Gölü’nün masmavi sularına, muhteşem bir bitki örtüsünün yeşilliği düşüyor. Doğanın sessizliği içinde bir renk çığlığı Sapanca. Yeşilin her tonu, akıllara durgunluk veren bir bereket ve güzellikle boy atıp durmuş. Bir de tatlı, ılık bir esintinin getirdiği o bayıltıcı kokuyla âdeta kendinizden geçersiniz burada.
Bu parçanınnın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kişileştirmeden yararlanılmıştır.
 • Somut anlatımlı cümleler vardır.
 • Birden fazla duyuya seslenilmiştir.
 • Öznel ifadeler kullanılmıştır.
Soru 15

“Gereksiz söze ne hacet, insan ne anlatmak istiyorsa bunu en kısa şekilde anlatmalı ki sözüne yalan karışmasın.” derdi ve bir şey anlatırken az konuşur, konuşurken kısa cümleler kurar, işe yaramayan tek sözcük bile kullanmazdı.
Bu parçanında sözü edilen kişinin hangi anlatım özelliği vurgulanmaktadır?

 • Açıklık
 • Özlülük
 • Akıcılık
 • Özgünlük
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangisi alışılmamış bağdaştırmaya örnektir?

 • Tabağın üzerindeki çürük elmayı iştahla yedi.
 • Tarladaki kızarmış domateslere imrenerek baktı.
 • Bir acı söz insanın yüreğinde derin yaralar açar.
 • Konuşurken uzun cümle kurmaktan kaçınmalıyız.
Soru 17

I. Olandan çok olması istenen anlatılır.
II. Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır.
III. Konu; olağanüstü ve fantastik özelliklere sahip, hayal ürünüdür.
Numaralanmış özelliklerle aşağıdaki anlatım türleri eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

 • Gelecekten söz eden anlatım
 • Emredici anlatım
 • Öğretici anlatım
 • Düşsel (fantastik) anlatım
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?

 • Kitap hiçbir zaman kapris yapmayan bir dosttur.
 • Roman yazarken diyaloglara yer vermek çoğunlukla kaçınılmazdır.
 • Yaşanılan zaman diliminde hiçbir şey yinelenmez.
 • Sanatçı yeni düşüncelerin ardından da gitmeli ki adını yaşatabilsin.
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

 • Bulaşıkları ben, çamaşırları kardeşim yıkadı.
 • Kitabı dikkatle inceledim ancak beğenmedim.
 • Yemekler çok güzeldi ama servis iyi değildi.
 • Yeni çıkan kitapları alıyor, hemen okuyordu.
Soru 20

“Buraya geleli aşağı yukarı tam on yıl oldu.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gereksiz sözcük kullanımı
 • Tümleç eksikliği
 • Anlamca çelişen sözcük kullanımı
 • Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACACDBCBDADCABCBDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler