Seçmeli Dil ve Anlatım 4 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Bahçede sıra sıra erik ağaçları vardı. Melahat Teyze, “Oğlum, haydi toplayın da yiyin!” dedi. Bir yandan topladığımız erikleri yiyor, bir yandan da iri iri eriklerin bir kısmını kuyunun yanında biriktiriyorduk. Erikler tatlıydı. Bizim bücür durmadan yiyor, çekirdekleri çimenlerin üstüne fırlatıyordu. Kuyudan bir kova su çektim, içtik. Çayıra oturduk. Biraz dinlendik.
Bu parçanınnın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Öyküleyici anlatıma başvurulmuştur.
 • Farklı duyularla algılanabilecek ayrıntılara yer verilmiştir.
 • İkilemeler kullanılmıştır.
 • Karşılaştırmalardan yararlanılmıştır.
Soru 2

“Deniz” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde özel isim olarak kullanılmıştır?

 • Deniz balığını tatlı su balığına tercih ederim.
 • Deniz, birkaç gündür okula gitmiyormuş.
 • Deniz kenarındaki yalılar restore edilecek.
 • Deniz, balıkçılıkla geçinenler için ayrı bir öneme sahiptir.
Soru 3

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi soyut isimdir?

 • Bütün koyunlarımı yaylalarda bıraktım.
 • Bir bayrak dalgalanır Antep Kalesi üstünde.
 • Siyah saçlarını bir rüzgâr savuracak.
 • Bu derdi yazmakla, çizmekle anlatamam.
Soru 4

Yılkı çobanlarının dumana boğulmuş ve yağmurla yıkanmış çadırları; su basan arazide, kızarmış çayırların üzerinde kapkara duruyordu. Atların buğu tüten ağızlarından kokulu, ince, mavi dumanlar yükseliyordu. Zayıflamış aygırlar sonbahar telaşıyla ve olanca sesleriyle kişniyor, kısraklar her tarafa dağılıyordu. Dağlardan inen davar sürüleri, bölünmüş gruplar hâlinde dolaşıyordu tarlalarda. Kurumuş, kararmış bozkır toynak izleriyle, patikalarla dolmuştu.
Bu parçanında aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi ağır basmaktadır?

 • Kanıtlayıcı anlatım
 • Betimleyici anlatım
 • Açıklayıcı anlatım
 • Tartışmacı anlatım
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisinde I. kişili anlatım kullanılmıştır?

 • Seneler var ki kuşlar gelmiyor. Daha doğrusu ben göremiyorum. Güzün o güzel günlerini penceremden görür görmez Konstantin Efendi’nin bulunabileceği sırtları hesaplayarak yollara çıkıyorum.
 • İki ahbap parasız kalınca oturup nasıl para kazanacaklarını düşünmeye başlamışlar. Doluya koymuşlar almamış, boşa koymuşlar dolmamış. Ümitlerini kaybetmek üzereyken akıllarına bir fikir gelmiş.
 • Geçtiği dağlarda kaynaklar sel hâline gelmiş, dereler ırmak hâlini almıştı. Yolcu, değneğine dayana dayana ırmağın kenarına geldi.
 • Saatler geçtikçe Ali, kendini daha da yalnız hissediyor ve buraya niçin geldiğini sorguluyordu. Şimdi sıcacık evinde çayını yudumluyor olabilirdi.
REKLAM
Soru 6

Gönlüm nakış nakış renkli bir kilim
Bir kınalı güzel türküdür dilim
Yeminle anlatsam kim inanır kim
İçine düştüğüm bu çılgın hâle

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Türemiş sıfat
 • Niteleme sıfatı
 • Soru sıfatı
 • İşaret sıfatı
Soru 7

“O” sözcüğü aşağıdaki dizelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

 • O eski sular yok taş oluklarda.
 • O şehirde var benim bir sevdiğim.
 • O, benim milletimin yıldızıdır parlayacak
 • Yok şimdi o dostlar eski yerinde.
Soru 8

Bir sıcak selamla gelir uzaktan
Vapurlar, mavnalar, tramvaylar
Ve bir eski türküyle alıp gider gönlümü
Sultan duruşlu yalılar, padişah bakışlı saraylar

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Bütün sözcükler gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır.
 • Dil, sanatsal işlevde kullanılmıştır.
 • Lirik anlatımdan yararlanılmıştır.
 • Benzetme sanatından yararlanılmıştır.
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır?

 • Bu meyveleri hangi marketten aldınız?
 • Öğrenciler hafta sonunda nereye gidecekler?
 • Kümeste kaç tavuk var?
 • Bugün bize misafir geleceğini nasıl anladınız?
Soru 10

Amacım, arkadaşımı yenerek onun(I) bana bağlandığını görmekti. Öbürleri(II) arasında yalnızca onu yenebilmiştim. Çünkü bu(III) çocuk hiçbirine(IV) benzemiyordu.
Bu parçanında numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir değildir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 11

Ey oğul! Devletin hazinesini koru. Devletin servetini çoğaltmaya çalış. İhtiyaçlarından fazlasını harcama. İsraftan kaçın. Askerinle, malınla gururlanma. Devlet büyüklerini koru. Vefatlarından sonra böyle kimselerin çoluk çocuğuna bak, onların ihtiyaçlarını karşıla.
Bu parçanında aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Öyküleyici anlatım
 • Destansı anlatım
 • Kanıtlayıcı anlatım
 • Emredici anlatım
Soru 12

(I) Tepelerde toplanıp yamaçlardan aşağı dökülen seller küçük birer nehir gibiydi. (II) Irmak taşmış; ağaçlar, gövdelerinin yarısına kadar suya gömülmüştü. (III) Ova, bir baştan öbür başa masmavi bir denizi andırıyordu. (IV) Ova günlerce sular altında yattı.
Bu parçanında numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem çekimli fiil değildir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik fiil yoktur?

 • Otobüse biner binmez uyuyakalmışım.
 • Bakkaldan ekmekle peynir aldılar.
 • Hiç sormadan gelip yanıma oturuverdi.
 • İşe geç kalırsam müdür kızabilir.
REKLAM
Soru 14

Kış mevsiminde karalar denizlere oranla daha fazla soğuyarak yüksek basınç alanı oluşturur. Aynı mevsimde denizler ve okyanuslar üzerinde alçak basınç alanı vardır. Bunun sonucu olarak karaların iç kesimlerinden denize ve okyanuslara doğru büyük bir hava akımı olur. Bu rüzgârlara kış musonu denir.
Bu parçanında aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Betimleyici anlatım
 • Öğretici anlatım
 • Tartışmacı anlatım
 • Gelecekten söz eden anlatım
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı yoktur?

 • Gece, sakinlik ve huzura başlangıç noktasıdır.
 • Birkaç gün önce Kırşehir’de deprem olmuş.
 • Programın yapılacağı alan dün trafiğe kapatıldı.
 • İlkbaharda ağaçlar çiçek açmaya başlar.
Soru 16

________ gerçeklikle ilgisi olmayan tamamen çağrışımlara dayalı olaylar, kişiler ve zamanlar anlatılır. _________ ise gerçeklerden yola çıkılarak tahmine dayalı bir anlatım yolu benimsenir. Yani bu anlatım türü gerçeğe daha yakındır.
Bu parçanında boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

 • Gelecekten söz eden anlatımda – Düşsel anlatımda
 • Destansı anlatımda – Coşku ve heyecana bağlı anlatımda
 • Düşsel anlatımda – Gelecekten söz eden anlatımda
 • Coşku ve heyecana bağlı anlatımda – Destansı anlatımda
Soru 17

Ne bir türkü söylersin gizlice ağlayarak
Ne her akşam içinde bir yara göz göz açar
Ne efkâr basar seni akşamları ansızın
Ne uykuların kaçar
Bu dörtlükte aşağıdakilerin hangisi yoktur?

 • Belirtme sıfatı
 • Durum zarfı
 • Edat
 • Bağlaç
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat yoktur?

 • Arkadaşlarıyla buluşmak için dışarı çıktı.
 • Ankara ile İstanbul’u hiç görmemiştim.
 • Akşama doğru hastaneden taburcu edildi.
 • Ben senin kadar sabırlı bir insan değilim.
Soru 19

Aşağıdakilerin hangisinde ünlem cümleye “rahatlama” anlamı katmıştır?

 • Bravo, çok güzel bir hikâye yazmışsın!
 • Oh, sonunda bu zor işin üstesinden geldim!
 • Eyvah, servis şoförünü aramayı unuttum!
 • Aa, bu kadar ekmeği kim yiyecek?
Soru 20

Aşağıdakilerin hangisinde söyleşmeye bağlı anlatım kullanılmaz?

 • Tiyatro
 • Roman
 • Mülakat
 • Deneme
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBDBACCABCDABBACCBBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler