Seçmeli Ekonomi 2 – Test 8 2016-2. Dönem

SORU 1

Gelirin özelliklerine göre aşağıdakilerden hangisi gelir çeşitlerinden biridir?

 • Miras
 • Bağış
 • Ücret
 • Sadaka
SORU 2

Üretim faktörlerinden toprağın geliri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kâr
 • Faiz
 • Ücret
 • Rant
SORU 3

Et fiyatlarının aşırı ölçüde artmasıyla insanların tavuk ve balığa olan taleplerinin yükselmesi, hangi ekonomi yasasına örnek olur?

 • Enflasyon yasasına
 • İkame yasasına
 • Talep yasasına
 • Arz yasasına
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi reel ücretin tanımıdır?

 • Alınan ücretin satın alma gücü
 • Parça başına hesaplanan ücret
 • Zaman birimine göre hesaplanan ücret
 • İşçinin çalışmasına karşılık aldığı para miktarı
SORU 5

Banka mevduat hesabındaki paranın geri alınması ile sağlanan para ekonomide gelir kabul edilmez.
Bu durum, gelirin hangi özelliğine örnek olur?

 • Gelirin para ile ifade edilmesine
 • Gelirin sürekli ve düzenli olmasına
 • Gelirin kişilerin ekonomik güçlerini artırmasına
 • Gelirin üretime katılmanın karşılığı olmasına
SORU R
SORU 6

Malların doğrudan doğruya bir ihtiyacı karşılamak için kullanılmasına ne denir?

 • Üretim
 • Dağıtım
 • Dolaylı tüketim
 • Dolaysız tüketim
SORU 7

Doğa ve emeğin birleşmesiyle üretilmiş olan, mal veya hizmet üretiminde kullanılan her türlü maddi araçlara sermaye denir.
Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi sermayenin özelliklerinden değildir?

 • Doğa ve emeğin birleşmesiyle meydana gelmişlerdir.
 • Önceden üretilmiş olan maddi araçlardır.
 • Doğada sınırsız miktarda bulunurlar.
 • Yeni bir üretimde kullanılırlar.
SORU 8

Hazırlık evresi ya da eğitim gerektiren işlerde çalışanların emeğine ne denir?

 • Vasıflı emek
 • Objektif emek
 • Vasıfsız emek
 • Subjektif emek
SORU 9

Üretim faaliyetine katılan aşağıdaki elemanlardan hangisi üretim sonucunda değişikliğe uğrar?

 • Ulaşım araçları
 • Ham maddeler
 • Makineler
 • Araziler
SORU 10

Tasarruf aşağıdakilerden hangisinin oluşumunu sağlar?

 • Sermayenin
 • Üretimin
 • Gelirin
 • Giderin
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyümenin göstergelerinden biridir?

 • Ulusal gelirin artması
 • Ulusal gelirin düşmesi
 • İhracat ve ithalatın düşmesi
 • Kamu harcamalarının artması
SORU 12

Malların insanlar arasında el değiştirmesine ne denir?

 • Üretim
 • Mübadele
 • Tüketim
 • İnkisam
SORU 13

Türkiye’de kâğıt para basma yetkisine sahip olan banka aşağıdakilerden hangisidir?

 • İş Bankası
 • Ziraat Bankası
 • Vakıflar Bankası
 • Merkez Bankası
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olan etkenlerdendir?

 • Çevre eğitiminin yaygınlaştırılması
 • Altyapı işlerinin yapılması
 • Nüfusun aşırı artması
 • Yeşil alanların artması
SORU 15

“Türkiye’nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O hâlde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanan ve layık olan da köylüdür…”
Atatürk, 1 Mart 1922’de TBMM’yi açış konuşmasında söylediği yukarıdaki sözleri ile aşağıdaki sektörlerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 • Hizmet
 • Tarım
 • Sanayi
 • Ulaşım
SORU 16

• Ekonomik bir ünitedir.
• Karar alma merkezidir.
• Mal ve hizmet üreten ve satan bir ünitedir.
• Üretim faktörlerini sağlayan ve kullanan bir ünitedir.
Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Üretime
 • Girişime
 • Kişilere
 • Sermayeye
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi rekabetin özelliklerinden değildir?

 • Piyasada tekel oluşturması
 • İşletmeleri daha aktif hâle getirmesi
 • Yeni üretim yöntemlerini kullandırması
 • Genel olarak fiyatların düşmesini sağlaması
SORU R
SORU 18

Üretim yöntemi ile millî gelirin hesaplanması için hangi değerler toplanır?

 • Devletin bir yıl içinde topladığı vergiler
 • Bir yıl içinde mal ve hizmete yapılan harcamalar
 • Üretim faktörlerinin bir yıl içinde elde ettiği gelirler
 • Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin bir yıl içinde ürettiği mal ve hizmet miktarları
SORU 19

Maden rantının ortaya çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Maden üretiminde farklı teknolojiler kullanılması
 • Tarım yapılan toprakların verimliliğinin farklı olması
 • Bir madenin değişik alanlarda farklı maliyetlerde üretilmesi
 • Şehrin değişik yerlerindeki konut ve iş yeri kiralarının farklı olması
SORU 20

Millî gelirin üretim faktörlerinin üretimden aldıkları paylara göre dağılımına __________ dağılım denir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • kişisel
 • mesleksel
 • sektörel
 • fonksiyonel
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBACDCABAABDCBBADCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Ekonomi 2 Online Test 8

Açık lise Test çöz 2016 Seçmeli Ekonomi 2 testimiz 19 - 20 mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Seçmeli Ekonomi 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Ekonomi 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Seçmeli Ekonomi 2 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 19 - 20 mart 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Ekonomi 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Ekonomi 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Ekonomi 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Ekonomi 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Ekonomi 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Ekonomi 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Ekonomi 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 19 - 20 mart 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Ekonomi 2 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Ekonomi 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Ekonomi 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Ekonomi 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Ekonomi 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Ekonomi 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Ekonomi 2 2016 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Ekonomi 2 soruları toplamda 9 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Ekonomi 2 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Ekonomi 2 testinin başarı yüzdesi %71. Sınava katılan 9 öğrenci arasından sadece 7 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 15.79 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Ekonomi 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Ekonomi 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?