Seçmeli Fizik 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

K(-4,0) vektörünün koordinat sistemindeki vektör çizimi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2

Şekildeki noktasal cisme F1 = 3 N, F2 = 3 N büyüklüğünde iki kuvvet etki ediyor.
Buna göre bu kuvvetlerin bileşkesi kaç Newton’dur?
(cos 60°=1/2)

 • 4√3
 • 3√3
 • 2√3
 • 3
Soru 3

Bir noktada kesişen şekildeki kuvvetlerin bileşkesi kaç Newton’dur?

 • 24
 • 16
 • 8
 • 0
Soru 4

Şekildeki gibi doğu yönüne giden A aracında bulunan sürücü durgun B aracını hangi yöne hangi hızla gidiyor görür?

 • 40 m/s, doğu
 • 80 m/s, batı
 • 40 m/s, batı
 • 80 m/s, doğu
Soru 5

Suya göre hızı 4 m/s olan bir yüzücü akıntı hızı 7 m/s olan bir nehirde akıntı ile aynı yönde yüzerse yüzücünün yere göre hızı kaç m/s olur?

 • 11
 • 7
 • 4
 • 3
REKLAM
Soru 6

Hava ortamında hareket eden bir uçakla ilgili;
I. Hava akımı uçakla aynı yönde ise uçağın hızı artar.
II. Hava akımı uçağın hareket yönünün tersi yönde ise uçağın hızı azalır.
III. Hava akımı uçağın hareket doğrultusundan farklı bir doğrultuda ise, uçak kendi hızı ve havanın hızının bileşkesi yönünde hareket eder.
yargılardan hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 7

Sürtünmesiz ortamda durmakta olan 5 kg lık cisme üç kuvvet şekildeki gibi aynı anda etki ediyor.
Buna göre cismin 4 saniye sonraki hızı kaç m/s dir?

 • 64
 • 32
 • 24
 • 12
Soru 8

Sürtünmesiz eğik düzlemin tepesinde bulunan cisim durgun halden harekete başlayıp aşağıya doğru iniyor.
Buna göre cismin ivmesi kaç m/s2 dir?
(g=10m/s2 , sin37°=0,6)

 • 6
 • 16
 • 20
 • 22
Soru 9

Sürtünmesiz düzlemde durmakta olan 6 kg kütleli cisme 72 N’luk kuvvet yere paralel etki etmektedir.
Buna göre cismin ivmesi kaç m/s2 olur?

 • 36
 • 24
 • 12
 • 8
Soru 10

Şekildeki sürtünmesiz sistem serbest bırakıldığında sistemin ivmesi kaç N/kg olur?
(g= 10 N/kg)

 • 6
 • 12
 • 18
 • 20
Soru 11

Yatay düzlemdeki durgun cisme uygulanan kuvvetle cismin ivmesi arasındaki ilişkiyi gösteren grafik şekildeki gibidir.
Buna göre cisimle yüzey arasındaki sürtünme katsayısı k kaçtır?
(g=10 N/kg)

 • 0,5
 • 0,4
 • 0,2
 • 0,1,
Soru 12

Hız-zaman grafiği şekildeki gibi olan bir aracın ivme-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibidir?

Soru 13

Düz bir pistte durgun halden hareket geçen kumandalı oyuncak arabanın hız değerleri tabloda verilmiştir.
Buna göre oyuncak arabanın hız-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

REKLAM
Soru 14

Trafik lambalarına 20 m/s hızla yaklaşan araç sürücüsü lambanın kırmızıya döndüğünü görünce frene basıyor ve 5 saniye sonra araç duruyor.
Buna göre aracın yavaşlama ivmesi kaç m/s2 dir?

 • 15
 • 10
 • 8
 • 4
Soru 15

Hava direnci ile ilgili;
I. Cismin yüzeyinin cinsine bağlıdır.
II. Cismin yüzeyinin büyüklüğüyle doğru orantılıdır.
III. Cismin hızının karesi ile ters orantılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 16

Sürtünmesiz bir ortamda şekildeki cisim 20 m/s hızla yerden yukarı doğru düşey olarak atılıyor.
Buna göre cismin 2 s sonra yerden yüksekliği kaç metredir?
(g= 10 m/s2 )

 • 30
 • 20
 • 15
 • 5
Soru 17

Hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir ortamda okçu okun yayını gererek oku şekildeki gibi atıyor.
Buna göre okun uçuş süresi kaç saniyedir?
(g=10 m/s2 sin53°=0,8, cos53°=0,6)

 • 6,4
 • 4,5
 • 3,2
 • 1,6
Soru 18

Yatay düzlemde duran bir cisme şekildeki gibi 4 s süresince 60 N luk kuvvet etki ediyor.
Buna göre cisme verilen itme kaç N.s dir?

 • 600
 • 400
 • 240
 • 78
Soru 19

Yatay ve sürtünmesiz düzlemde şekildeki hızlarla kayan cisimler çarpışarak kenetleniyor.
Buna göre çarpışmadan sonraki ortak hızları kaç m/s dir?

 • 3
 • 6
 • 4,5
 • 2
Soru 20

Şekildeki ağırlıksız çubuğa F1 ve F2 kuvvetleri etki etmektedir.
K noktasına göre bileşke tork kaç N.m dir?
(Sürtünmeler önemsizdir.)

 • 50
 • 45
 • 30
 • 25
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDCADBACACCADBBCCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?